Naftalén (C₁₀H₈)

Naftalén (C₁₀H₈)

Je to najjednoduchší polycyklický aromatický uhľovodík.

Chémia

Kľúčové slová

naftalén, aromatický uhľovodík, kondenzované krúžok, premiestnili elektróny, sublimovať, uhoľný decht, sadze, Organická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Gulička a palička

Naftalén (C₁₀H₈)

Údaje

Molárna hmotnosť: 128,17 g/mol

Bod topenia: 80,5 °C

Bod varu: 218 °C

Hustota: 1,15 g/cm³

Vlastnosti

Naftalén je biela, pevná zlúčenina s charakteristickým zápachom, ktorá vytvára ihlicovité kryštáliky. Vo vode sa nerozpúšťa, ale dobre sa rozpúšťa v organických rozpúšťadlách, ako je napríklad alkohol a éter. Ľahko sublimuje. Ľahko sa nitruje a sulfónuje. Je to horľavá látka, ktorá horí čadivým plameňom.

Výskyt a výroba

Vyrába sa najmä z čiernouhoľného dechtu.

Použitie

Používa sa na výrobu sadze, farbív, liečiv, ďalej pri oxidatívnej výrobe dekalínu, tetralínu, chlórnaftalénov a ftalanhydridu. V domácnostiach sa používa na odpudenie molí.

Plniaci priestor

Rozprávanie

Súvisiace extra

Benzén (C₆H₆)

Patrí do skupiny aromatických zlúčenín a jej najjednoduchším benzenoidným uhľovodíkom.

Kovalentná väzba v molekule benzénu

V benzéne nájdeme sigma väzby a delokalizované pi väzby medzi atómami uhlíka.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

Je to heterocyklická zlúčenina na báze dusíka, jej deriváty sú tymín, cytozín a uracil.

Styrén (vinylbenzen) (C₈H₈)

Je to bezfarebná kvapalina s vôňou podobnou benzénu. Je monomérom polystyrénu.

Anilín (C₆H₅NH₂)

Je to najjednoduchší aromatický amín. Jeho vedecké meno je fenylamín.

Kyselina benzoová (C₆H₅COOH)

To je najjednoduchšou aromatickou karboxylovou kyselinou.

Pyridín (C₅H₅N)

Heterocyklická zlúčenina, obsahujúca dusík. Táto kvapalina s nepríjemnou vôňou je bezfarebná a toxická.

Added to your cart.