How does it work? - Laser

How does it work? - Laser

Lasers are devices designed to emit narrow, monochromatic, high-intensity beams of light.

Fyzika

Kľúčové slová

laserový lúč, laser, emisie, indukovaná emisia, fotón, podráždenie, metastabilný stav, rezonátor, elektromagnetická vlna, elektromagnetické, lúč svetla, svetlo, elektrón, zväzok svetelných lúčov, časticová fyzika, atómový okružná, rubín, vlnová dĺžka svetla, vlna, fyzikálna

Súvisiace extra

Typy vĺn

Vlny zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v mnohých oblastiach nášho života.

Domáce elektrické svetelné zdroje

Táto animácia nám predstaví fungovanie domácich zdrojov svetla od tradičných žiaroviek až po LED osvetlenie.

Magnetrón

Magnetrón, ktorý vyrába mikrovlny, je dôležitou súčasťou mikrovlnnej rúry.

Ako to funguje? - Laserová tlačiareň

Pomocou animácie spoznáme štruktúru a funkcie laserovej tlačiarne.

Ako to funguje? - Optická disková jednotka

Táto animácia prezentuje štruktúru a činnosť rôznych typov optických diskových mechaník.

Elektrické motory

Elektrické motory sú prítomné v mnohých oblastiach nášho každodenného života. Spoznajme ich jednotlivé typy!

Elementárne častice

Látka je tvorená kvarkami a leptónmi, zatiaľ čo interakciu sprostredkúvajú bozóny.

Dopplerov jav

Je známym javom, že zvuk približujúceho sa zdroja zvuku je vyšší ako vzďaľujúceho sa.

Misia Apollo 15 (mesačné vozidlo)

Animácia zobrazuje dvojmiestne mesačné vozidlo, ktoré bolo použité počas misie Apollo 15.

Added to your cart.