Grécky hoplita (5. storočie pr. Kr.)

Grécky hoplita (5. storočie pr. Kr.)

Bojovník pechoty zaraďovaný do skupiny ťažkoodencov v starovekom Grécku.

Dejepis

Kľúčové slová

Hoplita, grécky hoplita, ťažký zbraň, Hellas, Starovekej gréckej, Gréčtina, boj, súboj, vojna, bojovanie, vojak, zbraň, štít, meč, brnenie, kopija, pancier, prilba, pešiak, rivalita, starovek

Súvisiace extra

Otázky

 • Čomu bol prispôsobený bojový štýl hoplitov?
 • Ktorá bitka sa skončila víťazstvom gréckych hoplitov?
 • Čomu nebol prispôsobený výstroj hoplitov?
 • Podľa legendy čo hovorili\nsparťanské ženy mužom odchádzajúcim do boja v súvislosti s ich štítmi?
 • Ktorý prvok na štíte prezrádzal príslušnosť hoplitu \nk danému polisu?
 • Zvyčajne na ktorej časti výstroja bol zobrazený symbol hoplitovho polisu?
 • Zvyčajne ako získavali hopliti svoj výstroj?
 • Akú celkovú hmotnosť mala výzbroj hoplitu?
 • Zvyčajne v akej vojenskej formácii bojovali hopliti?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nHopliti zvyčajne bojovali vo falangách.
 • Zvyčajne aký tvar mal štít hoplitov?
 • Z akého kovu bolo vyrobené brnenie gréckych hoplitov?
 • Zvyčajne ktorú časť nohy ochraňovalo brnenie?
 • Kopija ktorého hoplitu bola dlhšia?
 • Akú funkciu mal bronzový klin na konci kopije (nie na tom konci, kde bol hrot)?
 • Z čoho bol vyrobený hrot kopije, ktorú používali hopliti?
 • Ktorý prívlastok nevystihuje meč starovekých gréckych hoplitov?
 • Čo vystihuje hoplitu?
 • Ktorú z týchto útočných zbraní používali grécki hopliti?
 • Ktorú z týchto obranných zbraní nepoužívali grécki hopliti?
 • V ktorej vojne bojovali grécki hopliti?
 • Kto neviedol grécke hoplitské vojsko?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nOdhodenie štítu počas boja sa v kruhoch hoplitov považovalo\nza odvážny čin.
 • V ktorej bitke boli porazení grécki hopliti?

Scénky

Súvisiace extra

Grécka a makedónska falanga

Falanga bola staroveká vojenská formácia gréckej pechoty.

Bitka pri Maratóne (490 pr. Kr.)

Maratónsky beh zachoval spomienku víťazstva athénskych hoplitov nad perzskou armádou.

Bitka pri Termopylách (480 pr. Kr.)

Počas grécko-perzských vojen bitka pri Termopylách sa stala symbolom hrdinstva a obetavosti kráľa Leónida a sparťanských vojakov.

Macedónsky vojak (4. storočie pr. Kr.)

Vojaci starovekého Macedónskeho kráľovstva boli široko-ďaleko obávanými vojakmi.

Archimedove bojové vynálezy (3. storočie pr. Kr.)

Archimedes bol jedným zo skvelých gréckych učencov staroveku, ktorý sa zapísl do dejín aj s vojenskými vynálezmi.

Biréma (staroveká vojnová loď)

Biréma je druh starovekej vojnovej lode s charakteristickou špicatou prednou časťou a dvoma palubami s veslami, ktorú používalo viacero národov.

Bitka pri Salamíne (480 pr.Kr.)

Taktika gréckeho loďstva a rýchlosť týchto lodí zabezpečili víťazstvo Grékom.

Macedónia (Macedónska ríša)

Legendárny panovník a vojvodca, Alexander Veľký vytvoril obrovskú ríšu.

Makedónska obliehacia veža (4. storočie pr. Kr.)

Pomocou tohto nástroja vojsko Alexandra Veľkého úspešne obliehalo aj opevnené miesta.

Olympia (5. storočie pr. Kr.)

V roku 776 pred Kr. sa tu konali prvé olympijské hry - náboženské a športové súťaže konajúce sa každé 4 roky, vďaka čomu mesto sa stalo jedným z centier...

Perzský bojovník (5. storočie pr. Kr.)

Vynikajúci lukostrelci boli obávanými bojovníkmi perzského vojska.

Perzský panovník (5. storočie pr. Kr.)

Panovníci staroperzskej ríše boli slávni vďaka veľkosti ríše a bohatstvu.

Perzský pontónový most (5. storočie pr. Kr.)

Postavili aj pre I. Dareiosa rovnako ako perzského veľkokráľa Xerxesa pontónový most cez Bospor.

Akropola (Atény, 5. storočie pr. Kr.)

Najslávnejšia citadela na svete je Akropola v Aténach, ktorá bola postavená počas Periklovej mierovej éry.

Rímsky vojak (1. storočie pr. Kr.)

Rímské vojsko tvorili vysoko kvalifikovaní a dobre vybavení žoldnieri.

Grécki bohovia

Olympský bohovia boli podľa starovekej gréckej mytológie rovnako rozmanitý ako ľudia.

Added to your cart.