Neolitické sídlisko

Neolitické sídlisko

Vďaka neolitickej revolúcii vznikali trvale obývané osady.

Dejepis

Kľúčové slová

Neolitickej období, osada, dediny, bydliska, obydlia, obec, Vykopávanie, svätyne, poľnohospodárstvo, nástenná maľba, nepálená tehla, v staroveku, životný štýl, neolit, živočíšna výroba, archeológia, Obrana, zabezpečenia

Súvisiace extra

Scénky

Neolitické sídlisko

Mladšia kamenná doba (neolit) je poslednou etapou kamennej doby, ktorá nasleduje po strednej kamennej dobe (mezolite). Hranica medzi jednotlivými kamennými dobami nebola v prvom rade časová, ale kultúrna. Neolit preto neoznačuje iba obdobie v rámci dejín, ale aj špecifický spoločenský, ekonomický a kultúrny štýl.
Charakterizuje ho poľnohospodárstvo, chov zvierat, prvé remeslá a vznik významnejších osídlení.
Neolitická kultúra sa objavila okolo roku 10 000 pred Kr. v prednej Ázii a odtiaľ sa rozšírila prostredníctvom nových nápadov a objavov, respektíve migračných vĺn.
Typické neolitické spoločenstvá vznikli v juhovýchodnej Anatólii (Turecko), na území Sýrie a Iraku. Neolit sa skončil s rozšírením kovových nástrojov (medená doba, bronzová doba, železná doba).

Nakoľko poľnohospodárska a živočíšna výroba nadobúdala väčší význam, spoločenstvá, ktoré sa usídľovali začali vytvárať trvácnejšie a pohodlnejšie obydlia.
Stavby, ktoré boli najprv stavané z prútia a hliny, neskôr z nepálených tehál, sa stali väčšími a bezpečnejšími.
Poľnohospodársky životný štýl umožnil spolužitie väčších skupín. Vznikli dediny poskytujúce väčšie bezpečie.
Niektoré neolitické osídlenia môžeme vďaka rozmerom a organizácii považovať dokonca za mestá. Najlepším príkladom sú Çatal Hüyük (5000 obyvateľov, 12-hektárové územie, nachádza sa v dnešnom Turecku) a Jericho (cca. 2000 obyvateľov, mesto s kamenným múrom, nachádza sa na Západnom brehu Jordánu), ktoré prežívali svoj rozkvet už v rokoch 7000–6000 pred Kr.

Pôdorys mesta Çatal Hüyük

Každodenný život

Život v neolite

Archeologické vykopávky a bežná štruktúra osídlenia nepoukazuje na to, že by sa v rámci neolitického osídlenia bola vytvorila silná spoločenská hierarchia.
Jednotlivé domácnosti boli pravdepodobne ekonomicky nezávislé. Poľnohospodárska výroba sa uskutočňovala v rámci širšieho rodinného spoločenstva (troch generácií). Na čele osídlenia stál mužský člen niektorej rodiny, ktorý bol múdry a rešpektovaný. Mimoriadnej úcte sa tešili šamani vďaka svojim liečiteľským schopnostiam.
Nový životný štýl si vyžadoval aj nové nástroje. Neolit sa nazýva aj dobou brúseného kameňa. Nástroje boli trvácnejšie a účinnejšie.
Okolo domov používali mnoho predmetov vyrobených z kostí, lyka a prútov.
Medzi prvými remeslami sa objavilo hrnčiarstvo a tkáčstvo. Plodiny skladovali v nádobách z hliny alebo vytesaných z kameňa. Objavila sa počiatočná forma obchodovania - výmenný obchod.

Štruktúra sídliska

Neolitické stavby

Domy stavali jeden popri druhom, pričom mali často spoločný múr.
Viacero stavieb bolo poschodových. Do izieb sa vchádzalo cez otvory na streche, ktoré boli uzatvorené drevenými dverami. Na strechu sa dalo dostať pomocou rebríkov, respektíve tie zabezpečovali aj presun medzi poschodiami.
Na domoch boli iba vysoko umiestnené, malé, otvorené okná. Jednotlivé malé miestnosti, ktoré zvyčajne poskytovali domov jednej rodine, mali dlážku pod úrovňou zeme, v ich strede bolo umiestnené ohnisko.

Vykopávka v Çatal Hüyük

Rekonštrukcia izby

Animácia

Dvor

 • plochá strecha
 • záprava
 • okenný otvor
 • múr
 • vchod

Prierez domu

 • skladovanie
 • zvieracia koža
 • trám
 • pec
 • ohnisko
 • lôžko
 • nepálená tehla
 • palivové drevo
 • nástenná maľba
 • dverový otvor

Chrám

 • pec
 • kože zvierat
 • nádoby
 • trám
 • býčie hlavy
 • nástenná maľba
 • vrstva hliny
 • nepálená tehla

Rozprávanie

Mladšia kamenná doba (neolit) neoznačuje iba obdobie v rámci dejín, ale aj špecifický spoločenský, ekonomický a kultúrny štýl.
Charakterizuje ju poľnohospodárstvo, chov zvierat, prvé remeslá a vznik významnejších osídlení.
Neolitická kultúra sa objavila okolo roku 10 000 pred Kr. v prednej Ázii. Typické neolitické spoločenstvá vznikli v juhovýchodnej Anatólii, na území Sýrie a Iraku.
Ľudia, ktorí sa tu začali usídľovať vytvárali trvácnejšie a pohodlnejšie obydlia. Vznikli dediny poskytujúce väčšie bezpečie.

Domy stavali jeden popri druhom, pričom mali často spoločný múr. Ich pôdorysná plocha predstavovala 20-30 m².
Jedno osídlenie zahŕňalo niekoľko tuctov stavieb a vo väčšom "meste" sa nachádzalo niekoľko stoviek budov. Viaceré stavby, ktoré boli najprv stavané z prútia a hliny, neskôr z nepálených tehál, boli poschodové. Domy nemali vchod na úrovni ulice, na domoch bolo iba zopár vysoko umiestnených, malých okien. Do izieb sa vchádzalo cez otvory na streche, ktoré boli uzatvorené drevenými dverami.
Na strechu sa dalo dostať pomocou rebríkov, respektíve tie zabezpečovali aj presun medzi poschodiami.
Archeologické vykopávky a bežná štruktúra osídlenia nepoukazuje na to, že by sa v rámci neolitického osídlenia boli vytvorili výrazné spoločenské rozdiely.

Poľnohospodárska výroba sa uskutočňovala v rámci širšieho rodinného spoločenstva.
Nový životný štýl si vyžadoval aj nové nástroje. (Neolit sa nazýva aj dobou brúseného kameňa.) Medzi prvými remeslami sa objavilo hrnčiarstvo a tkáčstvo. Plodiny skladovali v nádobách z hliny alebo vytesaných z kameňa. Okolo domov používali mnoho predmetov vyrobených z kostí, lyka a prútov.

Vznik neolitických osídlení znamenal začiatok vývoja miest a taký odrazový mostík, na ktorý sa aj dnes pozerajú s obdivom všetci návštevníci archeologických vykopávok.

Súvisiace extra

Ľudská evolúcia

V priebehu ľudskej evolúcie sa zväčšoval mozog a rozšírila sa lebka.

Dediny s jednou ulicou

Dediny so sídlami v údoliach sa obvykle skladajú z domov postavených na dlhých a úzkych pozemkoch.

Dolmen (hunebed)

Výnimočné dolmeny nachádzajúce sa na území dnešného Holandska boli postavené asi pred päťtisíc rokmi.

Homo erectus

"Človek vzpriamený" vyrábal nástroje a používal oheň.

Jaskyňa z obdobia staršej doby kamennej

Prvé bydliská v histórii ľudstva poskytujú veľa informácií o spôsobe života našich predkov.

Megalitické kultúry v Európe

Niekoľko tisícročné stavby pozostávajúce z obrovských kamenných blokov sú záhadnými pamiatkami, ktoré tu zanechali megalitické kultúry.

Mesto Ur (3. tisícročie pr. Kr.)

Mesto, ktoré sa nachádza v blízkosti rieky Eufrat, v staroveku bolo dôležitým centrom.

Noemova archa

Podľa Biblie Noe postavil archu na príkaz Boha, aby tak zachránil svoju rodinu a zvieratá pred potopou.

Od kamennej doby do železnej doby

Pomocou animácie môžeme spoznať evolúciu starodávného nástroja, sekera.

Rozšírenie Homo sapiens na Zemi

"Človek rozumný" pochádzajúci z Afriky postupne dobil väčšinu kontinentov.

Mezopotámske vynálezy (3. storočie pr. Kr.)

Tieto nástroje, ktoré používame aj dnes, sú revolučné aj v ich jednoduchosti.

Obytný dom v starovekom Egypte

Obytné domy v starovekom Egypte sa skladali z pravidelne usporiadaných izieb.

Ötzi, ľadový muž

Múmiu ľadového muža, ktorý žil pravdepodobne v medenokamennej dobe, našli v alpskom ľadovci.

Zikkurat (Ur, 3. tisícročie pr. Kr.)

Zikkurat je názov chrámovej veže stavanej v celej starovekej Mezopotámii.

Archeologický prieskum, prieskum zemnice

Veľké stavby v súčasnosti poskytujú veľa práce pre archeológov.

Mesto Babylon (6. storočie pr. Kr.)

Staroveké mesto Babylon sa rozprestieralo v Mezopotámii na dvoch brehoch rieky Eufrat.

Stonehenge(Veľká Británia, bronzová doba)

Svetoznámy pamätník v Anglicku z bronzovej doby.

Added to your cart.