Historická topografia (poloha, Karpatská kotlina)

Historická topografia (poloha, Karpatská kotlina)

V úlohe animácie sa zobrazia významné miesta Karpatskej kotliny.

Dejepis

Kľúčové slová

reliéf, slepá mapa, Karpatskej kotline, Mesto, Obec, Maďarčina, dejepis

Súvisiace extra

Časová špirála

V hre rozmiestňujeme historické udalosti na správne miesto.

Benediktínské opátstvo v obci Ják ( Maďarsko)

Románsky kostol benediktínskeho opátstva postavili v 13. storočí v centre obce.

Historická topografia (bitky, maďarská história)

Vyznačte miesta významných bitiek maďarských dejín na slepej mape.

Historická topografia (bitky, univerzitná história)

Umiestnite miesta významných bitiek v histórii na slepej mape.

Historická topografia (miesta)

Nájdite významné historické miesta na slepej mape.

Historická topografia (pamätihodnosti)

Úloha, ktorá pozostáva zo slepej mapy doplnenej fotografiami, je zbierkou historických pamiatok.

Historická topografia (významné osobnosti - maďarská história)

Nájdite miesta na mape, ktoré súvisia s významnými osobnosťami a udalosťami v histórií Maďarska.

Historická topografia (významné osobnosti - univerzitná história)

Nájdite súčasnú krajinu a priraďte k nej významnú historickú osobnosť.

Kuruci

Kuruci boli protihabsburskí povstalci (z viacerých spoločenských vrstiev) v 17. a 18. storočí.

Vyvýšenina v Szabolcsi

Trojuholníkové opevnenie bolo používané vodcom zo starých maďarských kmeňov v čase maďarského dobývania.

Avari (8. storočie)

Avari založili v Karpatskej kotline pevnú ríšu v 6. a 7. storočí.

Obliekanie starých Maďarov (10. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Added to your cart.