Knosský palác (2. tisícročie pr. Kr.)

Knosský palác (2. tisícročie pr. Kr.)

Najväčší palácový komplex ostrova Kréta bol pravdepodobne stredisko minojskej civilizácie.

Dejepis

Kľúčové slová

Knossos, palác, starovek, architektúra, Budova, Vonkajšia stavba, dejepis, Krieda, Bronzová, Minojskej civilizácie, nástenná maľba, freska, reliéf, Minotaur, labyrint, Ariadne, Theseus, legenda, mýtus, Daedalus, Minós, Sir Arthur John Evans, archeológia

Súvisiace extra

Otázky

 • Na ktorom ostrove sa nachádzal\nknosský palác?
 • V blízkosti ktorého dnešného mesta sa nachádzajú ruiny knosského paláca?
 • Z ktorého obdobia pochádza\ntento stavebný komplex?
 • Kto odkryl tento palác?
 • Aká stavba bola spojená s týmto palácom v mytológii (pravdepodobne\nv rímskom období)?
 • Kto žil podľa legendy v labyrinte?
 • Hlavu akého zvieraťa mal\nnetvor žijúci v labyrinte?
 • Kto premohol (podľa mýtu)\nnetvora žijúceho v labyrinte?
 • Ktorý mytologický kráľ dal postaviť\npalác?
 • Kto navrhol a postavil podľa mytológie tento palác?
 • Približne akú rozlohu mal\npalácový komplex?
 • Čo bolo hlavným stavebným materiálom paláca?
 • Čo by sme nemohli vidieť v starovekom paláci?
 • Kedy zažívala krétska civilizácia\nsvoj najväčší rozkvet?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nK zániku krétskej civilizácie\nprispel aj výbuch sopky.
 • Ktorí dobyvatelia si podmanili\nkrétsky štát?
 • Ktorý z nasledujúcich termínov neoznačuje grécky kmeň?
 • Čo platí pre ostrov Kréta?
 • Čo vyrobil podľa legendy Daidalos, aby mohol uniknúť z ostrova spolu so svojím synom?
 • Ako sa volal Daidalov syn?
 • Čo pomohlo Théseovi dostať sa von z labyrintu?

Scénky

Súvisiace extra

Daidalos a Ikaros

Staroveký grécky mýtus o tragédií otca a syna, ktorí chceli utiecť z ostrova Kréta.

Mykény (2. tisícročie pred Kr.)

Toto mesto s vyspelou kultúrou bolo prvým osídlením v histórii, ktoré malo citadelu.

Atreova pokladnica (Mykény, 14. storočie pred Kr.)

Mykénsky staroveký kruhový hrob podľa tradície je viazaný k menu mýtickému kráľovi.

Typy gréckych stĺpov

Iónske, dórske a korintské stĺpy majú odlišné rozmery a ozdoby.

Trójsky kôň

V Homérovom epose trójsky kôň bol vojnová lesť Grékov v trójskej vojne. Vymyslel ju Odyseus.

Akropola (Atény, 5. storočie pr. Kr.)

Najslávnejšia citadela na svete je Akropola v Aténach, ktorá bola postavená počas Periklovej mierovej éry.

Archeologický prieskum, prieskum zemnice

Veľké stavby v súčasnosti poskytujú veľa práce pre archeológov.

Diokleciánov palác (Split, Chorvátsko)

Tento palác v podobe pevnosti dal postaviť rímsky cisár Dioklecián na pobreží, v blízkosti svojho rodiska.

Obytný dom v starovekom Grécku

Obytné domy v starovekom Grécku boli obdĺžníkové geometrické a dvojposchodové budovy.

Olympia (5. storočie pr. Kr.)

V roku 776 pred Kr. sa tu konali prvé olympijské hry - náboženské a športové súťaže konajúce sa každé 4 roky, vďaka čomu mesto sa stalo jedným z centier...

Staroveká grécka keramika

Majstrovské diela starovekých gréckych hrnčiarov sú dôležité archeologické pramene.

Grécki bohovia

Olympský bohovia boli podľa starovekej gréckej mytológie rovnako rozmanitý ako ľudia.

Mesto Babylon (6. storočie pr. Kr.)

Staroveké mesto Babylon sa rozprestieralo v Mezopotámii na dvoch brehoch rieky Eufrat.

Palác Karola Veľkého (Aachen, 9 storočie)

Palác Karola Veľkého bol nielen strediskom ríše, ale aj centrumom kultúry.

Vyšehradský palác (15. storočie)

Výstavba honosného paláca sa začala počas panovania kráľa Karola I. a dostala svoju konečnú podobu počas panovania kráľa Mateja Korvina.

Added to your cart.