Cár Peter I. Veľký

Cár Peter I. Veľký

Peter Veľký sa snažil modernizovať Ruskú ríšu podľa západoeurópskeho modelu.

Dejepis

Kľúčové slová

Peter Aj, Peter Veľký, Petrohrad, car, monarcha, Ruský, ríše, modernizácia

Súvisiace extra

Ľudovít XIV. (kráľ Slnko)

Najdlhšie panujúci európsky monarcha svoju prezývku získal ako dôsledok svojho životného štýlu.

Chrám Vasilija Blaženého v Moskve (16. storočie)

Chrám Vasilija Blaženého v Moskve bol postavený za vlády ruského cára Ivana Hrozného.

Habsburský panovnícky pár (19. storočie)

Cisár František Jozef I. a jeho manželka nádherná Alžbeta sa zosobášili vo Viedni v roku 1854, žiaľ ich manželstvo bolo nešťastné.

Kroje západnej Európy (Nový vek, 17. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Kroje západnej Európy (Nový vek, 18. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Kroje západnej Európy (Nový vek,16. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Mirský zámok (17. storočie)

Mirský zámok, ktorý sa nachádza v bieloruskom meste Mir, bol postavený v goticko-renesančnom slohu.

Mongolský chán (13. storočie)

Vládcom obrovskej Mongolskej ríše bol veľký chán.

Novoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Slovania

Väčšina slovanských národov, ktoré sa delia na tri veľké skupiny, v súčasnosti žije v 14 európskych krajinách.

Stredoveký kresťanský kráľ

Krest'anskí králi, ktorí sedeli na trónoch, nosili korunu a v rukách držali kráľovské insignie, boli typickými postavami stredoveku.

Boj Holandska proti moru (17. storočie)

Obyvatelia severnej časti Holandska úspešne bojovali proti moru v sterdoveku ako aj v novoveku.

Habsburská cisárska pechota

Pechota armády Habsburskej ríše bola nasadená v mnohých bitkách.

Indický maharadža a jeho manželka(18. storočie)

Maharadžovia boli hinduistickí vládcovia jednotlivých oblastí Indie.

Prevádzka kanóna (18. storočie)

Kanóny sa stali jednou z najvýznamnejších zbraní nového veku.

Uhorské korunovačné klenoty

Spomedzi všetkých korunovačných klenotov najznámejšia je uhorská koruna.

Added to your cart.