Jamestown (17. storočie)

Jamestown (17. storočie)

Jamestown, prvé stále sídlo Angličanov na východnom pobreží Severnej Ameriky, bol založený v roku 1607.

Dejepis

Kľúčové slová

Jamestown, anglické osídlenie, Kolónia, osada, Jakub I., Severná Amerika, pevnosť, prístav, osadník

Súvisiace extra

Otázky

 • Na ktorom kontinente bolo založené mesto Jamestown?
 • Kto založil mesto mesto Jamestown?
 • Na ktorom pobreží Severnej Ameriky leží Jamestown?
 • Na brehu ktorého oceána leží Jamestown?
 • Na území ktorej kolónie sa nachádzalo mesto Jamestown?
 • V čom bol Jamestown prvý?
 • Kedy bol Jamestown založený?
 • Aký bol pôvodný názov Jamestownu?
 • Po kom bol Jamestown pomenovaný?
 • Po ktorom anglickom kráľovi bol pomenovaný Jamestown?
 • Koľko anglických kolónií sa nachádzalo v Severnej Amerike\nna pobreží Atlantického oceána v polovici 18. storočia?
 • Prečo bola dôležitá pri zakladaní kolónií blízkosť rieky a mora?
 • Kto stál na čele anglických kolónií?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nGuvernér nemohol zasahovať\ndo záležitostí kolónií.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nSeveroamerickí usadlíci spochybnili právo anglického parlamentu na výber daní.
 • Ktoré clo/daň anglický parlament nezrušil ani po protestoch kolónií?
 • V ktorom mesta sa v roku 1773 uskutočnilo\nznáme "pitie čaju"?
 • Koľkonásobne sa zvýšil počet obyvateľov anglických kolónií v Severnej Amerike v rokoch 1700-1765?
 • Aký tvar mal pôdorys pevnosti Jamestownu?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nAnglické kolónie v Severnej Amerike boli od seba nezávislé.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nAnglické kolónie v Severnej Amerike boli nezávislé od materskej krajiny.
 • Kedy vznikli v Severnej Amerike prvé\nanglické obchodné osídlenia?
 • Ktorý národ nemal kolónie v Severnej Amerike?

Scénky

Vtáčia perspektíva

Pevnosť

Usadlosť

Prístav

Prechádzka

Animácia

Rozprávanie

Jamestown, ktorý sa nachádza na východnom pobreží súčasných Spojených štátov amerických, bol prvým stálym anglickým koloniálnym osídlením v Severnej Amerike. Toto mesto je pomenované po vtedajšom anglickom panovníkovi Jakubovi I. Pri zakladaní mesta v roku 1607 zohrávala dôležitú úlohu Londýnska spoločnosť (neskôr nazývaná ako Virgínska spoločnosť).
Jamestown sa čoskoro stal dôležitým centrom a neskôr (ešte počas 17. storočia) hlavným mestom kolónie Virgínia, ktorá bola pomenovaná po kráľovnej Alžbete I.

Poloha osídlenia, ktoré leží na rovnomennom ostrove, bola významná zo strategického aj obchodného hľadiska.
Mali pod kontrolou pobrežnú oblasť a mesto slúžilo ako brána pre lode, ktoré smerovali k Atlantickému oceánu, respektíve Chesapeakskej zátoke.
Usadlíci takmer neustále bojovali s domorodými indiánskymi kmeňmi. (Krátke obdobie mieru nastalo až vtedy, keď si jeden z usadlíkov, John Rolfe zobral za ženu Pocahontas, ktorá bola jednou z dcér náčelníka kmeňa.) Najkrvavejšou kapitolou boja bola masakra v roku 1622.

Štruktúra Jamestownu bola typická pre anglické koloniálne osídlenia v Severnej Amerike.
Usadlíci najdôležitejšie budovy postavili za múrmi pevnosti, ktorá stála pri prístave a bola obklopená baštami. (Tu sa nachádzali napríklad aj sklady pre tovar privezený z prístavu.)
O bezpečnosť osídlenia sa staralo vojsko a delá umiestnené v baštách. Z pevnosti vedeli účinne bojovať proti útočníkom prichádzajúcim smerom od pevniny aj mora.

Domy usadlíkov boli postavené z miestnych stavebných materiálov (dreva a zeme), mimo múrov pevnosti. Domy boli oplotené. Obklopovali ich polia, ktoré obrábali usadlíci.
Za nimi sa ťahalo územie Indiánov a les.

Koncom 17. storočia Jamestown stratil funkciu hlavného mesta, ale aj neskôr zohrával významnú úlohu (napríklad počas americkej občianskej vojny v rokoch 1861-1865).
V 20. storočí v meste a jeho okolí vytvorili historické pamätné parky.
Prostredníctvom archeologických výskumov a znovuobjavenia tohto 400-ročného osídlenia boli zistené nové poznatky o meste Jamestown, ktoré široká verejnosť pozná aj vďaka rozprávke Pocahontas a kinofilmu Nový svet.

Súvisiace extra

Anglická vojnová loď (19. storočie)

Anglické plachetnice boli medzi najlepšími v 17. a 19. storočí.

Štáty a mestá USA

Táto animácia nás oboznámi s najväčším mestami a členskými štátmi USA.

Biely dom (Washington, 1800)

Jedna z najznámejších budov na svete, oficiálne sídlo a hlavné pracovisko prezidenta Spojených štátov amerických.

Dediny s jednou ulicou

Dediny so sídlami v údoliach sa obvykle skladajú z domov postavených na dlhých a úzkych pozemkoch.

Dejiny ľudskej migrácie

Táto animácia ukazuje najväčšie migrácie v dejinách ľudstva od praveku až po súčasnosť.

Kolonizácia Ameriky (do roku 1763)

Po dobývaní Nového sveta Európanmi sa mapa Ameriky stala mnohofarebnou.

Kroje západnej Európy (Nový vek, 17. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Londýnsky Tower

Pútavá história stavebného komplexu Tower sa píše už takmer tisíc rokov.

Mount Rushmore (USA)

Mount Rushmore, ktorý zobrazuje štyroch prezidentov, je národným pamätníkom USA.

Zubor americký

Zubor americký je v Severnej Amerike najväčším suchozemským cicavcom.

Indiánska dedina (Severná Amerika)

Typické severoamerické indiánske dediny sú známe z populárnych filmov a románov.

Južná otrokárska plantáž (USA, 19. storočie)

Pred americkou občianskou vojnou bolo pre južné štáty Ameriky typické využívanie otrokov na plantážach.

Added to your cart.