Katolícka pohrebná kaplnka (Feldebrő, Maďarsko)

Katolícka pohrebná kaplnka (Feldebrő, Maďarsko)

Jedna z najvýznamnejších historických stavieb v Maďarsku, farský kostol bol postavený v 11. storočí.

Dejepis

Kľúčové slová

Feldebrő, pohrebná kaplnka, Katolíci, farský kostol, náboženstvo, Maďarsko, freska, pamätník, Byzantská Kresťanstvo, Budova, románsky štýl, v stredoveku, Vonkajšia stavba, kostol

Súvisiace extra

Scénky

Päťloďový kostol

Päťloďový kostol

Pohrebná kaplnka sa nachádza v dedinke ležiacej na úpätí pohoria Matra, v Hevešskej župe. Postavená bola v 11. storočí pre rod Abovcov.
Kaplnka bola významným dielom skorej maďarskej architektúry. Svoj výnimočný tvar získala vďaka kombinácii západnej a východnej kresťanskej architektúry. Tento románsky päťloďový kostol mal centrálne usporiadanie. V strede budovy sa týčila veža.

Interiér kostola

  • gotické okno
  • oltár
  • schody vedúce do krypty
  • polkruhová apsida
  • nosný stĺp
  • podlaha

Interiér kostola

Štvorcový pôdorys kostola - s rozmermi 20 m × 20 m - bol centrálny, čo bolo typické pre východné kresťanstvo.
Polkruhové apsidy prepožičiavali interiéru päťloďového kostola výnimočnú atmosféru.
Na bočných stenách románskej budovy boli umiestnené gotické okná.

Krypta

  • kryptový oltár
  • hlavná loď
  • zväzkový stĺp
  • bočná loď

Krypta

Krypta bola postavená podľa západoeurópskeho vzoru. Z kostola viedlo do krypty schodisko.
Stredný úsek krypty spolu s obdivuhodnými nástennými maľbami odkryl Imre Henszlmann v druhej polovici 19. storočia. Neskôr viacerí pracovali na vykopávkach a rekonštrukcii. Jedným z nich bol aj Ferenc Erdei.
Hlavná loď krypty, ktorá zahŕňala aj hrobovú komoru, bola 20 m dlhá. Výnimočná je nielen vďaka freskám, ale aj prvotným rezbám a masívnym zväzkovým stĺpom.

Prechádzka po kostole

Cesta v čase

Súvisiace extra

Benediktínske opátstvo (Tihany, Maďarsko)

Benediktínske opátstvo založil uhorský kráľ Ondrej I. v roku 1055.

Cella Septihcora (Pécs, Maďarsko, 4. storočie)

Budovy ranokresťanského cintorína archeologicky sú zaujímavé ložiská.

Cella trichora (Pécs, Maďarsko)

Rano kresťanský cintorín v meste Pécs (Mad'arsko) je významnou archeologickou lokalitou.

Chrám svätého Jána (Ochrid, 13. storočie)

Tento pravoslávny chrám, ktorý sa nachádza v malebnom prostredí, bol pomenovaný po apoštolovi Jánovi.

Kaplnka Notre Dame du Haut (Ronchamp, Francúzsko, 1950)

Túto pútnickú kaplnku navrhol francúzsky architekt Le Corbusier, jeden z najväčších architektov 20. storočia.

Obliekanie starých Maďarov (10. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Benediktínské opátstvo v obci Ják ( Maďarsko)

Románsky kostol benediktínskeho opátstva postavili v 13. storočí v centre obce.

Pavlínsky kláštor

Tento pavlínsky kláštor bol postavený biskupom v Pécsi v roku 1225 pre pustovníkov žijúcich v pohorí Mecsek.

Námestie Dóm (Segedín, Maďarsko)

Námestie Dóm obsahuje takmer všetky významné pamiatky medzi ktorými svojou jedinečnosťou vyniká votivny kostol a pod arkádami nájdeme Národnú galériu portrétov.

Osídlenie z obdobia Arpádovcov

V dedinách boli dominantnými stavbami zemnice v období Arpádovcov.

Added to your cart.