Bitka pri Jutsku (1916)

Bitka pri Jutsku (1916)

Táto bitka medzi Nemeckom a Spojeným kráľovstvom bola najväčšia námorná bitka prvej svetovej vojny.

Dejepis

Kľúčové slová

Bitka pri Jutska, námorná bitka, Beatty, von Hipper, Jellicoe, Vojnová loď, flotila, svetová vojna, krížnik, Nemec, Britský, súboj, loď vedenie, veliteľ, Nemci, dejepis

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Bitka pri Actiu (31 pred Kr.)

V bitke pri brehoch Hellasu Octavius zožal rozhodujúce víťazstvo nad Antoniom.

Bitka pri Lepante (1571)

Flotila Svätej ligy v chýrnej morskej bitke porazila osmansku flotilu.

Bitka pri Midway (1942)

Jedna z najväčších bitiek druhej svetovej vojny sa ukázala byť bodom obratu tichooceánskeho dejiska vojny.

Bitka pri Trafalgare (1805)

Počas napoleonských vojen anglické vojnové loďstvo vedené admirálom Nelsonom porazilo španielsko-francúzsku vojnovú flotilu.

Francúzsky vojak (1. svetová vojna)

Počas 1. svetovej vojny Francúzsko bolo súčasťou vojenskej aliancie Dohoda (Antanta).

Obrnené autá (1. svetová vojna)

Tanky, vyvinuté v polovici 10-tych rokov 20. storočia, sa stali rýchlo najdôležitejšími zbraňami pozemných vojenských operácií.

Ponorka SM U-35 (Nemecko, 1912)

Ponorky hrali dôležitú úlohu v námornej vojne už v prvej svetovej vojne.

Zbrane (1. svetová vojna)

Prvá svetová vojna priniesla veľa zásadných zmien vo vojenskej technike, vzhľadom na vývoj nových zbraní.

Bitka pri Hastingse (1066)

Viliam Dobyvateľ normanský vojvoda v tejto rozhodujúcej bitke zvíťazil nad Anglosasmi, neskôr ako kráľ upevnil svoju moc v Anglicku.

Bitka pri Zame (202 pr.Kr.)

Počas druhej púnskej vojny rímska armáda vedená Sciponom porazila v Afrike kartaginské vojsko pod velením Hannibala.

Historická topografia (bitky, univerzitná história)

Umiestnite miesta významných bitiek v histórii na slepej mape.

Útok na Pearl Harbor (1941)

USA vstúpili do 2. svetovej vojny po ničivom útoku japonskej armády.

Maďarská vojenská lesť (9-10. storočie)

Jazdecké kočovné národy dlho účinne používali spôsob lsti prestierajúcej útek a potom lesť, ktorou predstierali obklúčenie protivníka.

Added to your cart.