Byzantský cisár (6. storočie)

Byzantský cisár (6. storočie)

Cisár bol vládcom Byzantskej ríše, ktorá bola "dedičom Rímskej ríše".

Dejepis

Kľúčové slová

Byzantský cisár, Byzancia, cisár, v stredoveku, Konštantínopol, Oblečenie, ornament, dejepis, vzhľad

Súvisiace extra

Otázky

 • Ktoré mesto bolo centrom Byzantskej ríše?
 • Po kom bolo pomenované hlavné mesto Byzantskej ríše?
 • Na ktorých kontinentoch sa rozprestierali teritóriá Byzantskej ríše?
 • Nástupcom ktorej ríše je Byzantská ríša?
 • Aký titul mal panovník Byzantskej ríše?
 • Aký bol grécky názov Konštantínopolu?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nV Byzantione sa zachovalo mnoho tradícií starovekej Rímskej ríše.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nByzantské vojsko nevedelo ochrániť ríšu pred útokmi barbarov.
 • Čo neplatí pre stredovekú Byzantskú ríšu?
 • Ktorý jazyk bol úradným jazykom Byzantskej ríše?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nByzantský cisár bol aj hlavou cirkvi.
 • Ktorá skupina bola najpočetnejšia v byzantskej armáde?
 • Kto bol najvýznamnejším byzantským panovníkom v ranom stredoveku?
 • Čo sa nestalo počas panovania Justiniána I.?
 • Ktorý Justiniánov čin bol\nnajdôležitejší z kultúrno-historického hľadiska?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nÚzemie Byzantskej ríše\nsa v stredoveku sústavne rozrastalo.
 • Ktorý národ si v 15. storočí\npodmanil Byzantskú ríšu?
 • Kedy si cudzí dobyvatelia podmanili Konštantínopol?
 • Počas vlády ktorého panovníka dosiahla Byzantská ríša najväčšiu rozlohu?
 • Kedy vládol cisár Justinián I.?
 • Čo nebolo charakteristické pre Byzantskú ríšu v neskorom stredoveku?
 • Čo bolo oficiálnym názvom hlavného mesta (Konštantínopolu)?
 • Kedy sa Rímska ríša rozdelila na dve časti?

Scénky

Súvisiace extra

Hagia Sofia (Istanbul)

Chrám Svätej Múdrosti bol najprv náboženským centrom Byzantskej ríše a neskôr Osmanskej ríše. Dnes funguje ako múzeum.

Konštantínov vojak (4. storočie)

Prosperita východnej časti Rímskej ríše sa začala v priebehu prvej tretiny 4. storočia, za vlády cisára Konštantína.

Chrám svätého Alexandra Nevského (Sofia, 20. storočie)

Tento pravoslávny chrám postavený v novobyzantskom štýle je jeden zo symbolov bulharského hlavného mesta.

Historická topografia (významné osobnosti - univerzitná história)

Nájdite súčasnú krajinu a priraďte k nej významnú historickú osobnosť.

Legendárne stredoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Madarský jazdec

Skalný reliéf, ktorý sa nachádza v Bulharsku, bol zhotovený asi na prelome 7. a 8. storočia.

Perzský panovník (5. storočie pr. Kr.)

Panovníci staroperzskej ríše boli slávni vďaka veľkosti ríše a bohatstvu.

Slovanskí bojovníci

Bojovníci slovanských národov sa v stredovekej Európe tešili veľkej úcte.

Stredoveký kresťanský kráľ

Krest'anskí králi, ktorí sedeli na trónoch, nosili korunu a v rukách držali kráľovské insignie, boli typickými postavami stredoveku.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (5-10. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Uhorské korunovačné klenoty

Spomedzi všetkých korunovačných klenotov najznámejšia je uhorská koruna.

Barbarské oblečenie (5. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Rímsky vojak (1. storočie pr. Kr.)

Rímské vojsko tvorili vysoko kvalifikovaní a dobre vybavení žoldnieri.

Added to your cart.