Kyjonožce

Kyjonožce

Dravé zvieratá, ktoré boli vodnými článkonožcami žijúcimi v paleozoiku.

Biológia

Kľúčové slová

praveký tvor, fosílne, morské škorpióny, vyhynutý, eurypterid, Palaeozoic, histórie Zeme, geologické starobe, Cambrian obdobia, perm obdobie, brucho, klepietka, chitín vrstva, brnenie, hlavohruď, pancier, článkonožec, dravec, mäsožravý, zviera, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Kyjonožce

Kyjonožce boli dravé zvieratá, ktoré boli vodnými článkonožcami žijúcimi v paleozoiku.
Hoci sa vďaka dlhému chvostu a bodcu na jeho konci podobali škorpiónom, neboli skutočnými škorpiónmi. Kyjonožce sú zaradené ku klepietkavcom a sú príbuznými s pavúkovcami.

Horná časť hlavohrude kyjonožcov bola chránená silným pancierom. Niekoľko párov predných nôh používali pri prijímaní potravy a na chodenie, kým posledný pár nôh bol prispôsobený na plávanie.
Podľa objavených fosílií poznáme viac než dvesto druhov kyjonožcov, spomedzi ktorých najbežnejším bol Eurypterus giganteus. Jeho väčšie exempláre dosahovali aj 130 cm dĺžku.
Podobnú dĺžku dosahoval aj Mixopterus kiaeri. Pre tento druh boli typické 2 páry obrovských kráčavých nôh, ktoré boli pokryté dlhými ostňami.
Megalograptus mal takisto obrovské kráčavé nohy, ale tieto zvieratá dosahovali aj 170 cm dĺžku.
Jaekelopterus rhenaniae je najväčším kyjonožcom, ktorý bol doteraz objavený. Dĺžka jeho tela dosahovala aj 2,5 m a mal 40 cm dlhé klepetá.

Plávanie

Eurypterus giganteus

 • bočné oči
 • jednoduché oči
 • hlavohruď
 • bruško
 • bodec
 • chvost
 • pancier
 • noha s plávacími blanami
 • kráčavé nohy
 • klepietka

Mixopterus kiaeri

 • bočné oči
 • hlavohruď
 • bruško
 • bodec
 • chvost
 • pancier
 • noha s plávacími blanami
 • kráčavé nohy
 • klepietka

Megalograptus

 • bočné oči
 • hlavohruď
 • bruško
 • bodec
 • chvost
 • pancier
 • noha s plávacími blanami
 • kráčavé nohy
 • klepietka

Jaekelopterus rhenaniae

 • bočné oči
 • jednoduché oči
 • hlavohruď
 • bruško
 • bodec
 • chvost
 • pancier
 • noha s plávacími blanami
 • kráčavé nohy
 • klepietka

Porovnanie

 • Eurypterus giganteus
 • Megalograptus
 • Jaekelopterus rhenaniae
 • Mixopterus kiaeri

Animácia

 • bočné oči
 • jednoduché oči
 • hlavohruď
 • bruško
 • bodec
 • chvost
 • pancier
 • noha s plávacími blanami
 • kráčavé nohy
 • klepietka

Rozprávanie

Kyjonožce boli dravé zvieratá, ktoré boli vodnými článkonožcami žijúcimi v paleozoiku.
Hoci sa vďaka dlhému chvostu a bodcu na jeho konci podobali škorpiónom, neboli skutočnými škorpiónmi. Kyjonožce sú zaradené ku klepietkavcom a sú príbuznými s pavúkovcami.

Horná časť hlavohrude kyjonožcov bola chránená silným pancierom. Niekoľko párov predných nôh používali pri prijímaní potravy a na chodenie, kým posledný pár nôh bol prispôsobený na plávanie.
Podľa objavených fosílií poznáme viac než dvesto druhov kyjonožcov, spomedzi ktorých najbežnejším bol Eurypterus giganteus. Jeho väčšie exempláre dosahovali aj 130 cm dĺžku.
Podobnú dĺžku dosahoval aj Mixopterus kiaeri. Pre tento druh boli typické 2 páry obrovských kráčavých nôh, ktoré boli pokryté dlhými ostňami.
Megalograptus mal takisto obrovské kráčavé nohy, ale tieto zvieratá dosahovali aj 170 cm dĺžku.
Jaekelopterus rhenaniae je najväčším kyjonožcom, ktorý bol doteraz objavený. Dĺžka jeho tela dosahovala aj 2,5 m a mal 40 cm dlhé klepetá.

Súvisiace extra

Trilobity (fosílie)

Zaraďujeme sem predkov pavúkovcov a rakov.

Amonity, podtrieda štvoržiabrých hlavonožcov

Patrili do skupiny hlavonožcov s vonkajšou vápenatou schránkou. Ich fosílie sú dôležité ukazovatele.

Život v období permu

Táto 3D scénka vám predstaví flóru a faunu z poslednej periódy paleozoika.

Škorpión Androctonus australis

Škorpión Androctonus australis je jeden z najnebezpečnejších škorpiónov.

Flóra a fauna v karbóne

Táto animácia predstavuje živočíchy a rastliny, ktoré sa vyskytovali v období medzi devónom a permom (pred 358-299 miliónmi rokov).

Zmena polohy kontinentov v geologickom časovom pásme

V histórií našej planéty boli kontinenty neustále v pohybe. Tento proces prebieha dodnes.

Ichthyostega

Praobojživelník, ktorý vyhynul pred 360 mil.rokov. Patrí medzi prvé známe suchozemské štvornožce.

Ichtyosaurus

Je vyhynutý rod spodnojurského morského plaza, podobný delfínom. Je príkladom konvergentnej evolúcie.

Tiktaalik

Prechodná forma medzi rybami a suchozemskými štvornohými stavovcami.

Apatosaurus

Bylinožravý dinosaurus s mohutnou stavbou tela a dlhým krkom.

Deinonychus

Deinonychus, ktorého meno znamená "hrozný pazúr", bol mäsožravým dinosaurom z čeľade dromeosaurov.

Pteranodon longiceps

Prehistorický lietajúci plaz podobný vtákom, avšak nie je medzi nimi priame evolučné spojenie.

Stegosaurus

Druh pravekého jaštera, ktorého kostenné platne slúžili na termoreguláciu.

Tyranosaurus rex „tyranský jašter“

Je vyhynutý praveký dravý jašter, jeden z najznámejších dinosaurov.

Triceratops

Typ dinosaura z obdobia vrchnej kréty. Rozpoznať ho môžeme podľa kostenného goliera a troch rohov.

Added to your cart.