Obytný most v stredoveku (Londýnsky most, 16. storočie)

Obytný most v stredoveku (Londýnsky most, 16. storočie)

V období vlády Tudorovcov boli postavené okolo 200 budovy na obytnom moste cez rieku Temža.

Dejepis

Kľúčové slová

Obytný most, Temže, obydlia, stredoveký, most, doprava, Anglicko, zdvíhací most, Veľká Británia, Londýn, v stredoveku, dom Tudora, kaplnka, obchod, Vodný mlyn, vodné koleso, oblúk, obchody, dom za bránkou, vstavaný, životný štýl, v novoveku, 16. storočia, dejepis

Súvisiace extra

Otázky

 • Kedy začali stavať starý London Bridge?
 • Kedy bol dokončený starý London Bridge?
 • Akú šírku mal obytný most?
 • Cez ktorú rieku sa klenul obytný most London Bridge?
 • Kedy zbúrali starý London Bridge?
 • Koľko oblúkov sa nachádzalo medzi piliermi mosta?
 • Aká priemyselná stavba bola na moste?
 • Aká stavba bola v strede mosta?
 • Aká stavba sa nenachádzala na moste?
 • Koľko strážnic sa nachádzalo na moste začiatkom 16. storočia?
 • Čo nepostavili na moste?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nKaplnka mala vchod aj od rieky.
 • Aká široká bola počas tudorovskej éry cesta na moste, ktorá bola určená na premávku?
 • Po kom bola pomenovaná kaplnka postavená na moste?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nOblúky mosta neboli rovnaké?
 • Prečo prechod cez most trval dlho?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nObytný most mal aj jeden padací most?
 • Akú dĺžku mal obytný most?
 • Koľko stavieb bolo na moste počas tudorovskej éry?
 • Akým smerom sa ťahal most?
 • Čo nebolo možné zaobstarať od obchodníkov predávajúcich na moste?
 • Ako boli remeselné dielne nachádzajúce sa na moste propagované?
 • Čo poháňalo mlyn postavený na moste?
 • Koho nebolo možné stretnúť na moste v 15. storočí?
 • Koho nebolo možné stretnúť na moste v 15. storočí?
 • Čo bolo najväčšou hrozbou pre most?
 • "Mudrci prechádzajú cez most a blázni pod mostom." Na základe čoho vzniklo toto porekadlo?
 • Aký systém premávky sa uplatňoval na moste v 18. storočí?

Scénky

Súvisiace extra

Časť mesta zo stredoveku

Stredoveké mestské domy boli postavené z kameňa alebo tehál a boli niekoľko poschodí vysoké.

Čierna smrť (Európa, 1347–1353)

Mor, ktorý spôsobuje baktéria, bol najničivejšou infekčnou chorobou v dejinách ľudstva.

Benátky v stredoveku

Benátky boli námorná veľmoc a dôležité centrum morského obchodu.

Londýnsky Tower

Pútavá história stavebného komplexu Tower sa píše už takmer tisíc rokov.

Obytná veža v stredoveku

Donžony boli svojrázne budovy v stredoveku a boli postavené nielen ako súčasťou hradu.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (10-12. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (13. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (14. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (15. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (5-10. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Typy mostov

Mosty rozdeľujeme podľa konštrukcie na nosníkové, oblúkové, visuté, konzolové a lanové.

V dielni Leonarda da Vinciho (Florencia, 16. storočie)

Navštívte dielňu geniálneho renesančného polyhistora, v ktorej môžete obdivovať jeho najdôležitejšie vynálezy a umelecké diela.

Časť mesta Budín

Úzke uličky a pestrofarebné domy dodávali stredovekým mestám jedinečnú atmosféru.

Gutenbergova tlač (Mainz, 15. storočie)

Podľa magazínu Life Gutenbergov vynález je najdôležitejšou udalosťou druhého tisícročia.

Most Golden Gate (San Francisco, 1937)

Visutý most, ktorý spája sanfranciský záliv s Tichým oceánom, bol odovzdaný v roku 1937.

Perzský pontónový most (5. storočie pr. Kr.)

Postavili aj pre I. Dareiosa rovnako ako perzského veľkokráľa Xerxesa pontónový most cez Bospor.

Reťazový most (Budapešť)

Széchenyiho reťazový most je najstarší stály most cez Dunaj medzi Budínom a Pešťou.

Tepelná rozťažnosť mostov

Dĺžka kovovej konštrukcie mostov sa mení pri zmenách teploty.

Cromwellov vojak železný bok

Oliver Cromwell vytvoril silnú armádu počas anglickej občianskej vojny.

Divadlo Globe (Londýn, 17. storočie)

Jedným z riaditeľov tohoto nekrytého kruhového renesančného londýnského divadla bol William Shakespeare.

Stredoveká kováčska dielňa

Práca kováčov bola jedna z prvých povolaní v dejinách ľudstva a stala sa ešte dôležitejším počas stredoveku.

Added to your cart.