Pompeiovo divadlo (Rím, 1. storočie pred Kr.)

Pompeiovo divadlo (Rím, 1. storočie pred Kr.)

Divadlo, ktoré dal postaviť Gnaeus Pompeius Magnus bolo jedným z prvých kamenných divadiel Večného mesta.

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

Pompey, Divadlo, kamenné divadlo, Chrám Venuše, Julius Caesar, Budova, architektúra, Vonkajšia stavba, Rím, Staroveký Rím, Római Birodalom, dráma, tragédie, stupeň, starovek, dejepis, kultúra

Súvisiace extra

Otázky

 • Gnaeus Pompeius Magnus bol...
 • Kto nebol členom Prvého triumvirátu?
 • Akú prezývku dostal Pompeius?
 • V ktorej bitke Caesar definitívne porazil Pompeia?
 • Čo platí pre Pompeiovo divadlo?
 • Chrám ktorého boha/bohyne stál na vrchu divadlového hľadiska?
 • Ktorá budova je v najužšom spojení s Caesarovou smrťou?
 • Čo nebolo súčasťou Pompeiovho divadla?
 • Čo bolo súčasťou Pompeiovho divadla?
 • Aký tvar mala čelná plocha Chrámu Venuše?
 • Kto bol súčasníkom Gnaea Pompea Magna?
 • Kto nebol súčasníkom Gnaea Pompea Magna?
 • Čo je quadriporticus?
 • Ktorá stavba sa nenachádzala v starovekom Ríme?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Pompeiovo divadlo fungovalo aj po zániku Západorímskej ríše.
 • Akú mal Rím štátnu formu v čase, keď sa stavalo Pompeiovo divadlo?
 • Kedy bolo postavené Pompeiovo divadlo?
 • Pre koho bola (pôvodne) určená v rímskych divadlách časť nazývaná ako „orchestra”?
 • V ktorej časti Pompeiovho divadla hrali herci?
 • Kde zasadal senát v ten deň, keď bol zavraždený Caesar?
 • Akú farbu mal lem tógy, ktorú nosili senátori?
 • Kto bola gréckou múzou divadla (a komédie)?
 • Aký vzťah bol medzi Caesarom a Pompeiom?
 • Aký tvar malo hľadisko Pompeiovho divadla?
 • Akú kapacitu malo hľadisko Pompeiovho divadla?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? V Pompeiovom divadle bolo k vstupenkám priradené konkrétne miesto.
 • Čo bolo pôvodnou funkciou curie v starovekom Ríme?
 • Z čoho bola financovaná výstavba Pompeiovho divadla?
 • Čo sa stalo s Curiou Pompeiou po atentáte na Caesara?
 • Prečo dal Pompeius postaviť divadlo?

Scénky

Súvisiace extra

Divadlo Dionýzosa (Atény, 4. storočie pr. Kr.)

V Aténach na južnej strane Akropole sa nachádza divadlo s vynikajúcou akustikou a svojráznym tvarom stavby.

Alesia (Francúzsko, 1. storočie pr. Kr.)

V roku 52 pr. Kr. Julius Caesar obliehal galské mesto, ktoré bránil Vercingetorix.

Diokleciánov palác (Split, Chorvátsko)

Tento palác v podobe pevnosti dal postaviť rímsky cisár Dioklecián na pobreží, v blízkosti svojho rodiska.

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Staroveký rímsky senátor a jeho manželka

Senátori, ktorí boli členmi najvyššej spoločenskej triedy starovekého Ríma, nosili tógy s purpurovým lemom.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16. storočie)

Prvé zastrešené novoveké divadlo, ktoré sa pridržiavalo líniám antickej architektúry, bolo otvorené v roku 1585.

Caracallove kúpele (Rím, 3. storočie)

Nádherné kúpalisko rímského cisára bolo postavené v 3. storočí.

Circus Maximus (Rím, 1. storočie)

Táto obrovská aréna bola určená na usporiadavanie pretekov na vozoch.

Divadlo Globe (Londýn, 17. storočie)

Jedným z riaditeľov tohoto nekrytého kruhového renesančného londýnského divadla bol William Shakespeare.

Oltár mieru (Rím, 1. storočie pr. Kr.)

Tento obrovský oltár bol postavený prvým cisárom a je jedným z najvýznamnejších diel starovekého rímskeho umenia.

Panteón (Rím, 2. storočie)

"Chrám všetkých bohov" bol postavený za vlády rímskeho cisára Hadriána.

Staroveký rímsky obytný dom

Bohatí občania v starovekom Ríme vlastnili veľké domy.

Titov víťazný oblúk (Rím, 1. storočie)

Víťazný oblúk bol postavený pri vchode do komplexu Forum Romanum na oslavu víťazstva v Judeai.

Vodovod a cesta zo Starovekého Ríma

Vynikajúce cesty a vodovody, ktoré pokrývali celú Rímsku ríšu odzrkadľujú civilizačnú vyspelosť ríše.

Added to your cart.