Ötzi, ľadový muž

Ötzi, ľadový muž

Múmiu ľadového muža, ktorý žil pravdepodobne v medenokamennej dobe, našli v alpskom ľadovci.

Dejepis

Kľúčové slová

Ötzi, Ledař, múmie, zachovalé telo, Alpy, ľadovec, Rakúsko, Taliansko, Bolzano, Medené, lovec, Nástroj, zbraň, Oblečenie, životný štýl, výskum, dejepis, vedecký zdroj

Súvisiace extra

Otázky

 • Z akého materiálu bola vyrobená hlava Ötziho sekery?
 • Čo nenosil Ötzi?
 • Akú zbraň nepoužíval Ötzi?
 • V ktorom roku objavili Ötziho, ľadového muža?
 • Pod akým nemo je ešte známy Ötzi?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Ötziho telo je najstaršie mŕtve telo na svete, ktoré bolo úplne zachované.
 • V ktorom pohorí objavili Ötziho?
 • Aký materiál sa nevyskytoval na Ötziho odeve a nástrojoch?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Ötzi a jeho rovesníci ešte nepoznali techniku zakladania ohňa.
 • V múzeu ktorého mesta môžeme vidieť Ötziho?
 • Kto je z nich najstarší?
 • Kto objavil Ötziho telo?
 • Na hranici ktorých krajín objavili Ötziho?
 • Približne pred koľkými rokmi žil Ötzi?
 • Koľko rokov mohol mať Ötzi v čase svojej smrti?
 • Pravdepodobne v ktorom (archeologickom) období žil Ötzi?
 • Vďaka čomu sa Ötziho telo zachovalo takmer úplne neporušené?

Scénky

Súvisiace extra

Od kamennej doby do železnej doby

Pomocou animácie môžeme spoznať evolúciu starodávného nástroja, sekera.

Rozšírenie Homo sapiens na Zemi

"Človek rozumný" pochádzajúci z Afriky postupne dobil väčšinu kontinentov.

Ľadové kryhy

Ľadové kryhy sú bloky zamrznutej sladkej vody, ktoré plávajú na morskej hladine.

Dolmen (hunebed)

Výnimočné dolmeny nachádzajúce sa na území dnešného Holandska boli postavené asi pred päťtisíc rokmi.

Megalitické kultúry v Európe

Niekoľko tisícročné stavby pozostávajúce z obrovských kamenných blokov sú záhadnými pamiatkami, ktoré tu zanechali megalitické kultúry.

Archeologický prieskum, prieskum zemnice

Veľké stavby v súčasnosti poskytujú veľa práce pre archeológov.

Figúrky venuší

Malé sošky vyrobené v dobe kamennej pravdepodobne symbolizujú plodnosť a prosperitu.

Jaskyňa z obdobia staršej doby kamennej

Prvé bydliská v histórii ľudstva poskytujú veľa informácií o spôsobe života našich predkov.

Neolitické sídlisko

Vďaka neolitickej revolúcii vznikali trvale obývané osady.

Ľudská evolúcia

V priebehu ľudskej evolúcie sa zväčšoval mozog a rozšírila sa lebka.

Homo erectus

"Človek vzpriamený" vyrábal nástroje a používal oheň.

Mamut

Mamut je vyhynutý rod z čeľade slonovitých a radu chobotnancov. Lovili ho pravekí ľudia.

Stonehenge(Veľká Británia, bronzová doba)

Svetoznámy pamätník v Anglicku z bronzovej doby.

Added to your cart.