Kaňa močiarna

Kaňa močiarna

Kaňa močiarna je dravý vták, ktorý žije takmer po celom svete.

Biológia

Kľúčové slová

Kaňa močiarna, kaňa, nohy s ostrými pazúrmi, zahnutý zobák, vajcia, hniezdo, insessores, vtáčie brko, zobák, zviera, Stavovce, dravec, top predátor, vták, Tŕstie, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Samica s vtáčatami

 • vtáča - Z vajíčok liahnu po 31-32 dňoch a hniezdo opúšťajú ako 5-6-týždňové.
 • vajce - Samica znáša 4-5 vajíčok a sedí na nich v období od apríla do júla.
 • hniezdo - Zvyčajne svoje hniezdo stavia v tŕstí. Stavia ho z tŕstia a pálok.
 • samica - Je väčšia ako samec: váži 500-800 g, kým hmotnosť samca je 400-700 g.

Samec

Anatómia

 • rozpätie krídel: 110-130 cm
 • telesná hmotnosť: 400-800 g
 • nohy s ostrými pazúrmi - Pre dravé vtáky sú typické silné nohy a prsty s ostrými pazúrmi.
 • zahnutý zobák - Charakteristickým znakom dravých vtákov je zahnutý, špicatý, ostrý zobák, ktorý im slúži na rozkúskovanie potravy.
 • chvostové perie - Slúži na ovládanie počas letu, a preto sa nazýva aj kormidlovým perím.
 • krídlové perie - Zohráva dôležitú úlohu pri lete, zväčšuje povrch krídla.

Let

Animácia

 • vtáča - Z vajíčok liahnu po 31-32 dňoch a hniezdo opúšťajú ako 5-6-týždňové.
 • vajce - Samica znáša 4-5 vajíčok a sedí na nich v období od apríla do júla.
 • hniezdo - Zvyčajne svoje hniezdo stavia v tŕstí. Stavia ho z tŕstia a pálok.
 • samica - Je väčšia ako samec: váži 500-800 g, kým hmotnosť samca je 400-700 g.
 • rozpätie krídel: 110-130 cm
 • telesná hmotnosť: 400-800 g
 • nohy s ostrými pazúrmi - Pre dravé vtáky sú typické silné nohy a prsty s ostrými pazúrmi.
 • zahnutý zobák - Charakteristickým znakom dravých vtákov je zahnutý, špicatý, ostrý zobák, ktorý im slúži na rozkúskovanie potravy.
 • chvostové perie - Slúži na ovládanie počas letu, a preto sa nazýva aj kormidlovým perím.
 • krídlové perie - Zohráva dôležitú úlohu pri lete, zväčšuje povrch krídla.

Rozprávanie

Kaňa močiarna je veľký, dravý vták, ktorý žije v blízkosti jazier, plytkých vôd a v hustom trstí. Perie na chrbtetmavohnedé, na bruchu gaštanové, na hrudi červenohnedé s tmavými pásmi. Samica je trochu väčšia ako samec. Kani močiarnej umožňuje ľahký let jej ľahké a štíhle telo, veľké a dlhé krídla, chvostové perá. Často odpočíva na hromade tŕstia alebo sediac na zemi.

Je to dravý vták. Na jar loví hlavne žaby, vajíčka a vtáčatá vodných vtákov, zatiaľ čo na jeseň myši a hraboše. Svoju obeť usmrcuje tak, že ju zovrie svojimi nohami, na ktorých má svalnaté prsty a ostré pazúry. Následne ju rozkúskuje pomocou zahnutého a špicatého zobáka. Pri love mu pomáha vynikajúci zrak a sluch.

Svoje hniezdo stavia v tŕstí. Stavia ho z tŕstia a pálok. Samica znáša 4-5 vajíčok a sedí na nich v období od apríla do júla. Mláďatá sa z vajíčok liahnu po 31-32 dňoch a hniezdo opúšťajú ako 5-6-týždňové.

Súvisiace extra

Sokol rároh

Sokol rároh je veľký dravý vták rozšírený v Európe a Ázii.

Druhy vtáčieho peria

Animácia nám predstaví hlavné druhy vtáčieho peria a ich jemnú štruktúru.

Životný cyklus stavovcov

Životný cyklus stavovcov pozostáva z dejov, ktoré začínajú vznikom pohlavných buniek jedinca a trvajú až po vznik pohlavných buniek ďalšej generácie.

Drozd čierny

Prostredníctvom animácie drozda čierneho vám predstavíme vtáčie vajíčka a anatómiu vtáčej kostry.

Kačica divá

Na príklade kačice divej vám predstavíme anatómiu vtákov.

Kavka obyčajná

Kavka obyčajná sa zhlukuje do kŕdľov a často ju nájdete v mestách. Konrad Lorenz detailne analyzoval komplexné sociálne správanie týchto zvierat.

Rybárik riečny

Charakteristickým znakom tohto vtáka sú výrazné farby, ktoré mu pomáhajú pri love a skrývaní.

Tučniak cisársky

Vták žijúci na Antarktíde, prispôsobený zime a plávaniu.

Archaeopteryx

Archeopteryx je vyhynutý pravták, ktorý predstavuje spojivo medzi vtákmi a plazmi.

Added to your cart.