Koľko je hodín?

Koľko je hodín?

Prostredníctvom tejto hry si precvičíme používanie mechanických a digitálnych hodín.

Prírodopis

Kľúčové slová

čas, Meranie času, časová orientácia, Hodiny, precvičovanie, Kalendár

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Časová špirála

V hre rozmiestňujeme historické udalosti na správne miesto.

Časové pásma

Zem je rozdelená do 24 časových pásiem. Časové pásmo je tá časť Zeme, ktorá používa rovnaký štandardný čas.

Meranie času

Prvé kalendáre a nástroje na meranie času už boli používané aj v civilizáciách starovekého Východu.

Morské slapy

Jav morského prílivu a odlivu vzniká kvôli gravitačnej sile Mesiaca.

Zmena ročných období (pokročilý)

Zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, preto sa počas roka na danom mieste Zeme stále mení uhol sklonu a intenzita slnečných lúčov.

Mesačné fázy

Počas obežnej dráhy sa viditeľnosť osvetlených častí Zeme neustále mení.

Added to your cart.