Kondenzátor

Kondenzátor

Kondenzátor elektrickú energiu uskladňuje v podobe elektrického náboja.

Fyzika

Kľúčové slová

kondenzátor, Napätie, účtovať, blesk, Vlak, Výzbroj, izolant, kapacita, elektrické pole, elektrický prúd, Energia, striedavý prúd, Elektrický prúd, obvod, zdroj energie, izolator, jednosmerný prúd, electro, elektrický, elektróda, elektrón, fyzika, integrovaný obvod, technika

Súvisiace extra

Doska plošných spojov

Umožňuje sériovú výrobu obvodov a zmenšovanie ich rozmerov.

Alkalické batérie

V alkalických batériách je elektrický prúd generovaný pomocou elektrochemických reakcií.

Domáce elektrické svetelné zdroje

Táto animácia nám predstaví fungovanie domácich zdrojov svetla od tradičných žiaroviek až po LED osvetlenie.

Elektrický zvonček

Mechanický zvonček funguje pomocou elektromagnetu.

Elektrické motory

Elektrické motory sú prítomné v mnohých oblastiach nášho každodenného života. Spoznajme ich jednotlivé typy!

Elektromotor

Je vzájomné silové pôsobenie elektromagnetických polí vytváraných elektrickými vodičmi, ktorými preteká elektrický prúd.

Generátor a elektromotor

Kým generátor premieňa mechanickú energiu na elektrickú energiu, elektromotor premieňa elektrickú energiu na mechanickú energiu.

Generovanie striedavého prúdu

Elektrický prúd môže byť generovaný otáčaním slučky vodiča v magnetickom poli.

Laptop, periférie

K notebookom môžeme pripojiť rôzne periférne zariadenia.

Magnetrón

Magnetrón, ktorý vyrába mikrovlny, je dôležitou súčasťou mikrovlnnej rúry.

Olovený akumulátor

Elektrochemické procesy v olovenom akumulátore vyrábajú elektrický prúd.

Stolný počítač

Animácia prezentuje konštrukciu stolného počítača a jeho najdôležitejšie periférie.

Ako to funguje? - Reproduktor

Zvukové vlny v reproduktoroch sú generované pomocou elektromagnetickej indukcie.

Laboratórium Nikolu Teslu (Shoreham, USA)

Tento inžinier a vynálezca, ktorý sa venoval predovšetkým elektrotechnike, bol bezpochyby najgeniálnejšou postavou druhej priemyselnej revolúcie.

Blýskanie

Blesk je elektrický výboj vznikajúci v atmosfére, ktorý je sprevádzaný emisiou svetla a hrmením.

Added to your cart.