Kyselina benzoová (C₆H₅COOH)

Kyselina benzoová (C₆H₅COOH)

To je najjednoduchšou aromatickou karboxylovou kyselinou.

Chémia

Kľúčové slová

kyselina benzoová, karboxylová kyselina, aromatické karboxylové kyseliny, benzoát, konzervant, Organická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Gulička a palička

Kyselina benzoová (C₆H₅COOH)

Údaje

Molárna hmotnosť: 122,12 g/mol

Bod topenia: 122,13 °C

Bod varu: 249,133 °C

Spalné teplo: –3226,9 kJ/mol

Hustota: 1,2659 g/cm³

Vlastnosti

Biela, kryštalická látka. V studenej vode sa nerozpúšťa, ale dobre sa rozpúšťa v teplej vode a nepolárnych rozpúšťadlách. Pri zahrievaní sublimuje. Je to najjednoduchšia aromatická karboxylová kyselina, disociuje viac ako kyselina octová. Jej soli sú benzoáty.

Výskyt a výroba

Vyskytuje sa v mnohých živiciach a niektorých bobuliach.

Vyrábajú ju oxidáciou monoalkyl-benzénov, hydrolýzou benzonitrilu, oxidáciou benzylalkoholu alebo benzaldehydu.

V priemyselnom množstve sa vyrába oxidáciou toluénu.

Použitie

Kyselina benzoová sa využíva ako pomocná látka pri výrobe gumy, jej sodíková soľ (benzoát sodný) sa v potravinárskom priemysle používa ako konzervačná látka.

Plniaci priestor

Rozprávanie

Súvisiace extra

Anilín (C₆H₅NH₂)

Je to najjednoduchší aromatický amín. Jeho vedecké meno je fenylamín.

Benzén (C₆H₆)

Patrí do skupiny aromatických zlúčenín a jej najjednoduchším benzenoidným uhľovodíkom.

Fenol (C₆H₅OH)

Fenol je najjednoduchším zástupcom skupiny aromatických hydroxyderivátov.

Kovalentná väzba v molekule benzénu

V benzéne nájdeme sigma väzby a delokalizované pi väzby medzi atómami uhlíka.

Naftalén (C₁₀H₈)

Je to najjednoduchší polycyklický aromatický uhľovodík.

Pyridín (C₅H₅N)

Heterocyklická zlúčenina, obsahujúca dusík. Táto kvapalina s nepríjemnou vôňou je bezfarebná a toxická.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

Je to heterocyklická zlúčenina na báze dusíka, jej deriváty sú tymín, cytozín a uracil.

Styrén (vinylbenzen) (C₈H₈)

Je to bezfarebná kvapalina s vôňou podobnou benzénu. Je monomérom polystyrénu.

Uhličitan vápenatý (CaCO₃)

Vápenec má široké využitie v priemysle.

Added to your cart.