Noemova archa

Noemova archa

Podľa Biblie Noe postavil archu na príkaz Boha, aby tak zachránil svoju rodinu a zvieratá pred potopou.

Prvý stupeň - Materinský jazyk

Kľúčové slová

Noe, Archa, Záplava, Židovský, Kresťan, Korán, Biblie, Starý zákon, náboženstvo, boh, jednobožstvo, Islam

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Šalamúnov chrám (Jeruzalem. 10. storočie pr. Kr.)

Šalamúnov chrám je jeden z najdôležitejších stavieb židovskej architektúry.

Časová špirála

V hre rozmiestňujeme historické udalosti na správne miesto.

Od kamennej doby do železnej doby

Pomocou animácie môžeme spoznať evolúciu starodávného nástroja, sekera.

Ľudská evolúcia

V priebehu ľudskej evolúcie sa zväčšoval mozog a rozšírila sa lebka.

Grécki bohovia

Olympský bohovia boli podľa starovekej gréckej mytológie rovnako rozmanitý ako ľudia.

Gutenbergova tlač (Mainz, 15. storočie)

Podľa magazínu Life Gutenbergov vynález je najdôležitejšou udalosťou druhého tisícročia.

Ivan Meštrović: Dejiny Chorvátov

Najslávnejšia práce legendárneho chorvátskeho sochára Zobrazuje ženskú postavu oblečenú v kroji.

Izolované obydlie (horáreň)

Horári prispôsobujú svoj životný štýl prostrediu v lese.

Miesta pôvodu zvierat a plodín

Domestikované zvieratá a plodiny pochádzajú z rôznych častí sveta.

Neolitické sídlisko

Vďaka neolitickej revolúcii vznikali trvale obývané osady.

Stonehenge(Veľká Británia, bronzová doba)

Svetoznámy pamätník v Anglicku z bronzovej doby.

Added to your cart.