Koloseum (Rím, 1. storočie)

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Dejepis

Kľúčové slová

Koloseum, amfiteáter, Rím, Római Birodalom, zviera boj, súboj gladiátorov, aréna, cirkusové hry, gladiátor, Budova, Vonkajšia stavba, Vespaziána, Titus, Domicián, Nero, oblúk, zábava, elipsovitý báze, hľadisko, Flaviovský amfiteáter, starovek, prenasledovanie kresťanov, cisár, imperial obdobie, dejepis

Súvisiace extra

Otázky

 • Čo znamená výraz amfiteáter?
 • Kde sa nachádza Koloseum?
 • Na území ktorej starovekej ríše bol postavený najznámejší amfiteáter na svete?
 • Počas vládnutia ktorého cisára sa začala\nvýstavba Kolosea?
 • Socha ktorého cisára stála pred Koloseom?
 • Kedy bolo Koloseum uvedené do prevádzky?
 • Ako sa táto stavba volala pôvodne?
 • Po soche ktorého cisára bola táto stavba pomenovaná v stredoveku?
 • Akú dĺžku má táto stavba?
 • Približne koľko divákov vedela prijať táto stavba?
 • Kto boli gladiátori?
 • Čo znamená pozdrav gladiátorov vstupujúcich do amfiteátru?\n(„Ave, Caesar, morituri te salutant!”)
 • Čo znamená nasledujúca fráza? „Panem et circenses!”
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nV Koloseu predvádzali aj námorné bitky.
 • Akú výšku má táto stavba?
 • Kto bol najznámejším (rebelujúcim) gladiátorom v histórii?
 • Čo znamenal palec otočený smerom nadol v prípade porazeného gladiátora?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nV Koloseu bojovali aj gladiátori ženského pohlavia.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nDivé zvieratá zabili mnoho kresťanov v Koloseu.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nGladiátori nikdy nemohli byť oslobodení.
 • Čo znamenal cisárov palec otočený smerom nahor v prípade porazeného gladiátora?

Scénky

Súvisiace extra

Amfiteáter v Pule (Pula, 1. storočie)

Táto výnimočná stavba, ktorá sa nachádza v Chorvátsku, bola v staroveku jedným z najväčších rímskych amfiteátrov.

Rímski gladiátori (2. storočie)

Gladiátori boli bojovníci, ktorí bojovali v rímskych arénach proti sebe a divým zvieratám pre zábavu diváka.

Circus Maximus (Rím, 1. storočie)

Táto obrovská aréna bola určená na usporiadavanie pretekov na vozoch.

Šikmá veža v Pise (14. storočie)

Stredoveká zvonica katedrály v Pise je najslávnejšia šikmá veža na svete.

Caracallove kúpele (Rím, 3. storočie)

Nádherné kúpalisko rímského cisára bolo postavené v 3. storočí.

Diokleciánov palác (Split, Chorvátsko)

Tento palác v podobe pevnosti dal postaviť rímsky cisár Dioklecián na pobreží, v blízkosti svojho rodiska.

Historická topografia (pamätihodnosti)

Úloha, ktorá pozostáva zo slepej mapy doplnenej fotografiami, je zbierkou historických pamiatok.

Konštantínov vojak (4. storočie)

Prosperita východnej časti Rímskej ríše sa začala v priebehu prvej tretiny 4. storočia, za vlády cisára Konštantína.

Oltár mieru (Rím, 1. storočie pr. Kr.)

Tento obrovský oltár bol postavený prvým cisárom a je jedným z najvýznamnejších diel starovekého rímskeho umenia.

Panteón (Rím, 2. storočie)

"Chrám všetkých bohov" bol postavený za vlády rímskeho cisára Hadriána.

Pompeiovo divadlo (Rím, 1. storočie pred Kr.)

Divadlo, ktoré dal postaviť Gnaeus Pompeius Magnus bolo jedným z prvých kamenných divadiel Večného mesta.

Provincie a mestá Rímskej ríše

Táto animácia vám predstaví dejiny Rímskej ríše trvajúce niekoľko storočí.

Staroveký rímsky senátor a jeho manželka

Senátori, ktorí boli členmi najvyššej spoločenskej triedy starovekého Ríma, nosili tógy s purpurovým lemom.

Staroveký rímsky vojenský tábor

Neustále rozširujúca sa Rímska ríša vybudovala na obsadených územiach stálé vojenské tábory.

Staroveké divy sveta

Z povodných starovekých divov sveta zostal len jediný a to Egyptské pyramídy v Gíze.

Staroveké rímske obliehacie stroje

Tieto technické nástroje starovekí Rimania použili na dobýjanie pevnosti.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16. storočie)

Prvé zastrešené novoveké divadlo, ktoré sa pridržiavalo líniám antickej architektúry, bolo otvorené v roku 1585.

Titov víťazný oblúk (Rím, 1. storočie)

Víťazný oblúk bol postavený pri vchode do komplexu Forum Romanum na oslavu víťazstva v Judeai.

V dielni Leonarda da Vinciho (Florencia, 16. storočie)

Navštívte dielňu geniálneho renesančného polyhistora, v ktorej môžete obdivovať jeho najdôležitejšie vynálezy a umelecké diela.

Vodovod a cesta zo Starovekého Ríma

Vynikajúce cesty a vodovody, ktoré pokrývali celú Rímsku ríšu odzrkadľujú civilizačnú vyspelosť ríše.

Rímsky vojak (1. storočie pr. Kr.)

Rímské vojsko tvorili vysoko kvalifikovaní a dobre vybavení žoldnieri.

Staroveký rímsky obytný dom

Bohatí občania v starovekom Ríme vlastnili veľké domy.

Added to your cart.