Bitka pri Hastingse (1066)

Bitka pri Hastingse (1066)

Viliam Dobyvateľ normanský vojvoda v tejto rozhodujúcej bitke zvíťazil nad Anglosasmi, neskôr ako kráľ upevnil svoju moc v Anglicku.

Dejepis

Kľúčové slová

Bitka pri Hastingse, Hastings, Dobyvateľ, súboj, vojna, II. Harald, anglická armáda, Norman armády, bojovanie, lukostrelci, jazdectvo, Kopec Senlac, v stredoveku, pechota, támadás, dejepis

Súvisiace extra

Scénky

Hastings

 • anglosaské vojsko
 • normanské vojsko

Anglosaské vojsko

 • Harold II.
 • anglosaská ochranná stena
 • anglickí huskarlovia
 • anglická pechota
 • Senlacký vrch

Normanské vojsko

 • normanskí lukostrelci
 • normanská pechota
 • normanská kavaléria
 • Viliam Dobyvateľ

Priebeh bitky

Rozprávanie

1. fáza (14. október 1066, ráno)

Anglosaský kráľ Harold II. svoju armádu zostavil pri Hastingse, na Senlackom vrchu. Jeho pešiaci a jazdci (ktorí zanechali svoje kone) vytvorili pod hrebeňom južnej časti vrchu 600-800 metrov dlhú ochrannú stenu.
Z radov, ktorým poskytovali ochranu prekrývajúce sa štíty, vznikla "pevnosť na bojisku". Normanský vojvoda Viliam dobyvateľ chcel získať anglický trón. Svojich skúsených vojakov, ktorí boli z oddielov pechoty a jazdectva, zoradil na rovine pred vrchom.

2. fáza (predpoludnie)

Boj začali Viliamovi lukostrelci so spŕškou šípov. Štíty Anglosasov však zachytili tieto šípi a ich pozície neboli oslabené.
Potom proti anglickej pechote zaútočili normanskí lukostrelci a pešiaci. Ani tento útok však nebol úspešný: normanská pechota čoskoro vycúvala z tohto beznádejného boja. Angličania utrpeli minimálne straty.

3. fáza (predpoludnie a popoludnie)

Ďalšiu vlnu predstavoval útok vynikajúceho jazdectva, ktoré bolo rozdelené do troch skupín, ale vytváralo jednu bojovú líniu.
V strede bolo normanské jazdectvo na čele s Viliamom, naľavo Bretónci a napravo jazdectvo z Boulogne a Flámska. Hoci Viliamovo jazdectvo útočilo smerom do kopca veľmi odvážne, všetky ďalšie a ďalšie vlny boli neúspešné.
Bitka sa (na rozdiel od väčšiny vtedajších bojov) veľmi predĺžila. Na oboch stranách bolo málo zranených a úmrtí.

4. fáza (popoludnie a večer)

Viliam uplatnil jednu zo svojich najčastejších, ale ťažko realizovateľných taktík. Časť jazdectva predstierala útek.
Avšak disciplinovaná ochranná stena Angličanov ich začala prenasledovať až po druhom úteku.
Normani obkľúčili a zlikvidovali pešiakov, ktorí opustili svoj útvar. Harold sa znova snažil vytvoriť stenu zo štítov, ale tento krát spŕška šípov od normanských lukostrelcov bola účinná (aj anglický kráľ bol zranený). Viliamovo jazdectvo obkľúčilo oslabenú stenu a nasledoval hrozný masaker.

Súvisiace extra

Bitka o Muhi (11-12. apríla 1241)

Zničujúca porážka Maďarov v boji proti Mongolom bola výsledkom niekoľkých zlých rozhodnutí.

Bitka pri Varne (1444)

Uhorský kráľ Vladislav III zomrel v prehratej protitureckej vojne.

Bitka pri Zame (202 pr.Kr.)

Počas druhej púnskej vojny rímska armáda vedená Sciponom porazila v Afrike kartaginské vojsko pod velením Hannibala.

Londýnsky Tower

Pútavá história stavebného komplexu Tower sa píše už takmer tisíc rokov.

Bitka pri Belehrade (4-22. júla 1456.)

Jedna z najväčších bitiek Uhorsko-tureckých vojen. Dodnes ho pripomína poludňajšie zvonenie v kostoloch.

Historická topografia (bitky, univerzitná história)

Umiestnite miesta významných bitiek v histórii na slepej mape.

Stredoveký rytier

Stredovekí rytieri, ktorí bojovali na koňoch, boli vazalmi feudálov.

Bitka pri Jutsku (1916)

Táto bitka medzi Nemeckom a Spojeným kráľovstvom bola najväčšia námorná bitka prvej svetovej vojny.

Bitka pri Lepante (1571)

Flotila Svätej ligy v chýrnej morskej bitke porazila osmansku flotilu.

Bitka pri Trafalgare (1805)

Počas napoleonských vojen anglické vojnové loďstvo vedené admirálom Nelsonom porazilo španielsko-francúzsku vojnovú flotilu.

Maďarská vojenská lesť (9-10. storočie)

Jazdecké kočovné národy dlho účinne používali spôsob lsti prestierajúcej útek a potom lesť, ktorou predstierali obklúčenie protivníka.

Statočný cínový vojačik

Legendárna postavička z rozprávky Hansa Christiana Andersena ožíva zobrazením v dioráme.

Templárski rytieri (12. storočie)

Jeden z najdôležitejších rytierskych rádov, ktorý vznikol počas križiackych výprav.

Added to your cart.