Historická topografia (pamätihodnosti)

Historická topografia (pamätihodnosti)

Úloha, ktorá pozostáva zo slepej mapy doplnenej fotografiami, je zbierkou historických pamiatok.

Dejepis

Kľúčové slová

reliéf, bitky, súboj, pamätník, vojna, slepá mapa, mapa, mapa sveta, úloha, Zemeguľa, kolekcia, hra, Budova, staroba, krajiny, Mapa znalosti, Zem, hranice, dejepis

Súvisiace extra

Časová špirála

V hre rozmiestňujeme historické udalosti na správne miesto.

Štáty Afriky

Pomocou tejto prezentácie spoznáte štáty Afriky, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty sveta

Prostredníctvom cvičenia na troch úrovniach obtiažnosti sa učíme o štátoch sveta ich geografickom umiestnení, hlavných mestách a ich vlajkách.

Akropola (Atény, 5. storočie pr. Kr.)

Najslávnejšia citadela na svete je Akropola v Aténach, ktorá bola postavená počas Periklovej mierovej éry.

Historická topografia (bitky, maďarská história)

Vyznačte miesta významných bitiek maďarských dejín na slepej mape.

Historická topografia (bitky, univerzitná história)

Umiestnite miesta významných bitiek v histórii na slepej mape.

Historická topografia (miesta)

Nájdite významné historické miesta na slepej mape.

Historická topografia (poloha, Karpatská kotlina)

V úlohe animácie sa zobrazia významné miesta Karpatskej kotliny.

Historická topografia (významné osobnosti - maďarská história)

Nájdite miesta na mape, ktoré súvisia s významnými osobnosťami a udalosťami v histórií Maďarska.

Historická topografia (významné osobnosti - univerzitná história)

Nájdite súčasnú krajinu a priraďte k nej významnú historickú osobnosť.

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Legendárne stavby

Táto scénka vám ponúka zbierku legendárnych architektonických diel z dejín ľudstva.

Machu Picchu (15. storočie)

Starobylé mesto Inkov, ktoré sa nachádza v dnešnom Peru, je na zozname Svetového kultúrneho dedičstva.

Stonehenge(Veľká Británia, bronzová doba)

Svetoznámy pamätník v Anglicku z bronzovej doby.

Suezský prieplav

Suezský prieplav je umelou vodnou cestou medzi Červeným a Stredozemným morom.

Tenochtitlan (15. storočie)

Veľkolepé hlavné mesto vyspelej Aztéckej ríše udivilo aj španielskych dobyvateľov.

Veľký čínsky múr

Účelom tohto zložitého systému opevnení bolo chrániť Čínu pred vpádmi severných kmeňov.

Added to your cart.