Fallingwater (Mill Run, USA, 1939)

Fallingwater (Mill Run, USA, 1939)

Známe dielo Franka Lloyda Wrighta je majstrovským kúskom modernej organickej architektúry.

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

Fallingwater, Frank Lloyd Wright, organická architektúra, moderná architektúra, chata, Bear Run, Edgar J. Kaufmann, 20. storočia, USA, építészettörténet, prirodzené prostredie, dejiny umenia, vodopád, terasa, harmónia, železobetón, architektúra, potok, Skala, les, Filozofia, moderné

Súvisiace extra

Scénky

Fallingwater

 • hosťovský dom - Z hľadiska materiálu aj štruktúry je podobný hlavnej budove.
 • hlavná budova - Trojpodlažná hlavná budova úplne splýva s okolitou krajinou. Toto dielo nanovo interpretuje vzťah medzi človekom, prírodou a architektúrou.
 • most
 • vodopád - Vodopád na potoku Bear Run je 9 m vysoký. Valí sa ním obrovské množstvo vody počas jarného topenia snehu.
 • Bear Run - Tento potok je prítokom rieky Youghiogheny. Jeho dĺžka dosahuje približne 8 km. Nachádza sa v kraji Fayette amerického štátu Pensylvánia, v Apalačských vrchoch.
 • cesta - Prístup k budovám zabezpečuje príjazdová cesta.
 • krytý schodiskový priechod - Spája hlavnú budovu a hosťovský dom, ktoré boli postavené na svahu v rôznej výške.

Fallingwater sa nachádza v americkom štáte Pensylvánia, v kraji Fayette. Tento víkendový dom bol postavený pre rodinu Kaufmannovcov z Pittsburghu. Jeho výstavba prebiehala v rokoch 1936-1939. Túto výnimočnú stavbu navrhol jeden z priekopníkov modernej architektúry, Frank Lloyd Wright.

Mnohí ho považovali za najznámejšieho amerického architekta v prvých desaťročiach 20. storočia. Skĺbil filozofiu Chicagskej školy z 19. storočia s modernými smermi a vlastnými predstavami. Wright, ktorý bol v prvej polovici 20. storočia jedným z najvýznamnejších architektov, vytvoril organický štýl. Organická architektúra sa usilovala o harmóniu medzi budovami a prírodným prostredím. Vo Wrightovom prípade pojem "organický" znamenal aj vnútornú štrukturálnu jednotku, jednoduchosť a čistotu.

Dom Fallingwater sa čoskoro stal veľmi známym. Odborníci zdôrazňovali najmä inovatívnu štruktúru a dokonalý súlad s prírodným prostredím. Táto stavba sa dostala spolu so svojím projektantom na titulok slávneho magazínu Time už v roku 1938. V roku 1991 Americký inštitút architektov (AIA) tento dom vyhlásil za "najlepšie americké architektonické dielo všetkých čias".

Rodina Kaufmannovcov používala túto stavbu ako víkendový dom do roku 1963. V spomínanom roku Edgar Kaufmann Jr. dom daroval jednej neziskovej organizácii (Western Pennsylvania Conservancy) so sídlom v Pittsburghu. V tejto budove, ktorá sa teší neoblomnej obľúbenosti, zriadili múzeum. Každoročne ho navštívi množstvo turistov.

Hlavná budova

 • terasa
 • pergola
 • vchod - V súlade s architektovým návrhom vchod vôbec nie je nápadný, sotva ho vidno v danej štruktúre.
 • bylinková terasa
 • krytý schodiskový priechod - Spája hlavnú budovu a hosťovský dom, ktoré boli postavené na svahu v rôznej výške.
 • schodisko
 • bazén
 • cesta - Prístup k budovám zabezpečuje príjazdová cesta.

Hlavná budova a hosťovský dom, ktoré sú spojené krytým schodiskovým priechodom, sa zrodili v znamení organického štýlu.
Wright si počas navrhovania za určujúce prvky vybral potok, vodopád, skalu a les. Skala je prakticky súčasťou víkendového domu a na niektorých miestach trámy domu doslova objímajú okolité stromy. Steny železobetónovej konštrukcie boli pokryté kameňmi, ktoré boli vyťažené v blízkej bani. Voda je prítomná všade, nakoľko hlavná budova bola postavená nad vodopádom. Keď vykročíme na ktorúkoľvek terasu, okamžite sa staneme súčasťou okolitého prostredia.
Architekt použil iba 2 farby: červenú na oceľových prvkoch a okrovú na betónových prvkoch. To ďalej umocňuje organický charakter budov a ich súlad s prírodou.

Dynamizmus hlavnej budovy vytvárajú konzolové terasy a ploché strechy, ktorých tvar pripomína vodopád pod domom. Vodorovné línie parapetov a ríms sú vyvážené zvislými líniami kmeňov stromov. Exteriér a pôdorys domu sú založené na systéme pravouhlých línií.
Wright venoval veľkú pozornosťaj detailom. Zaokrúhlil okraj železobetónových terás a starostlivo navrhol aj rozmiestnenie obrovských sklenených povrchov. Budova vďaka tomu vyžaruje prirodzenú ľahkosť a dynamiku.

Hosťovský dom

 • garáže - Na spodnom podlaží hosťovského domu sa nachádza garáž pre 4 vozidlá.
 • práčovňa - V budove sa nachádzajú aj rôzne obslužné miestnosti a ubytovanie pre personál.
 • obytný priestor
 • plavecký bazén - Je naplnený vodou z prírodného prameňa. Voda, ktorá preteká jeho okrajom, steká po skalách späť do potoka Bear Run.
 • krytý schodiskový priechod - Spája hlavnú budovu a hosťovský dom, ktoré boli postavené na svahu v rôznej výške.

Priechod

Vodopád

Dom Fallingwater bol postavený nad jedným z vodopádov potoka Bear Run. Objednávateľ, Edgar J. Kaufmann si pôvodne chcel dať postaviť dom na druhom brehu potoka, oproti vodopádu, ale Wright ho presvedčil, aby ho postavili nad vodopádom.
Podľa architekta budova sa týmto spôsobom stane súčasťou prírody a vodopád zas súčasťou majiteľovho života. Hoci vodopád sa z domu nedá vidieť, žblnkot vody počuť neustále.

Prechádzka

Animácia

Rozprávanie

Fallingwater sa nachádza v USA, neďaleko mesta Pittsburgh. Tento víkendový dom navrhol pre rodinu Kaufmannovcov jeden z najvýznamnejších architektov 20. storočia, Frank Lloyd Wright.
Toto majstrovské dielo organického štýlu je postavené nad vodopádom a vytvára výnimočnú harmóniu s potokom, skalami a lesom. Železobetónová konštrukcia bola pokrytá kameňmi, ktoré boli vyťažené v okolí. Vďaka obrovským terasám obyvatelia domu sa cítia ako súčasť prírody.
Hosťovský dom, ktorý štýlom aj tvarom pripomína hlavnú budovu, bol dokončený v roku 1939. Budovy postavené na svahu sú spojené schodiskovým priechodom, ktorý je zvrchu krytý a zboku otvorený.
Víkendový dom, ktorý bol pomenovaný ako Fallingwater kvôli vodopádu, sa čoskoro stal veľmi známym a obľúbeným.
V roku 1991 Americký inštitút architektov vyhlásil toto Wrightovo umelecké dielo za "najlepšie americké architektonické dielo všetkých čias".

Súvisiace extra

Stavba paneláku

Budovy postavené z betónových blokov panelárne boli rozšírené v bývalých socialistických krajinách.

Tradičný japonský dom

Animácia nám predstaví tradičný japonský mestský dom s drevenou konštrukciou, teda machiyu.

Kaplnka Notre Dame du Haut (Ronchamp, Francúzsko, 1950)

Túto pútnickú kaplnku navrhol francúzsky architekt Le Corbusier, jeden z najväčších architektov 20. storočia.

Moderná kancelárska budova

Úspora energie a ochrana životného prostredia sú dôležitými faktormi pri návrhu moderných kancelárskych budov.

Opera v Sydney (1973)

Vzhľadom k svojej konštrukcii a umiestnení, opera austrálskeho mesta je jedným z najpozoruhodnejších operných domov na svete.

Pasívny dom

V pasívnom dome je možné zaistiť komfortnú vnútornú teplotu bez použitia tradičných vykurovacích a chladiacich systémov.

Legendárne stavby

Táto scénka vám ponúka zbierku legendárnych architektonických diel z dejín ľudstva.

Svojrázne obydlia

Každá doba a každá kultúra má svoje špecifické obydlia.

Vysoké budovy

Vysoké budovy sú tisícročnými pamiatkami ľudskej histórie a vývoja techniky.

Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Added to your cart.