Bitka pri Varne (1444)

Bitka pri Varne (1444)

Uhorský kráľ Vladislav III zomrel v prehratej protitureckej vojne.

Dejepis

Kľúčové slová

bitka pri Varne, Varna, Vladislav I., súboj, János Hunyadi, Janičiar, turecké vojsko, Maďarčina, Turečtina, Vojsko, Osmanská expanzia, Tábor, Čierne more

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Bitka pri Moháči (29. augusta 1526)

Zdrvujúca porážka v bitke proti Turkom označila koniec jednej éry maďarských dejín.

Historická topografia (bitky, maďarská história)

Vyznačte miesta významných bitiek maďarských dejín na slepej mape.

Stredoveký rytier

Stredovekí rytieri, ktorí bojovali na koňoch, boli vazalmi feudálov.

Turecký sultán

Vodcovia Osmanskej ríše boli sultáni, páni života a smrti.

Turecká architektúra v Maďarsku (17. storočie)

Mešita v Pécsi a minaret v meste Eger sú typické pre stavby z obdobia tureckých vpádov v Maďarsku.

Tureckí vojaci (16. storočie)

V osmanskej armáde boli janičiari (platení bojovníci) ako aj spahiovia.

Bitka o Muhi (11-12. apríla 1241)

Zničujúca porážka Maďarov v boji proti Mongolom bola výsledkom niekoľkých zlých rozhodnutí.

Bitka pri Belehrade (4-22. júla 1456.)

Jedna z najväčších bitiek Uhorsko-tureckých vojen. Dodnes ho pripomína poludňajšie zvonenie v kostoloch.

Bitka pri Hastingse (1066)

Viliam Dobyvateľ normanský vojvoda v tejto rozhodujúcej bitke zvíťazil nad Anglosasmi, neskôr ako kráľ upevnil svoju moc v Anglicku.

Bitka pri Lepante (1571)

Flotila Svätej ligy v chýrnej morskej bitke porazila osmansku flotilu.

Maďarská vojenská lesť (9-10. storočie)

Jazdecké kočovné národy dlho účinne používali spôsob lsti prestierajúcej útek a potom lesť, ktorou predstierali obklúčenie protivníka.

Added to your cart.