Mesiac

Mesiac

Mesiac je jediným satelitom Zeme.

Geografia

Kľúčové slová

Mesiac, Mesiac formácie, satelit, Zem, Slnečná sústava, obežná dráha Mesiaca, okružná lietadlo, astronómia, obežná doba, fyzikálna, Povrchu Mesiaca, moon phase, mesiac, zemepis, fyzika

Súvisiace extra

Scénky

Obežná dráha Zeme

 • Mesiac
 • Zem
 • Slnko
 • obežná dráha Zeme
 • čas obehu: 365,25 dní
 • priemerná vzdialenosť od Slnka: 149 600 000 km

Zem je tretia planéta od Slnka. Je piatou najväčšou z planét a najväčšia pokiaľ ide o priemer, hmotnosť a hustotu. Je najväčšou z terestriálnych planét. Zem je jedinou známou planétou vo vesmíre, kde existuje život. Podľa našich súčasných znalostí, Zem vznikla pred 4,57 miliardmi rokov a život sa objavil na jej povrchu počas miliardy rokov.

Kým sa Zem otočí okolo Slnka raz, okolo svojej osi jej to trvá 365,26 dní. Toto časové obdobie je jeden rok. Obežná rýchlosť Zeme je 30 km/s.

Zemská os nie je rovnobežná s kolmicou na ekliptiku, ale odkláňa sa od nej v uhle, ktorý v súčasnosti dosahuje hodnotu približne 23,5°. Výsledkom je že v priebehu jedného roka sa uhol dopadu slnečného žiarenia mení na rovnakom mieste to je príčinou striedania sa ročných období. Naša planéta sa vzhľadom k Slnku otáča raz za 24 hodín. V dôsledku odstredivej sily, spôsobenej otáčaním je planéta trochu sploštená.

Jediným prirodzeným satelitom Zeme je Mesiac, ktorý vznikol približne pred 4,53 biliónmi rokov. Gravitácia Mesiaca vytvára príliv a odliv, ktoré udržujú os otáčania Zeme takmer vždy pod rovnakým uhlom a mierne spomaľujú rotáciu planéty (dĺžka jedného dňa sa zvyšuje o 0,002 sekundy za 100 rokov).

obežná dráha Mesiaca

 • Zem
 • Mesiac
 • obežná dráha Mesiaca
 • čas obehu: 27,3 dní
 • blízkosť: 363 104 km
 • vzdialenosť: 405 696 km
 • obežná rovina Mesiaca
 • obežná rovina Zeme

Mesiac vznikol krátko po vzniku planét ako dôsledok zrážky mladej Zeme a inej starovekej planéty veľkosti Marsu. Počas zrážky bolo vyhodené zo zemského plášťa veľké množstvo materiálu, ktoré začalo obiehať okolo Zeme a vytvorilo disk. Dôsledkom gravitácie sa materiál disku zhromaždil do guľovitého tvaru a tým vznikol Mesiac. V tej dobe bol 20 krát bližšie k Zemi. Priemer Mesiaca je asi 1/4 zemského. V slnečnej sústave je Mesiac extrémne veľký. V porovnaní s jeho materskou planétou je Mesiac najväčší prirodzený satelit v slnečnej sústave.

Kým sa pohybujú okolo Slnka, Zem a Mesiac obiehajú okolo ich spoločného ťažiska (tento bod sa nachádza pod povrchom Zeme). Mesiac je v synchrónnej rotácii so Zemou ich axiálna rotácia a obežná doba je rovnaká. Preto vidíme vždy rovnakú stranu Mesiaca. Obežná doba okolo Zeme je 27,3 dní a lunárna fázy (obdobie od jedného splnu k nasledujúcemu) je 29,53 dní.

Mesiac má veľmi dôležitý vplyv na Zem. Keby sme nemali Mesiac, mnoho vecí na Zemi by sa udialo inak. Veľkú úlohu mal aj pri evolúcií, pri rozšírení človeka a prechodu z vody na súš. Náš prírodný satelit stabilizoval axiálne naklonenie krajiny a týmto sa stala klíma relatívne konštantná. Príliv a odliv má veľký vplyv na spomalenie rotácie našej planéty a preto postupne narastá dĺžka dňa. Pred 400 miliónmi rokov jeden rok trval 400 dní a dĺžka jedného dňa bola 21,8 hodiny. Dráha Mesiaca sa každý rok rozširuje o 4 cm.

Mesiac

 • Alpy (pohorie)
 • More Dažďov
 • More Chladu
 • More Jasu
 • More Pokoja
 • More Plodnosti
 • More Nepokojov
 • More Nektáru
 • More Oblakov
 • More Vlahy
 • More Talentov
 • Východné more
 • Smythovo more
 • Oceán Búrok
 • pohorie-Karpaty
 • pohorie-Jura
 • pohorie-Kavkaz
 • pohorie-Apeniny
 • pohorie-Taurus
 • pohorie-Pyreneje
 • pohorie-Kordillery
 • Plato (kráter)
 • Copernicus (kráter)
 • Gagarin (kráter)
 • Szilárd (kráter)
 • Zsigmondy (kráter)
 • Hornatá oblasť odvrátenej strany Mesiaca
 • Bolyai (kráter)
 • Eötvös (kráter)
 • Pateur (kráter)

Povrch Mesiaca

 • Alpy (pohorie)
 • More Dažďov
 • More Chladu
 • More Jasu
 • More Pokoja
 • More Plodnosti
 • More Nepokojov
 • More Nektáru
 • More Oblakov
 • More Vlahy
 • More Talentov
 • Východné more
 • Smythovo more
 • Oceán Búrok
 • pohorie-Karpaty
 • pohorie-Jura
 • pohorie-Kavkaz
 • pohorie-Apeniny
 • pohorie-Taurus
 • pohorie-Pyreneje
 • pohorie-Kordillery
 • Plato (kráter)
 • Copernicus (kráter)
 • Gagarin (kráter)
 • Szilárd (kráter)
 • Zsigmondy (kráter)
 • Hornatá oblasť odvrátenej strany Mesiaca
 • Bolyai (kráter)
 • Eötvös (kráter)
 • Pateur (kráter)

Mesiac je piatym najväčším satelitom slnečnej sústavy.

Okolo našej Zeme obieha vo vzdialenosti 384 tisíc km. Jeho priemer predstavuje 1/4 priemeru Zeme. Jeho hmotnosť je 1/81 hmotnosti Zeme. Jeho gravitácia je preto slabšia.
Jeho povrch sa počas dňa zohreje na cca. 130 °C, ale kvôli silnému vyžarovaniu sa v noci ochladí až na –160 °C.

Jeho povrch tvoria najmä sopečné horniny, tie sú pokryté ľahkou vrstvou drviny a prachu.
Na Mesiaci môžeme vidieť tmavšie panvy, tzv. moria a svetlejšie, vyššie vysočiny.
Panvy, ktoré sú obklopené vrchmi a krátermi, vznikli nárazom obrovských meteorov. Vrstvy sopečných hornín a krátery, ktoré vznikli v rámci geologických procesov, dokazujú, že na Mesiaci boli niekedy aj aktívne sopky.

Mesiac je dodnes jediným astronomickým objektom, na povrch ktorého vkročil človek.
Prezident Spojených štátov, John F. Kennedy 25. mája 1961 vyhlásil, že ešte v tom istom desaťročí na Mesiac vyšlú človeka a kozmonautov bezpečne dostanú späť na Zem.

Na palube Apollo 11 na Mesiaci ako prví pristáli Neil Armstrong a Buzz Aldrin 21. júla 1969. „Je to malý krok pre človeka, obrovský skok pre ľudstvo." - takto znela prvá Armstrongova veta, keď vystúpil z lunárneho modulu.

Prierez Mesiaca

 • kôra - Na strane privrátenej k Zemi je kôra 19 km hrubá a 50-60 km hrubá na druhej strane. Lunar maria (more) je tvorené čadičom. Vysočiny sú tvorené dopadom skaly brekcie.
 • plášť - Je rozdelený do dvoch častí: vonkajší a vnútorný plášť. Vonkajší plášť je pevný, vnútorný plášť je čiastočne roztavený. Plášť je 1200 km hrubý, skladá sa prevažne z kyslíka, kremičitanu, horčíka, železa, vápnika a hliníka.
 • jadro - Jadro Mesiaca má priemer 450-500 km. Vonkajšie jadro má hrúbku 300-350 km a skladá sa z roztavenej horniny, vnútorné jadro (priemer 150-160 km) sa skladá zo železa a síry.

Animácia

 • Alpy (pohorie)
 • More Dažďov
 • More Chladu
 • More Jasu
 • More Pokoja
 • More Plodnosti
 • More Nepokojov
 • More Nektáru
 • More Oblakov
 • More Vlahy
 • More Talentov
 • Východné more
 • Smythovo more
 • Oceán Búrok
 • pohorie-Karpaty
 • pohorie-Jura
 • pohorie-Kavkaz
 • pohorie-Apeniny
 • pohorie-Taurus
 • pohorie-Pyreneje
 • pohorie-Kordillery
 • Plato (kráter)
 • Copernicus (kráter)
 • Gagarin (kráter)
 • Szilárd (kráter)
 • Zsigmondy (kráter)
 • Hornatá oblasť odvrátenej strany Mesiaca
 • Bolyai (kráter)
 • Eötvös (kráter)
 • Pateur (kráter)
 • Zem
 • Mesiac
 • obežná dráha Mesiaca
 • čas obehu: 27,3 dní
 • blízkosť: 363 104 km
 • vzdialenosť: 405 696 km
 • obežná rovina Mesiaca
 • obežná rovina Zeme
 • kôra - Na strane privrátenej k Zemi je kôra 19 km hrubá a 50-60 km hrubá na druhej strane. Lunar maria (more) je tvorené čadičom. Vysočiny sú tvorené dopadom skaly brekcie.
 • plášť - Je rozdelený do dvoch častí: vonkajší a vnútorný plášť. Vonkajší plášť je pevný, vnútorný plášť je čiastočne roztavený. Plášť je 1200 km hrubý, skladá sa prevažne z kyslíka, kremičitanu, horčíka, železa, vápnika a hliníka.
 • jadro - Jadro Mesiaca má priemer 450-500 km. Vonkajšie jadro má hrúbku 300-350 km a skladá sa z roztavenej horniny, vnútorné jadro (priemer 150-160 km) sa skladá zo železa a síry.
 • Zem
 • Slnko
 • obežná dráha Zeme
 • čas obehu: 365,25 dní
 • priemerná vzdialenosť od Slnka: 149 600 000 km

Fázy Mesiaca

Zatmenie Mesiaca

Rozprávanie

Zem je tretia planéta od Slnka. Kým Zem raz obehne okolo Slnka, okolo vlastnej osi sa otočí 365,25-krát. Toto časové obdobie trvá jeden rok. Naša planéta vzhľadom k Slnku jednu celú otočku urobí za 24 hodín.

Jediným satelitom Zeme je Mesiac, ktorý vznikol približne pred 4,53 miliardami rokov. Mesiac vznikol krátko po vzniku planét, ako dôsledok zrážky mladej Zeme a inej pravekej planéty, ktorá bola veľkosťou podobná Marsu. Počas zrážky zo zemského plášťa vyletelo veľké množstvo hmoty, ktoré začalo obiehať okolo Zeme a vytvorilo disk. Dôsledkom gravitácie sa hmota disku sústredila do guľovitého tvaru, a tak vznikol Mesiac. V tej dobe bol 20-krát bližšie k Zemi ako dnes.

Kým sa pohybujú okolo Slnka, Zem a Mesiac obiehajú okolo ich spoločného ťažiska (tento bod sa nachádza pod povrchom Zeme). Mesiac je v synchrónnej rotácii so Zemou, ich axiálna rotácia a obežná doba je rovnaká, a preto vždy vidíme rovnakú stranu Mesiaca. Jeho obežná doba okolo Zeme je 27,32 dní a doba zmeny mesačných fáz (obdobie od jedného splnu k nasledujúcemu) je 29,53 dní.

Mesiac má veľmi dôležitý vplyv na Zem. Keby sme nemali Mesiac, mnoho vecí by sa na Zemi udialo inak. Vďaka jeho príťažlivosti vznikol príliv a odliv, čo udržiava os rotácie v približne rovnakom uhle a trochu spomaľuje rotáciu našej planéty. Mesiac významne vplýval aj na evolúciu: kvôli prílivu a odlivu sa život dostal z vody aj na súš, náš satelit stabilizoval sklon zemskej osi, vďaka čomu klíma zostala relatívne konštantná. Príliv a odliv má veľký vplyv na spomalenie rotácie našej planéty, a preto dĺžka dňa postupne narastá. Pred 400 miliónmi rokov jeden rok trval približne 400 dní a dĺžka jedného dňa bola iba 21,8 hodiny. Vrchol prílivu, ktorý spôsobuje Mesiac, spätne vplýva aj na pohyb Mesiaca, kvôli čomu sa Mesiac pomaly vzďaľuje od Zeme, jeho dráha sa každoročne zväčšuje o 4 cm.

Mesiac je piatym najväčším satelitom slnečnej sústavy.

Okolo našej Zeme obieha vo vzdialenosti 384 tisíc km. Jeho priemer predstavuje 1/4 priemeru Zeme. Jeho hmotnosť je 1/81 hmotnosti Zeme. Jeho gravitácia je preto slabšia.
Jeho povrch sa počas dňa zohreje na cca. 130 °C, ale kvôli silnému vyžarovaniu sa v noci ochladí až na –160 °C.

Jeho povrch tvoria najmä sopečné horniny, tie sú pokryté ľahkou vrstvou drviny a prachu.
Na Mesiaci môžeme vidieť tmavšie panvy, tzv. moria a svetlejšie, vyššie vysočiny.
Panvy, ktoré sú obklopené vrchmi a krátermi, vznikli nárazom obrovských meteorov. Vrstvy sopečných hornín a krátery, ktoré vznikli v rámci geologických procesov, dokazujú, že na Mesiaci boli niekedy aj aktívne sopky.

Mesiac je dodnes jediným astronomickým objektom, na povrch ktorého vkročil človek.

Vnútorná stavba Mesiaca sa – podobne ako v prípade Zeme – delí na kôru, plášť a jadro. Kôra je pevná, jej hrúbka je 20-60 km a tvoria ju sopečné horniny. Vrchná časť plášťa je pevná, pod ňou sa nachádza čiastočne roztavená vrstva. Plášť má hrúbku 1200 km. Vonkajšia časť jadra je 300-350 km hrubá a skladá sa z roztavených látok, kým jeho vnútorná časť je pevná a jej priemer dosahuje cca. 150 km.

Súvisiace extra

Mesačné fázy

Počas obežnej dráhy sa viditeľnosť osvetlených častí Zeme neustále mení.

Morské slapy

Jav morského prílivu a odlivu vzniká kvôli gravitačnej sile Mesiaca.

Vznik Zeme a Mesiaca

Táto animácia nám predstaví ako vznikli planéty Mesiac a Zem

Zatmenie Mesiaca

Zatmenie Mesiaca nastáva vtedy, keď Mesiac prechádza tieňovým kužeľom Zeme.

Misia Apollo 15 (mesačné vozidlo)

Animácia zobrazuje dvojmiestne mesačné vozidlo, ktoré bolo použité počas misie Apollo 15.

Pristátie na Mesiaci: 20.júla 1969

Neil Armstrong, jeden z členov posádky Apolla-11 bol prvý človek, ktorý vkročil na Mesiac.

Zem

Zem je skalnatá planéta s pevnou kôrou a kyslíkom v atmosfére.

Jupiter

Jupiter je najväčšia planéta slnečnej sústavy, má dva a pol krát väčšiu hmotnosť než všetky ostatné planéty dohromady.

Meranie času

Prvé kalendáre a nástroje na meranie času už boli používané aj v civilizáciách starovekého Východu.

Sputnik 1

Družica Sovietskeho zväzu bola prvá umelá družica Zeme (v októbri 1957).

Typy satelitov

Satelity na obežnej dráhe okolo Zeme môžu byť použité pre civilné a vojenské účely.

Vývoj slnečnej sústavy

Slnko a planéty vznikli asi pred 4,5 miliardami rokov zhlukovaním prachovej hmloviny.

Zatmenie Slnka

Keď sa Slnko, Mesiac a Zem stretnú v jednej priamke, Mesiac môže čiastočne alebo celkom zakryť Slnko.

Radar (Zoltán Bay)

V roku 1946 maďarský vedec zachytil pomocou tohto zariadenia radarové ozveny z Mesiaca.

Slnečná sústava, planéty

Okolo Slnka obieha na obežnej dráhe 8 planét.

Slnko

Priemer Slnka je asi 109 násobok priemeru Zeme. Väčšina z jeho hmotnosti sa skladá z vodíka.

Zaujímavé fakty z geografie - Astronómia

Naša slnečná sústava nám ponúka mnoho zaujímavých faktov.

Added to your cart.