Kométy

Kométy

Kométy sú pôsobivé astronomické objekty, ktoré obiehajú okolo Slnka.

Geografia

Kľúčové slová

asteroid, meteor, kométa, Halley-üstökös, Halley, astronómia, Slnečná sústava, Oortov mrak, asteroidov, astronomický objekt, Kuiperov pás, kozmický výskum, Obeh okolo Slnka, vesmír, fyzika, Slnko, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Slnečná sústava

 • kométa
 • Oortov mrak - Guľovitý "mrak", ktorý sa nachádza v najkrajnejšom pásme slnečnej sústavy. Tvorí ho niekoľko miliárd kometárnych jadier.
 • Kuiperov pás - Pás asteroidov, ktorý sa nachádza za joviálnymi planétami slnečnej sústavy.

Z času na čas môžeme v našej slnečnej sústave pozorovať pútavé úkazy. Patria medzi ne aj kométy. Sú to astronomické objekty, ktoré môžeme sledovať aj voľným okom, ale na oblohe sa objavujú iba v určitých časových intervaloch.

Kométa

 • hlava - Tvorí ju jadro a koma.
 • plynový chvost - Rovný, dlhší chvost, ktorý je umiestnený presne v línii Slnko-kométa. Tvoria ho plyny.
 • prachový chvost - Zakrivený, kratší chvost. Tvorí ho prach, ktorý z komy vytrhli plyny prúdiace do chvosta.
 • slnečný vietor

Kométy sa skladajú z jadra, komy a chvostu. Kométy tvoria najstaršie látky slnečnej sústavy. Časť látok pravekej hmloviny slnečnej sústavy sa vymrštila do vonkajších oblastí slnečnej sústavy, kde bola teplota dostatočne nízka na to, aby zamrznuté plyny stmelili úlomky hornín a prachové častice. Jadro komét, ktoré držia pokope zamrznuté uhlíkové zlúčeniny a vodný ľad, má nepravidelný tvar a poréznu kôru. Jadrá komét sa preto často prirovnávajú k špinavej snehovej guli.

Keď sa kométa priblíži k Slnku, zamrznuté plyny jej jadra začnú sublimovať, čiže nadobúdajú plynné skupenstvo a strhávajú so sebou drobné prachové častice. Z toho sa vytvorí koma, atmosférická formácia obklopujúca jadro.

Slnečný vietor unáša plynové a prachové častice preč od Slnka, a tak vzniká chvost kométy. Kométy majú dva typy chvostov: rovný, dlhší, modrastý chvost pozostávajúci z plynov a zahnutý, kratší, žltkastý chvost zložený z prachových častíc. Plynové častice plynového chvosta sú v excitovanom stave, a preto vyžarujú svetlo, kým prachové častice prachového chvosta odrážajú slnečné svetlo, a preto sú žiarivé.

Dráhy

 • Kuiperov pás - Pás asteroidov, ktorý sa nachádza za joviálnymi planétami slnečnej sústavy.
 • krátkoperiodická kométa - Jej obežná rovina je podobná rovine symetrie slnečnej sústavy, jej obežná doba je menej ako 200 rokov, pochádzajú z Kuiperovho pásu.
 • dlhoperiodická kométa - Jej obežná doba je dlhšia ako 200 rokov, môže trvať aj niekoľko miliónov rokov. Pochádzajú z Oortovho mraku.
 • časť dráhy v blízkosti Slnka

Kométy zvyčajne pochádzajú z dvoch vonkajších oblastí slnečnej sústavy, z Kuiperovho pásu alebo Oortovho mraku. Nakoľko sú tieto oblasti z hľadiska gravitácie nestabilné, akýkoľvek rušivý vplyv spôsobí to, že jadro kométy sa vychýli zo svojej obežnej dráhy a začne smerovať do vnútornej oblasti slnečnej sústavy. Čím častejšia sa kométa vráti do blízkosti Slnka, tým väčšie množstvo stratí zo svojho materiálu.

Na základe obežných dráh rozlišujeme dva typy komét: krátkoperiodické a dlhoperiodické kométy. Krátkoperiodické kométy pochádzajú z Kuiperovho pásu a častejšie sa vracajú do vnútornej slnečnej sústavy, čiže ich obežná doba nepresahuje 200 rokov. Dlhoperiodické kométy putujú do vnútornej slnečnej sústavy z Oortovho mraku, ich obežná doba je viac ako 200 rokov a môže dosahovať aj niekoľko miliónov rokov.

Halleyho kométa

 • Slnko
 • Jupiter
 • Saturn
 • Urán
 • Neptún
 • Halleyho kométa - Jej obežná doba je cca. 75,3 rokov. Z našej Zeme sme ju naposledy mohli pozorovať v roku 1986 a najbližšie sa objaví v roku 2061. Pravdepodobne táto kométa bola spozorovaná najskôr.
 • časť dráhy v blízkosti Slnka

Halleyho kométa je pravdepodobne prvá kométa, ktorú spozoroval človek. Možno ju pozorovať aj voľným okom. Zo Zeme sme ju naposledy mohli vidieť v roku 1986 a vráti sa v roku 2061, takže jej obežná doba je približne 75 rokov. Je to krátkoperiodická kométa.

Keď sa objavila v roku 1986, skúmalo ju niekoľko kozmických sond. Podľa získaných údajov jadro kométy má rozmery 15x15x8 km, tvorí ho hlavne vodný ľad a pokrýva ho tmavá, tenká kôra.

Kométa Čurjumov-Gerasimenko

 • Slnko
 • Zem
 • Mars
 • Jupiter
 • Saturn
 • Urán
 • Neptún
 • Kométa Čurjumov-Gerasimenko - Jej momentálna obežná doba je 6,5 roka. Objavili ju v roku 1969. Prvá kométa, na ktorej povrch dopravili prístroje.

Kométa Čurjumov-Gerasimenko pochádza z Kuiperovho pásu, ale jej obežnú dráhu zmenšila gravitácia Jupitera. V súčasnosti obieha vo vnútornej slnečnej sústave, jej obežná doba je 6,5 roka.

Tvar jadra tejto kométy pripomína gumovú kačicu: v skutočnosti pozostáva z dvoch, vzájomne spojených objektov, z ktorých uniká veľké množstvo vodnej pary. Je to prvá kométa, na ktorej pristáli meracie prístroje.

Príťažlivosť Jupitera

 • Kométa Shoemaker-Levy - Objavili ju v roku 1993. V 70. rokoch 20. storočia ju pravdepodobne zachytila gravitačná sila Jupitera a vtedy začala okolo neho obiehať. Skladá sa z niekoľkých častí: pravdepodobne v roku 1992 gravitačná sila Jupitera ju roztrhla na časti. Časti kométy v júli 1994 narazili do južnej hemisféry Jupitera.

Hmotnosť Jupitera je dosť veľká na to, aby naviedla kométy prichádzajúce z vonkajšej slnečnej sústavy na inú obežnú dráhu alebo ich pritiahla do vlastného gravitačného poľa, čím chráni vnútorné planéty pred prípadnými zrážkami s kométami. Jupiter zachytil napríklad aj Kométu Shoemaker-Levy. Táto kométa bola objavená v roku 1993. Gravitácia Jupitera ju pravdepodobne zachytila v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia a odvtedy obiehala okolo Jupitera. Skladala sa z niekoľkých kusov: na kusy ju roztrhla pravdepodobne gravitácia Jupitera, keď sa v roku 1992 priblížila k planéte. Kusy kométy v júli 1994 vrazili do južnej pologule Jupitera.

Kométa, asteroid, meteoroid

 • kométa - Objekt, ktorý tvorí prach a ľad. V blízkosti Slnka ju sprevádza chvost.
 • asteroid - Astronomický objekt, ktorého priemer presahuje 1 km, ale nedosahuje rozmery planéty.
 • meteoroid - Objekty vo vesmíre, ktoré sú menšie ako asteroidy. Ak sa zrazia so Zemou, nazývajú sa meteoritmi.
 • meteor - Svetelný jav, ktorý vzniká vtedy, keď sa meteoroid dostane do zemskej atmosféry. Nazýva sa aj padajúcou hviezdou.
 • meteorit - Kus meteoroidu, ktorý vrazil do Zeme.

Mnohí nevedia, aký je rozdiel medzi kométou, asteroidom a meteoroidom. Kométu charakterizuje chvost, ktorý vzniká v blízkosti Slnka. Asteroidy podobných rozmerov nemajú chvost. Aj ich zloženie je rozdielne a závisí od miesta ich vzniku. Asteroidy vznikli neďaleko Slnka, zatiaľ čo kométy sa vytvorili ďaleko od Slnka.

Meteoroidy sú menšie ako kométy a asteroidy, ale väčšie ako častice medziplanetárneho prachu. V zemskej atmosfére vstupujú do vzájomného pôsobenia s časticami vzduchu, a tak vzniká svetelný úkaz, ktorý nazývame meteorom, resp. padajúcou hviezdou. Ak meteoroid nezhorí úplne v atmosfére, dopadne na zemský povrch a nazýva sa meteoritom.

Rozprávanie

Z času na čas môžeme v našej slnečnej sústave pozorovať pútavé úkazy. Patria medzi ne aj kométy. Sú to astronomické objekty, ktoré môžeme sledovať aj voľným okom, ale na oblohe sa objavujú iba v určitých časových intervaloch.

Kométy sa skladajú z jadra, komy a chvostu. Kométy tvoria najstaršie látky slnečnej sústavy. Jadro komét, ktoré držia pokope zamrznuté uhlíkové zlúčeniny a vodný ľad, má nepravidelný tvar a poréznu kôru. Jadrá komét sa preto často prirovnávajú k špinavej snehovej guli.

Keď sa kométa priblíži k Slnku, zamrznuté plyny jej jadra začnú sublimovať, čiže nadobúdajú plynné skupenstvo a strhávajú so sebou drobné prachové častice. Z toho sa vytvorí koma, atmosférická formácia obklopujúca jadro.

Slnečný vietor unáša plynové a prachové častice preč od Slnka, a tak vzniká chvost kométy. Kométy majú dva typy chvostov: rovný, dlhší, modrastý chvost pozostávajúci z plynov a zahnutý, kratší, žltkastý chvost zložený z prachových častíc. Plynové častice plynového chvosta sú v excitovanom stave, a preto vyžarujú svetlo, kým prachové častice prachového chvosta odrážajú slnečné svetlo, a preto sú žiarivé.

Na základe obežných dráh rozlišujeme dva typy komét: krátkoperiodické a dlhoperiodické kométy. Krátkoperiodické kométy pochádzajú z Kuiperovho pásu a častejšie sa vracajú do vnútornej slnečnej sústavy, čiže ich obežná doba nepresahuje 200 rokov. Dlhoperiodické kométy putujú do vnútornej slnečnej sústavy z Oortovho mraku, ich obežná doba je viac ako 200 rokov a môže dosahovať aj niekoľko miliónov rokov.

Halleyho kométa je pravdepodobne prvá kométa, ktorú spozoroval človek. Možno ju pozorovať aj voľným okom. Zo Zeme sme ju naposledy mohli vidieť v roku 1986 a vráti sa v roku 2061, takže jej obežná doba je približne 75 rokov. Je to krátkoperiodická kométa.

Keď sa objavila v roku 1986, skúmalo ju niekoľko kozmických sond. Podľa získaných údajov jadro kométy má rozmery 15x15x8 km, tvorí ho hlavne vodný ľad a pokrýva ho tmavá, tenká kôra.

Kométa Čurjumov-Gerasimenko pochádza z Kuiperovho pásu, ale jej obežnú dráhu zmenšila gravitácia Jupitera. V súčasnosti obieha vo vnútornej slnečnej sústave, jej obežná doba je 6,5 roka.

Tvar jadra tejto kométy pripomína gumovú kačicu: v skutočnosti pozostáva z dvoch, vzájomne spojených objektov, z ktorých uniká veľké množstvo vodnej pary. Je to prvá kométa, na ktorej pristáli meracie prístroje.

Hmotnosť Jupitera je dosť veľká na to, aby naviedla kométy prichádzajúce z vonkajšej slnečnej sústavy na inú obežnú dráhu alebo ich pritiahla do vlastného gravitačného poľa, čím chráni vnútorné planéty pred prípadnými zrážkami s kométami. Jupiter zachytil napríklad aj Kométu Shoemaker-Levy. Tá sa skladala sa z niekoľkých kusov. Kusy kométy v júli 1994 vrazili do južnej pologule Jupitera.

Mnohí nevedia, aký je rozdiel medzi kométou, asteroidom a meteoroidom. Kométu charakterizuje chvost, ktorý vzniká v blízkosti Slnka. Asteroidy podobných rozmerov nemajú chvost. Aj ich zloženie je rozdielne a závisí od miesta ich vzniku. Asteroidy vznikli neďaleko Slnka, zatiaľ čo kométy sa vytvorili ďaleko od Slnka.

Meteoroidy sú menšie ako kométy a asteroidy, ale väčšie ako častice medziplanetárneho prachu. V zemskej atmosfére vstupujú do vzájomného pôsobenia s časticami vzduchu, a tak vzniká svetelný úkaz, ktorý nazývame meteorom, resp. padajúcou hviezdou. Ak meteoroid nezhorí úplne v atmosfére, dopadne na zemský povrch a nazýva sa meteoritom.

Súvisiace extra

Planéty, veľkosti

Okolo Slnečnej dráhy obiehajú terestiálne planéty, a joviálne planéty (plynné obry).

Vývoj slnečnej sústavy

Slnko a planéty vznikli asi pred 4,5 miliardami rokov zhlukovaním prachovej hmloviny.

Vznik Zeme a Mesiaca

Táto animácia nám predstaví ako vznikli planéty Mesiac a Zem

Slnečná sústava, planéty

Okolo Slnka obieha na obežnej dráhe 8 planét.

Slnko

Priemer Slnka je asi 109 násobok priemeru Zeme. Väčšina z jeho hmotnosti sa skladá z vodíka.

Jupiter

Jupiter je najväčšia planéta slnečnej sústavy, má dva a pol krát väčšiu hmotnosť než všetky ostatné planéty dohromady.

Misia Dawn

Zmapovaním Vesty a Ceres môžeme získať informácie o rannom období slnečnej sústavy a o formovaní terestriálnych planét.

Obsevatórium

Observatóriá sú často postavené vo vysokých nadmorských výškach, aby sa minimalizovali vplyvy atmosférickej turbulencie.

Zaujímavé fakty z geografie - Astronómia

Naša slnečná sústava nám ponúka mnoho zaujímavých faktov.

Keplerove zákony pohybu planét

Tri dôležité zákony popisujúce pohyb planét boli formulované Johannesom Keplerom.

Newtonove pohybové zákony

Táto animácia rozoberá tri pohybové zákony, ktoré publikoval Sir Isaac Newton. Tieto zákony spôsobili vo fyzike prevrat.

Added to your cart.