Generátor a elektromotor

Generátor a elektromotor

Kým generátor premieňa mechanickú energiu na elektrickú energiu, elektromotor premieňa elektrickú energiu na mechanickú energiu.

Fyzika

Kľúčové slová

Elektromotor, generátor, indukčné, Produkcia elektriny, pravidlom pravej ruky, electro, Energia, elektrický prúd, magnet, kotva, pohon, prepínač, zdroj energie, jednosmerný prúd, magnetizmus, power plant, Napätie, motor, podráždenie, pylón, cievka, elektrina, elektrón, fyzika, mechanické práce

Súvisiace extra

Scénky

Generátor

 • Mechanická energia → Elektrická energia
 • magnet
 • kotva - V kotve rotujúcej v magnetickom poli sa indukuje prúd.
 • pohon - V praxi ho môže zabezpečovať: – veterná energia, – vodná energia, – tepelná energia, – atď.

Princíp fungovania generátora

 • Mechanická energia → Elektrická energia
 • S - Vektory magnetickej indukcie ukazujú od severného pólu smerom k južnému pólu. Smer vektorov indukcie a smer pohybu kotvy určujú smer prúdu.
 • J

Generátor počas prevádzky

 • generátor
 • veterná elektráreň

Elektromotor

 • Elektrická energia → Mechanická energia
 • magnet
 • kotva - Prúd pretekajúci kotvou indukuje magnetické pole, ktoré vstupuje do interakcie s permanentným magnetom, a kotvu tak uvádza do pohybu.

Princíp fungovania elektromotora

 • Elektrická energia → Mechanická energia
 • S - Vektory magnetickej indukcie ukazujú od severného pólu smerom k južnému pólu. Smer vektorov indukcie a smer prúdu určujú smer pohybu kotvy.
 • J

Elektromotor počas prevádzky

 • elektromotor
 • elektromobil

Súvisiace extra

Elektromotor

Je vzájomné silové pôsobenie elektromagnetických polí vytváraných elektrickými vodičmi, ktorými preteká elektrický prúd.

Generovanie striedavého prúdu

Elektrický prúd môže byť generovaný otáčaním slučky vodiča v magnetickom poli.

Kondenzátor

Kondenzátor elektrickú energiu uskladňuje v podobe elektrického náboja.

Transformátor

Transformátor je zariadenie na premenu napätia elektrického prúdu.

Alkalické batérie

V alkalických batériách je elektrický prúd generovaný pomocou elektrochemických reakcií.

Dynamo (pokročilé)

Dynamo transformuje mechanickú energiu na jednosmerný prúd.

Edisonova žiarovka

Americký elektrotechnik Edison vynašiel žiarovku v roku 1879, ktorá zmenila náš každodenný život.

Elektrický zvonček

Mechanický zvonček funguje pomocou elektromagnetu.

Elektrické motory

Elektrické motory sú prítomné v mnohých oblastiach nášho každodenného života. Spoznajme ich jednotlivé typy!

Laboratórium Nikolu Teslu (Shoreham, USA)

Tento inžinier a vynálezca, ktorý sa venoval predovšetkým elektrotechnike, bol bezpochyby najgeniálnejšou postavou druhej priemyselnej revolúcie.

Magnetrón

Magnetrón, ktorý vyrába mikrovlny, je dôležitou súčasťou mikrovlnnej rúry.

Systém elektrickej siete

Účelom elektrickej siete je poskytovať elektrinu pre spotrebiteľov.

Vlaky maglev

Jeden z najmodernejších dopravných prostriedkov, ktorý je schopný cestovať rýchlosťou viac ako 400 km/h.

Vodná turbína, generátor

Vodné turbíny transformujú kinetickú energiu vody do elektrického prúdu.

Magnetické pole Zeme

Južné a severné magnetické pole Zeme sa nachádza blízko severného a južného geografického pólu.

Added to your cart.