Časť mesta Budín

Časť mesta Budín

Úzke uličky a pestrofarebné domy dodávali stredovekým mestám jedinečnú atmosféru.

Dejepis

Kľúčové slová

town of Buda, časť mesta, Buda, Budapešť, Mesto, ulice, Maďarsko, Budova, Vonkajšia stavba, bydliska, Dom, v stredoveku

Súvisiace extra

Otázky

 • Po kom bolo pomenované toto mesto\n(podľa stredovekých kroník)?
 • Kedy vznikol Budinský zákonník, v ktorom boli písomne zaznamenané zákony mesta?
 • Na brehu ktorej rieky sa nachádzalo\nmesto Budín?
 • Na ktorom brehu rieky sa nachádzal Budín?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nStarý Budín bol obývaný už aj v staroveku.
 • Ktorý kráľ pridelil mestám mnoho právomocí\n(Mestské dekréty z roku 1405)?
 • Ako sa nazývali vreckoví zlodeji?
 • Akú kofu by ste nemohli strenúť na stredovekom budinskom trhovisku?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nNiektoré trhy v stredovekom Budíne trvali 2 týždne.
 • Kde boli umiestnené obchody miestnych obchodníkov?
 • Čo nebolo možné zaobstarať na trhu v danej dobe?
 • Čo nebolo možné zaobstarať na trhu v danej dobe?
 • Čo musel nosiť na chrbte za trest\niniciátor hádky?
 • Čo sa nenachádzalo v stredovekom Budíne?
 • V ktorý deň volili prednostov mesta Budín?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nV stredovekom Budíne nebol zabezpečený odvoz odpadu.
 • Z radov akej národnosti bola\njedna, respektíve druhá strana porotcov\nmesta Budín?
 • Čo sa v stredovekom Budíne netrestalo?
 • Z akého materiálu sa nestavali\ndomy bežných občanov?
 • Z čoho zrenovovali hradby Budína?
 • Ako sa nazývali obyvatelia miest?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nV stredovekých mestách fungovali\naj zmenárne.
 • Pomocou čoho informovali remeselníci ľud o svojej činnosti?
 • Ktoré nepatria k základným mestským privilégiám?
 • Aký typ mesta neexistoval\nv stredovekom Maďarsku?
 • Ktoré mesto nebolo kráľovským mestom?

Scénky

Súvisiace extra

Časť mesta zo stredoveku

Stredoveké mestské domy boli postavené z kameňa alebo tehál a boli niekoľko poschodí vysoké.

Časť ulice v Bratislave (18.storočie)

Bratislava (Pozsony) bolo hlavným mestom Uhorského kráľovstva v 18. storočí

Gotická katedrála (Clermont-Ferrand 15. storočie)

Kostol nanebovzatia Panny Márie je jedným z klenotov francúzskej gotickej architektúry.

Obytný most v stredoveku (Londýnsky most, 16. storočie)

V období vlády Tudorovcov boli postavené okolo 200 budovy na obytnom moste cez rieku Temža.

Stredoveká kováčska dielňa

Práca kováčov bola jedna z prvých povolaní v dejinách ľudstva a stala sa ešte dôležitejším počas stredoveku.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (14. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (15. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Svadobná hostina kráľa Mateja Korvína a kráľovnej Beatrice (15. storočie)

Druhou manželkou uhorského kráľa Mateja Korvína sa stala Beatrice Aragónska.

Added to your cart.