Euclid of Alexandria

Euclid of Alexandria

The Ancient Greek scientist, Euclid of Alexandria, is often referred to as the 'father of geometry'.

Dejepis

Kľúčové slová

Euklidész, Muszeion, Alexandria, mnohosten, Elemek, euklideszi algoritmus, algoritmus, a geometriai atyja, euklideszi geometria, posztulátum, platóni testek, Gréčtina, pravý uhol, sugár, vedec, muszeión, Štvorsten, hexaéder, Dvanásťsten, Osemsten, Dvadsaťsten, szabályos poliéderek, premisszák, axióma, geometria, polyhedra, helenizmus, Egypt, I. Ptolemaiosz Szótér, alexandriai matematikai iskola, časť, Rysovanie linky, kruh, knižnica, matematika, cievka, Kr. e. 4. és 3. század, Platón, dejepis, Püthagorasz, starovek, Veda

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Platónské telesá

Táto animácia prezentuje päť pravidelných 3D (alebo Platónske) telies, z ktorých najznámejšia je kocka.

Archimedova skrutka (3. storočie pr. Kr.)

Archimedesove vretenové čerpadlo bolo používané na zavlažovanie.

Archimedove bojové vynálezy (3. storočie pr. Kr.)

Archimedes bol jedným zo skvelých gréckych učencov staroveku, ktorý sa zapísl do dejín aj s vojenskými vynálezmi.

Herónova guľa – aeolipyla

Herón z Alexandrie bol vynálezca prvého parného stroja aj keď ho sám považoval za hračku.

Hippocrates of Kos

Hippocrates, head of the medical school on the Greek island of Kos, is considered the 'Father of Medicine'.

Szilassiho mnohosten

Tento špeciálny konkávny mnohosten bol pomenovaný po maďarskom matematikovi.

Eulerova veta o mnohostenoch

Veta sformulovaná Leonhardom Eulerom opisuje jednu zo základných vlastností konvexných mnohostenov.

Staroveké divy sveta

Z povodných starovekých divov sveta zostal len jediný a to Egyptské pyramídy v Gíze.

Egyptský faraón a jeho manželka (2. tisícročie pr. Kr.)

Faraóni, uctievaní ako bohovia, boli páni života a smrti.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Added to your cart.