Habsburský panovnícky pár (19. storočie)

Habsburský panovnícky pár (19. storočie)

Cisár František Jozef I. a jeho manželka nádherná Alžbeta sa zosobášili vo Viedni v roku 1854, žiaľ ich manželstvo bolo nešťastné.

Dejepis

Kľúčové slová

habsburská panovnícka dvojica, Franz Josef, Alžbeta, Habsburg, Sisi, Viedeň, kráľovná, monarchie, Rakúsko, cisár, cisárovná, dynastie, Dáma, ríše, princezná, Hungarians, princ, koruna

Súvisiace extra

Otázky

 • Kto bol súčasníkom Františka Jozefa I.?
 • Koľko mal rokov František Jozef I., keď zomrel?
 • Kto spáchal atentát na cisárovnú Alžbetu?
 • V ktorom období panoval František Jozef I. ako rakúsky cisár?
 • V ktorom roku bol František Jozef I. korunovaný za rakúskeho cisára?
 • Kto bol predchodcom Františka Jozefa I. na cisárskom tróne?
 • Kto bol nástupcom Františka Jozefa I. na cisárskom tróne?
 • Do ktorej dynastie patril František Jozef I.?
 • Ktoré meno neukazuje na osobu Františka Jozefa I.?
 • Kde sa narodil František Jozef I.?
 • Kde zomrel František Jozef I.?
 • Ako zomrel František Jozef I.?
 • Koľko rokov panoval František Jozef I.?
 • Ktorá vojna sa odohrávala počas panovania Františka Jozefa I.?
 • Ktorá udalosť sa nestala počas panovania Františka Jozefa I.?
 • Kde sa narodila cisárovná Alžbeta?
 • Kde zomrela cisárovná Alžbeta?
 • Ako zomrela cisárovná Alžbeta?
 • Koľko detí sa narodilo Františkovi Jozefovi I. a cisárovnej Alžbete?
 • V ktorom meste sa nachádza zámok Hofburg?
 • Ako sa nazýva niekdajšia rezidencia rakúskych cisárov?
 • Kam sa nedostala počas svojích ciest?
 • Aké zviera sa nachádza v erbe Habsburgovcov?
 • Kto bol prvým panovníkom z rodu Habsburgovcov?
 • Kto nebol súčasníkom Františka Jozefa I.?
 • Ktoré z nasledujúcich vyhlásení je pravda o Františkovi Jozefovi I.?
 • Ktoré z nasledujúcich krstných mien nepatrilo medzi mená cisárovnej Alžbety?
 • Ktorá z nasledujúcich bola prezývkou cisárovnej Alžbety?
 • Koľko mala rokov cisárovná Alžbeta, keď zomrela?
 • Kedy uzavreli manželstvo František Jozef I. a Alžbeta?
 • Ktorá udalosť sa nestala počas panovania Františka Jozefa I.?
 • Z ktorej dynastie pochádzala cisárovná Alžbeta?
 • Čo bolo oficiálnym titulom Alžbety pred uzavretím manželstva s Františkom Jozefom I.?
 • Odkiaľ meno rodu Habsburgovcov?

Scénky

Panovnícky pár

Pôvod rodu Habsburgovcov sa datuje späť až do 10. storočia. Ich pôvodným sídlom bol hrad Habsburg, ktorý sa nachádza v kantóne Aargau.

Nemecký kráľ Rudolf I. bol prvý člen rodu, ktorého v roku 1273 zvolili za panovníka. Počas ďalších storočí sa mnohí z členov rodu stali rímskonemeckými cisármi, českými, uhorskými, španielskymi a portugalskými kráľmi.

V 16. storočí sa rod Habsburgovcov sa rozdelil na dve vetvy: na španielsku a rakúsku. Sídlom rakúskej vetvy bol zámok Hofburg vo Viedni.

Habsburgsko-lotrinská dynastia vznikla v roku 1736 manželstvom lotrinského vojvodu Františka Štefana I. a Márie Terézie Habsburgskej. Dynastia vládla Rímsko-nemeckej ríši do roku 1806. Rakúsky panovníci, český a uhorský králi z rodu vládli do roku 1918.

Cisár

Arcivojvoda František Jozef Habsbursko-Lotrinský sa narodil 18. augusta 1830 vo Viedni ako prvorodený syn arcivojvodu Františka Karola Habsburgsko-Lotrinského a Žofie Bavorskej.

Po abdikácii Ferdinanda I. pomocou intervencie svojej matky, ktorá prehovorila svojho manžela, aby sa vzdal následníctva, bol zvolený za rakúskeho cisára. Napriek svojmu mladému veku začal panovať s dostatočným rázom.

Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 vzniklo Rakúsko-Uhorsko, a František Jozef bol korunovaný za uhorského kráľa.

Panoval až do roku 1916, keď po ťažkom zápale pľúc zomrel. Jeho 68 ročné panovanie je najdlhšie v dejinách Habsburgovcov.

Cisárovná

Alžbeta Amália Eugénia Bavorská sa narodila 24. decembra 1837 v Mníchove ako druhá dcéra bavorského vojvodu Maximiliána Jozefa a vojvodkyne Ludoviky Wilhelminy Bavorskej. Alžbeta pochádzala z rodu Wittelsbachovcov, jednej z najstarších dynasií Nemecka.

V roku 1853 ako 16 ročná sprevádzala svoju matku a sestru Helenu na stretnutie s raúskym cisárom Františkom Jozefom I. Cisár v deň svojich 24. narodenín požiadal o ruku nádhernej a inteligentnej Alžbety. Manželstvo uzavreli 24. apríla 1854 v Augustiniánskom kostole vo Viedni.

Zo začiatku bolo ich manželstvo šťastné, v roku 1855 ešte len 17-ročná cisárovná porodila ich prvú dcéru Žofiu Frederiku, ktorú o rok neskôr nasledovala Gizela. V roku 1858 sa narodil ich syn a následník trónu, Rudolf a potom v roku 1868 ich najmladšia dcéra, Mária Valéria.

Smrť ešte len dvojročnej Žifie Frederiky Alžbetou veľmi otriasla. Ťažko znášala prísny protokol viedenského dvora, preto väčšinu svojho času trávila cestovaním. Po samovražde svojho syna Rudolfa v roku 1889 do vlastnej smrti nosila už len čierne šaty.

Populárna cisárovná prezývaná Sissi zomrela v roku 1898 po tom, čo na ňu taliansky anarchista Luigi Lucheni spáchal atentát na brehu Bodamského jazera.

Súvisiace extra

Administratívna mapa Rakúska

Animácia ukazuje administratívne členenie Rakúskej republiky.

Opátstvo Melk (Rakúsko)

Benediktínske opátstvo s 900 ročnou históriou sa nachádza na brehu Dunaja.

Perzský panovník (5. storočie pr. Kr.)

Panovníci staroperzskej ríše boli slávni vďaka veľkosti ríše a bohatstvu.

Uhorské korunovačné klenoty

Spomedzi všetkých korunovačných klenotov najznámejšia je uhorská koruna.

Zámok Esterházy(Fertőd, Maďarsko)

Zámok s budovami a parkom je nazývaný aj maďarský Versailles.

Ľudovít XIV. (kráľ Slnko)

Najdlhšie panujúci európsky monarcha svoju prezývku získal ako dôsledok svojho životného štýlu.

Cár Peter I. Veľký

Peter Veľký sa snažil modernizovať Ruskú ríšu podľa západoeurópskeho modelu.

Indický maharadža a jeho manželka(18. storočie)

Maharadžovia boli hinduistickí vládcovia jednotlivých oblastí Indie.

Stredoveký kresťanský kráľ

Krest'anskí králi, ktorí sedeli na trónoch, nosili korunu a v rukách držali kráľovské insignie, boli typickými postavami stredoveku.

Turecký sultán

Vodcovia Osmanskej ríše boli sultáni, páni života a smrti.

Mongolský chán (13. storočie)

Vládcom obrovskej Mongolskej ríše bol veľký chán.

Added to your cart.