Chammurapiho zákonník

Chammurapiho zákonník

Najčastejšie spomínanou pamiatkou Chammurapiho panovania je zbierka právnych ustanovení pozostávajúca z 282 článkov.

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

Chammurapi, zákonník, stele, Mezopotámia, Babylon, Akkadčina, klinové písmo, babylonská ríše, právo, doprava, archeológia, rozsudok, kráľ, náboženstvo, ríše, monarcha, staroveký Blízky východ, stav, Súsy, Louvre, starovek, Text memorial, čadič, reliéf, boh, dejepis, spoločnosť, písanie

Súvisiace extra

Otázky

 • Kráľom ktorého mesta bol Chammurapi?
 • Z akého kameňa bola zhotovená Chammurapiho stéla?
 • V ktorom období vládol Chammurapi?
 • K akému typu písma patrí písmo, ktoré je na Chammurapiho stéle?
 • V akom jazyku je napísaný text na Chammurapiho stéle?
 • Akým smerom sa postupovalo pri používaní klinového písma?
 • V ktorom meste sa nachádza momentálne Chammurapiho zákonník?
 • V ktorom múzeu je momentálne vystavený Chammurapiho zákonník?
 • Koľko zákonov je uvedených v Chammurapiho zákonníku?
 • Ktorá postava predstavuje Chammurapiho na reliéfe stély?
 • Ktorá postava predstavuje Chammurapiho na reliéfe stély?
 • Pri kom sa nachádza Chammurapi na reliéfe stély?
 • Akým bohom bol Šamaš?
 • Aká vysoká je Chammurapiho stéla vystavená v Louvri?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPravdepodobne existovalo viacero kópií Chammurapiho zákonníka na pálených hlinených tabuliach.
 • Kto bol panovníkom pred Chammurapim?
 • Aký princíp sa uplatňoval v Chammurapiho zákonníku?
 • V ktorom roku našli Chammurapiho stélu, ktorá je vystavená v Louvri?
 • Počas archeologického výskumu ktorého starovekého mesta našli Chammurapiho stélu?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nChammurapiho rozsudky nezáviseli od spoločenského postavenia zločinca.
 • Kedy vznikol Chammurapiho zákonník?
 • Čo robí Chammurapi stojaci pre Šamašom?
 • Aký predmet drží Šamaš?
 • Čo symbolizuje palica, ktorú drží Šamaš?
 • Na čom sedí Šamaš?
 • Aký pojem sa neobjavuje v Chammurapiho zákonníku?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nChammurapiho zákonník je najstaršou zbierkou zákonov v dejinách sveta.
 • Aký pojem sa neobjavuje v Chammurapiho zákonníku?
 • Aký typ písma bol predchodcom sumerského klinového písma?
 • Do ktorej jazykovej rodiny patrí akadský jazyk?

Scénky

Súvisiace extra

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Mesto Babylon (6. storočie pr. Kr.)

Staroveké mesto Babylon sa rozprestieralo v Mezopotámii na dvoch brehoch rieky Eufrat.

Mesto Ur (3. tisícročie pr. Kr.)

Mesto, ktoré sa nachádza v blízkosti rieky Eufrat, v staroveku bolo dôležitým centrom.

Mezopotámske vynálezy (3. storočie pr. Kr.)

Tieto nástroje, ktoré používame aj dnes, sú revolučné aj v ich jednoduchosti.

Rosettská doska

Pomocou Rosettskej dosky sa podarilo rozlúštiť hieroglyfické písmo.

Zikkurat (Ur, 3. tisícročie pr. Kr.)

Zikkurat je názov chrámovej veže stavanej v celej starovekej Mezopotámii.

Staroveké divy sveta

Z povodných starovekých divov sveta zostal len jediný a to Egyptské pyramídy v Gíze.

Archeologický prieskum, prieskum zemnice

Veľké stavby v súčasnosti poskytujú veľa práce pre archeológov.

Added to your cart.