Divadlo Dionýzosa (Atény, 4. storočie pr. Kr.)

Divadlo Dionýzosa (Atény, 4. storočie pr. Kr.)

V Aténach na južnej strane Akropole sa nachádza divadlo s vynikajúcou akustikou a svojráznym tvarom stavby.

Dejepis

Kľúčové slová

Dionýzos, Divadlo, Atény, Acropolis, boh, herectvo, dráma, hľadisko, tanečný parket, spevácky zbor, maska, Budova, Vonkajšia stavba, amfiteáter, Gréčtina, Grécko, Starovekej gréckej, starovek, oltár, patrón, dejepis

Súvisiace extra

Akropola (Atény, 5. storočie pr. Kr.)

Najslávnejšia citadela na svete je Akropola v Aténach, ktorá bola postavená počas Periklovej mierovej éry.

Pompeiovo divadlo (Rím, 1. storočie pred Kr.)

Divadlo, ktoré dal postaviť Gnaeus Pompeius Magnus bolo jedným z prvých kamenných divadiel Večného mesta.

Divadlo Globe (Londýn, 17. storočie)

Jedným z riaditeľov tohoto nekrytého kruhového renesančného londýnského divadla bol William Shakespeare.

Hippocrates of Kos

Hippocrates, head of the medical school on the Greek island of Kos, is considered the 'Father of Medicine'.

Medzníky sochárstva

Táto animácia ukazuje päť vynikajúcich diel z dejiín sochárstva.

Mykény (2. tisícročie pred Kr.)

Toto mesto s vyspelou kultúrou bolo prvým osídlením v histórii, ktoré malo citadelu.

Olympia (5. storočie pr. Kr.)

V roku 776 pred Kr. sa tu konali prvé olympijské hry - náboženské a športové súťaže konajúce sa každé 4 roky, vďaka čomu mesto sa stalo jedným z centier...

Staroveká grécka keramika

Majstrovské diela starovekých gréckych hrnčiarov sú dôležité archeologické pramene.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16. storočie)

Prvé zastrešené novoveké divadlo, ktoré sa pridržiavalo líniám antickej architektúry, bolo otvorené v roku 1585.

Typy gréckych stĺpov

Iónske, dórske a korintské stĺpy majú odlišné rozmery a ozdoby.

Archimedova skrutka (3. storočie pr. Kr.)

Archimedesove vretenové čerpadlo bolo používané na zavlažovanie.

Opera v Sydney (1973)

Vzhľadom k svojej konštrukcii a umiestnení, opera austrálskeho mesta je jedným z najpozoruhodnejších operných domov na svete.

Grécki bohovia

Olympský bohovia boli podľa starovekej gréckej mytológie rovnako rozmanitý ako ľudia.

Kino (USA, 30. roky 20. storočia)

Kiná boli postavené vo veľkom počte vo veľkých mestách USA 10-tych rokoch 20.storočia

Added to your cart.