Oltár mieru (Rím, 1. storočie pr. Kr.)

Oltár mieru (Rím, 1. storočie pr. Kr.)

Tento obrovský oltár bol postavený prvým cisárom a je jedným z najvýznamnejších diel starovekého rímskeho umenia.

Dejepis

Kľúčové slová

Oltár mieru, Augustana Age, Augustus, Ara Pacis Augustae, Pax, oltár, Mierová dohoda, Rím, Római Birodalom, Campus Martius, Budova, Vonkajšia stavba, architektúra, náboženstvo, reliéf, mramor, vlys, Hispania, Galie, komora, slávnostný sprievod, mytológie, bohovia, Filozofia, starovek, dejepis

Súvisiace extra

Scénky

Oltár

 • slávnostný sprievod počas vysvätenie oltára (severná strana) - Táto časť sprievodu, ktorý oslavuje mier nastolený cisárom, zobrazuje 46 postáv. Okrem liktorov, kňazov a senátorov sa tu objavuje Lucius Iulius Caesar (Augustov vnuk), Iulia staršia (Augustova dcéra), Octavia Minor (Augustova sestra) a Iullus Antonius (Octaviin nevlastný syn).
 • vyrezávané ornamenty - V spodnej časti vonkajšej strany steny môžeme vidieť úponky, listy akanta, kvety a vtáky. Objavuje sa tu aj labuť boha Apolóna, ktorú obľuboval Augustus. Geometrické, symetrické zobrazenie symbolizuje jednotnosť a harmóniu prírody.
 • meandrový pás
 • panel Lupercal - Tento panel zobrazuje tú scénku, keď pastier Faustulus našiel Romula a Réma, o ktorých sa starala vlčica. Bdie nad nimi boh vojny, Mars. Pomenovanie panelu je odvodené od jaskyne vlčice (jaskyňa Lupercal).
 • hlavný vchod
 • panel Aineias - Podľa jednej z predstáv hlavná postava panelu je hrdina Aineias, ktorý priviedol utečencov z Tróje do Itálie. Prináša obetu bohom bdejúcim nad blahobytom domácností. Túto predstavu potvrdzuje aj Vergíliov opis, podľa ktorého Aineias po svojom príchode obetoval jednu prasnicu a 30 prasiatok. Podľa inej domnienky je táto postava stotožňovaná s Numom Pompilom, druhým, mýtickým kráľom Ríma. Táto verzia môže byť odôvodnená na základe tých skutočností, že tento panovník mal mierumilovnú povahu a na paneli je zobrazená stavba podobná Janusovmu chrámu so zatvorenou bránou.
 • Augustus - Bol prvým cisárom Ríma. Vládol od r. 27 pred Kr. do r. 14 po Kr. Nastolil Pax Romana, t.j. rímsky mier.
 • stavba - Obdĺžniková plocha základu predstavuje 11,62 m × 10,62 m. Jej výška dosahuje 4,6 m. Pozostáva z dvoch častí: z oltára umiestneného na pódiu so schodmi a steny.
 • slávnostný sprievod počas vysvätenie oltára (južná strana) - V sprievode, ktorý oslavuje mier nastolený cisárom, sa popri kňazoch a iných účastníkoch objavuje aj cisár Augustus, Marcus Vipsanius Agrippa (Augustov vojvodca, verný priateľ a zať), Livia Drusilla (Augustova manželka), Tiberius (Augustov adoptovaný syn a dedič), Antonia mladšia (Augustova mladšia neter), Nero Claudius Drusus (Augustov nevlastný syn), Antonia staršia (Augustova staršia neter) a Gnaeus Domitius Calvinus (Augustov vojvodca).
 • panel Tellus - Sediaca žena pravdepodobne predstavuje bohyňu. Stotožňujú ju s bohyňou zeme, Tellus Mater (Terra Mater), nakoľko je obklopená prostredím zobrazujúcim plodnosť a blahobyt. Po jej pravici je postava sediaca na labuti, ktorá symbolizuje suchozemské vetry; po jej ľavici je postava sediaca na morskom hadovi, ktorá predstavuje morské vetry. Tieto tri postavy reprezentujú alegóriu zeme, vody a vzduchu. Existujú aj také teórie, podľa ktorých centrálna ženská postava stelesňuje Itáliu alebo Rím. Podľa iných názorov sa jedná o bohyňu lásky (Venušu) alebo bohyňu mieru (Pax). Domnienka, že je to bohyňa Pax, môže byť podložená pôvodným účelom zhotovenia oltára.
 • panel Rím - Centrálna postava je žena sediaca na hromade zbraní nepriateľa, svojím postavením núti protivníkov k mieru. Najviac prijateľnou predstavou je tá, že táto bojovníčka zosobňuje Rím (mesto a ríšu).
 • vchod

Oltár mieru

Oltár pomenovaný po miery, ktorý nastolil prvý rímsky cisár, bol zhotovený medzi rokmi 13 a 9 pred Kr.
Toto umelecké dielo objednané senátom bolo zhotovené na počesť návratu cisára Augusta z ťaženia v Hispánii a Galii.
Oltár zasvätený bohyni mieru Pax bol pôvodne postavený na Martovom poli, neďaleko Via Flaminia.

Majstrovské dielo, ktoré je zhotovené z bieleho kararského mramoru a umiestnené na pódiu, obklopuje stena. Na vnútornej a vonkajšej strane steny sa nachádzajú jemne vyrezávané reliéfy.
Na dvoch stranách bez brán je zobrazený slávnostný sprievod pozostávajúci z kňazov, úradníkov a senátorov, v ktorom sa objavuje aj August a ostatní členovia cisárskej rodiny. Pri bránach môžeme vidieť scénky z mytológie.
Na štyroch hlavných paneloch môžeme nájsť aj dôležité postavy Ríma. V spodnej časti vonkajšej strany steny sa dookola ťahá zdobenie predstavujúce kvetinové ornamenty, ktorých symetria a pravidelnosť symbolizujú harmóniu prírody. Vnútornú stranu steny zdobia rezby, ktoré zobrazujú girlandy plné ovocia a lebky volov symbolizujúce obeť.

Oltár, ktorý vyrezali najvýznamnejší umelci Augustových čias, bol po páde ríše poškodený a pohltený bahnom Tiberu. Oltár sa našiel až o 1000 rokov neskôr, v 16. storočí počas budovania jedného paláca.
Jeho reliéfy sa však rozbili a jednotlivé časti skončili v rôznych kútoch sveta. Počas novoveku sa našlo čoraz viac kusov. Nakoniec v roku 1938 v rámci veľkého projektu vykopali základy, pozbierali pôvodné kusy a zrekonštruovali stavbu.
V súčasnosti môžeme toto veľkolepé dielo obdivovať nie na jeho pôvodnom mieste, ale v modernej budove blízko Augustovho mauzólea.

Interiér

 • zábradlie - Na zábradlí v archaickom štýle sa odzrkadľuje helenistický vplyv. Zdobia ho okrídlené levy a volúty (závitnica v podobe špirály).
 • zdobená stena - Hornú časť vnútornej strany steny obklopujúcej oltár zdobia rezby, ktoré zobrazujú girlandy plné ovocia a lebky volov symbolizujúce obeť. Nad girlandami sa nachádzajú obetné nádoby. Spodná časť vnútornej strany steny symbolizuje drevený plot, ktorým boli obklopené tradičné rímske oltáre.
 • Vestálky - Kňažky bohyne Vesty strážili posvätný oheň. Forum Romanum bolo miestom ich domova. Vesta bola bohyňou rodiny, rodinného krbu a domova. V gréckej mytológii jej zodpovedá Hestia.
 • lebka vola
 • korintský stĺp
 • girlanda

Pohľad zhora

 • pódium so schodmi
 • oltár
 • stena - Oltár je obklopený vysokou stenou bez strechy. Na stene sú dve brány, cez ktoré sa možno dostať k oltáru.

Animácia

 • vyrezávané ornamenty - V spodnej časti vonkajšej strany steny môžeme vidieť úponky, listy akanta, kvety a vtáky. Objavuje sa tu aj labuť boha Apolóna, ktorú obľuboval Augustus. Geometrické, symetrické zobrazenie symbolizuje jednotnosť a harmóniu prírody.
 • meandrový pás
 • hlavný vchod
 • Augustus - Bol prvým cisárom Ríma. Vládol od r. 27 pred Kr. do r. 14 po Kr. Nastolil Pax Romana, t.j. rímsky mier.
 • pódium so schodmi
 • oltár

Rozprávanie

Oltár mieru

Oltár pomenovaný po miery, ktorý nastolil prvý rímsky cisár, bol zhotovený medzi rokmi 13 a 9 pred Kr.
Toto umelecké dielo objednané senátom bolo zhotovené na počesť návratu cisára Augusta z ťaženia v Hispánii a Galii.
Oltár zasvätený bohyni mieru Pax bol pôvodne postavený na Martovom poli, neďaleko Via Flaminia.

Majstrovské dielo, ktoré je zhotovené z bieleho kararského mramoru a umiestnené na pódiu, obklopuje stena. Na vnútornej a vonkajšej strane steny sa nachádzajú jemne vyrezávané reliéfy.
Na dvoch stranách bez brán je zobrazený slávnostný sprievod pozostávajúci z kňazov, úradníkov a senátorov, v ktorom sa objavuje aj August a ostatní členovia cisárskej rodiny. Pri bránach môžeme vidieť scénky z mytológie.
Na štyroch hlavných paneloch môžeme nájsť aj dôležité postavy Ríma. V spodnej časti vonkajšej strany steny sa dookola ťahá zdobenie predstavujúce kvetinové ornamenty, ktorých symetria a pravidelnosť symbolizujú harmóniu prírody. Vnútornú stranu steny zdobia rezby, ktoré zobrazujú girlandy plné ovocia a lebky volov symbolizujúce obeť.

Oltár, ktorý vyrezali najvýznamnejší umelci Augustových čias, bol po páde ríše poškodený a pohltený bahnom Tiberu. Oltár sa našiel až o 1000 rokov neskôr, v 16. storočí počas budovania jedného paláca.
Jeho reliéfy sa však rozbili a jednotlivé časti skončili v rôznych kútoch sveta. Počas novoveku sa našlo čoraz viac kusov. Nakoniec v roku 1938 v rámci veľkého projektu vykopali základy, pozbierali pôvodné kusy a zrekonštruovali stavbu.
V súčasnosti môžeme toto veľkolepé dielo obdivovať nie na jeho pôvodnom mieste, ale v modernej budove blízko Augustovho mauzólea.

Súvisiace extra

Staroveký rímsky senátor a jeho manželka

Senátori, ktorí boli členmi najvyššej spoločenskej triedy starovekého Ríma, nosili tógy s purpurovým lemom.

Bitka pri Actiu (31 pred Kr.)

V bitke pri brehoch Hellasu Octavius zožal rozhodujúce víťazstvo nad Antoniom.

Caracallove kúpele (Rím, 3. storočie)

Nádherné kúpalisko rímského cisára bolo postavené v 3. storočí.

Circus Maximus (Rím, 1. storočie)

Táto obrovská aréna bola určená na usporiadavanie pretekov na vozoch.

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Panteón (Rím, 2. storočie)

"Chrám všetkých bohov" bol postavený za vlády rímskeho cisára Hadriána.

Pompeiovo divadlo (Rím, 1. storočie pred Kr.)

Divadlo, ktoré dal postaviť Gnaeus Pompeius Magnus bolo jedným z prvých kamenných divadiel Večného mesta.

Provincie a mestá Rímskej ríše

Táto animácia vám predstaví dejiny Rímskej ríše trvajúce niekoľko storočí.

Titov víťazný oblúk (Rím, 1. storočie)

Víťazný oblúk bol postavený pri vchode do komplexu Forum Romanum na oslavu víťazstva v Judeai.

Staroveké divy sveta

Z povodných starovekých divov sveta zostal len jediný a to Egyptské pyramídy v Gíze.

Added to your cart.