Olejová molekula

Olejová molekula

Sú to triglyceridy, ktoré obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, sú kvapalné pri izbovej teplote.

Chémia

Kľúčové slová

Olejová molekula, lipid, neutrálny tuk, triglyceridov, zeleninový olej, nenasýtená zlúčenina, nenasýtená mastná kyselina, glycerol, esterová väzba, kyselina olejová, kyselina stearová, kyselina palmitová, chémia, Organická chémia

Súvisiace extra

Scénky

Gulička a palička

Olejová molekula (C₅₇H₁₀₇O₆)

Údaje

Molárna hmotnosť: 887,45 g/mol

Vlastnosti

Oleje patria k triglyceridom, glycerol v ich molekule esterifikujú tri mastné kyseliny, z ktorých je aspoň jedna nenasýtená. (V zobrazenej olejovej molekule sa nachádza jedna molekula nasýtenej kyseliny stearovej a dve molekuly nenasýtenej kyseliny olejovej.) Táto zmes mastnej kyseliny a glycerolového esteru má kvôli nenasýteným mastným kyselinám kvapalné skupenstvo, je nerozpustná vo vode, ale dobre sa rozpúšťa v éteri a chloroforme.

Výskyt a výroba

Oleje sa získavajú lisovaním semien olejnatých rastlín.

Použitie

Oleje sa používajú ako potrava, na výrobu farieb, prípravkov na ošetrovanie kože, kozmetických výrobkov, mastných alkoholov a mastných kyselín.

Plniaci priestor

Rozprávanie

Súvisiace extra

Kyselina olejová (C₁₇H₃₃COOH)

Sú to nenasýtené monokarboxylové kyseliny, ktoré obsahujú v molekule dvojitú väzbu v cis-konfigurácii.

Kyselina palmitová (kyselina hexadekánová) (C₁₅H₃₁COOH)

Je to biela, voskovitá karboxylová kyselina s veľkým počtom uhlíkových atómov.

Kyselina steárová (kyselina oktadekánová) (C₁₇H₃₅COOH)

Je to biela, pevná, na hmat je mastná látka. Je zložkou rastlinných olejov a zvieracích tukov.

Molekula tuku

Molekula tuku je tvorená jednou molekulou glycerinu a tromi molekulami mastných kyselin.

Glycerín (propán-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Je to trojsýtny alkohol, používa sa v kozmetických výrobkoch.

Mydlo

Mastná kyselina obsahuje na ľavej strane nepolárny koniec a na pravej strane polárny koniec molekúl, preto je vhodná aj na odstraňovanie mastných škvŕn.

Transportné procesy

Táto animácia zobrazuje aktívne a pasívne transportné procesy prebiehajúce cez bunkové membrány.

Added to your cart.