Fungovanie plavebnej komory

Fungovanie plavebnej komory

Plavebná komora slúži na prekonanie výškového rozdielu hladín vertikálnym pohybom plavidla.

Geografia

Kľúčové slová

rieka zámky, ozdobná brána, plavebná komora, zámkový systém, doprava, Vodná doprava, lodné, Loď, rieka, Hladina vody, výškový rozdiel, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Pohľad zhora

  • spodná voda
  • horná voda
  • vráta plavebnej komory
  • plavebná komora

Voda riek s veľkým spádom musí na niektorých úsekoch zdolávať veľké výškové rozdiely, a preto jej splavovanie je nebezpečné. V záujme bezpečného splavovania je potrebné vyrovnať výškové rozdiely hladín, preto sa buduje systém plavebných komôr.

Je to vlastne séria vodných komôr, ktoré možno uzatvárať pomocou vrát. Komory sa budujú preto, aby bolo možné v nich regulovať množstvo vody a tým pádom aj hladinu vody.
Keď sa otvoria vráta plavebnej komory, voda tečie z miesta s vyššou hladinou vody smerom k tomu s nižšou hladinou vody dovtedy, kým sa ich hladina nevyrovná. Keď sa hladiny vyrovnajú, loď môže ľahko preplávať cez vráta. Takto sa vlastne pohybuje od jednej komory k druhej.

Keď sa loď plaviaca sa po prúde rieky dostane k systému plavebných komôr, hladina hornej vody je vyššia, ako hladina vody v prvej komore.
V komore treba preto zvýšiť hladinu vody, aby loď mohla vplávať cez horné vráta do prvej komory. Keď sa zatvoria horné vráta, hladina vody sa v komore znižuje dovtedy, kým nedosiahne výšku hladiny vody ďalšej komory.
Vtedy sa otvoria dolné vráta komory a loď sa dostáva do druhej komory. Nakoniec hladinu vody v poslednej komore znižujú dovtedy, kým sa vyrovná s hladinou spodnej vody.
Vtedy sa otvoria vráta poslednej plavebnej komory a loď opúšťa systém plavebných komôr. Pod loďou teda postupne znižujú hladinu vodu.

V prípade lode, ktorá pláva proti prúdu rieky, sa hladina vody v jednotlivých plavebných komorách postupne zvyšuje.

Pohľad zboku

  • spodná voda
  • horná voda
  • dolné vráta plavebnej komory
  • horné vráta plavebnej komory
  • plavebná komora

Teraz sa môžete pozrieť na fungovanie systému plavebných komôr a zistiť, ako vedia zvýšiť alebo znížiť hladinu vody v plavebnej komore.
Vráta plavebnej komory majú dve časti. Doteraz ste mali možnosť vidieť iba vrchnú časť, ktorá sa otvára podobne ako brána s dvoma krídlami.
Teraz však môžete sledovať, čo sa deje s vodou v komore. Keď sa vráta plavebnej komory otvoria, otvoria sa aj dolné vráta. Dolné vráta pripomínajú schodisko. Pri ich otvorení sa jednotlivé schody sploštia tak, ako je to na začiatku a konci pohyblivých schodov.
Sploštené schody prepúšťajú vodu smerom k nižšej vodnej hladine. Voda prúdiaca na dne sa víri, čo spôsobuje kolísanie lode. Ľudia sa preto pri plavbe komorou musia držať, hlavne na palube menších lodí.

Pohľad spredu

Teraz si pozrite plavbu komorou z paluby lode! Plavíte sa po prúde rieky a dostávate sa k vrátam systému plavebných komôr. Musíte čakať dovtedy, kým vám signalizačné svetlo ukáže, že komora je pripravená na prijatie vašej lode.
Čoskoro sa otvoria vráta, cez ktoré môžete preplávať. Ak sa pozriete dozadu, môžete vidieť, že vráta sa za vami okamžite zatvorili. Teraz cítite klesanie vodnej hladiny. Máte pocit, že steny pri vás sa zvyšujú, ale to vy klesáte v komore, nakoľko vodná hladina sa v nej znižuje.
Potom aj na ďalších vrátach sa rozsvieti signalizačné svetlo, vráta sa otvoria a vy preplávate cez ne. Takto to pokračuje, až kým sa ocitnete na spodnej vode rieky.

Súvisiace extra

Ako funguje eskalátor?

Pomocou animácie spoznáme konštrukciu a fungovanie eskalátorov.

Ako funguje sonar?

Sonar funguje na princípe radaru, ale namiesto rádiových vĺn používa ultrazvuk.

Boj Holandska proti moru (17. storočie)

Obyvatelia severnej časti Holandska úspešne bojovali proti moru v sterdoveku ako aj v novoveku.

Panamský prieplav

Panamský prieplav je umelá plavebná cesta, ktorá bola vytvorená na skrátenie lodných ciest medzi Tichým a Atlantickým oceánom.

Perlorodka riečna

Druh mäkkýša rozšíreného v sladkých vodách.

Prílivová elektráreň

Prílivové elektrárne využívajú denné kolísanie hladiny vody na výrobu elektrickej energie.

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a ukladajú sediment.

Sýrske vodné kolesá (Hamá, 13. storočie)

Pomocou stredovekých arabských vodných kolies mohli prepravovať vodu aj na veľmi dlhé vzdialenosti.

Systém ochrany pred povodňami

Ochranná hrádza, alebo, v prípade menších povodní, letná hrádza zaisťuje ochranu proti povodňových škodám.

Systém priehrad v Holandsku

Holandsko celé storočia zvádza boj s morom.

Vodná elektráreň (Hoover Dam, USA)

Obrovská priehrada, postavená na rieke Colorado v USA bola pomenovaný po bývalom americkom prezidentovi.

Vodná turbína, generátor

Vodné turbíny transformujú kinetickú energiu vody do elektrického prúdu.

Kontajnerová loď

Komerčné námorné cesty kontajnerových lodí, ktoré sa objavili a rozšírili po druhej svetovej vojne, tvoria globálnu sieť.

Added to your cart.