Biréma (staroveká vojnová loď)

Biréma (staroveká vojnová loď)

Biréma je druh starovekej vojnovej lode s charakteristickou špicatou prednou časťou a dvoma palubami s veslami, ktorú používalo viacero národov.

Technológia

Kľúčové slová

Diera, staroveká vojnová loď, Loď, Vojnová loď, starovek, lodné, ostrá prova, plachta, veslá, veslárske lavičky, kormidlové veslá, kýl, stožiar, technika, doprava

Súvisiace extra

Scénky

Biréma

Biréma

Biréma je vojnová loď s dvoma radmi vesiel. V staroveku ich používali Feničania, Gréci, Etruskovia, Kartáginci a Rimania. Prvá grécka biréma bola zhotovená pravdepodobne v 9. storočí pred Kr. (asi vplyvom Feničanov).
Jej hlavnou zbraňou bolo brvno zakončené krátkym, špicatým, kovovým výbežkom, pomocou ktorého mohli na lodi nepriateľa vyraziť otvor. Pre birému bolo preto dôležité, aby bola rýchla a obratná (ľahko manévrovateľná). Počas námorných bitiek plávala zvyčajne bez plachiet, iba pomocou vesiel.
Neskôr ju nahradili väčšie a rýchlejšie vojnové lode, ktoré mali viac radov s veslami (napríklad triréma s troma radmi vesiel).

Pohľad zhora

Paluba

Na palube

Veľká časť paluby bola obsadená veslárskymi lavicami. Na pravej aj ľavej strane bolo 12 párov vesiel. Na biréme bolo 50-100 veslárov. Počas námorných bitiek veslovalo čo najviac veslárov, aby sa zabezpečila vyššia rýchlosť a rýchlejšie otáčanie lode. Požadovaný rytmus veslovania sa udržiaval pomocou bubnov, píšťal a spevu.
Na palube birém bolo - kvôli nedostatku miesta - oveľa menej vojakov ako veslárov. To bolo najväčším nedostatkom tohto typu lode, a preto sa začali neskôr stavať väčšie lode.
Výnimočné postavenie mali veslári, ktorí obsluhovali kormidlové veslá. Veľké veslá, ktoré boli umiestnené na konci lode, na oboch stranách, sa vo veľkej miere podieľali na úspešnosti manévrov.

Konštrukcia

 • špicatá predná časť
 • plachta
 • veslárske lavice
 • kormidlové veslá
 • kýl
 • stožiar

Tvar a konštrukcia birémy

Trup lode bol úzky, stredná časť bola prehĺbenejšia a plynule klenutá, korma bola užšia a čelo širšie. V zadnej časti (korma) nahor klenutý kýl bol trochu zahnutý. Predná časť (čelo) bola ozdobená namaľovanou hlavou alebo očami (vtáka) a bolo na nej pripevnené vyčnievajúce brvno.
V strede lode stál stožiar, ktorý držal veľkú obdĺžnikovú plachtu. Laná boli pripevnené ku korme a čelu lode, respektíve ku kolom na zadnej palube. Na stožiari niektorých birém bol umiestnený aj kôš na pozorovanie.
Gréci ešte nemali na svojich lodiach kovové kotvy, namiesto nich používali veľké balvany priviazané k lanám.

Animácia

 • špicatá predná časť
 • plachta
 • veslárske lavice
 • kormidlové veslá
 • kýl
 • stožiar

Rozprávanie

Biréma je vojnová loď s dvoma radmi vesiel. V staroveku ich používali Feničania, Gréci, Etruskovia, Kartáginci a Rimania. Prvá grécka biréma bola zhotovená pravdepodobne v 9. storočí pred Kr., asi vplyvom Feničanov.

Trup lode bol úzky, stredná časť bola prehĺbenejšia a plynule klenutá, korma bola užšia a čelo širšie. V zadnej časti (korma) nahor klenutý kýl bol trochu zahnutý. Predná časť (čelo) bola ozdobená namaľovanou hlavou alebo očami (vtáka) a bolo na nej pripevnené vyčnievajúce brvno.
Veľká časť paluby bola obsadená veslárskymi lavicami. Na pravej aj ľavej strane bolo 12 párov vesiel. Na biréme bolo 50-100 veslárov. Počas námorných bitiek veslovalo čo najviac veslárov, aby sa zabezpečila vyššia rýchlosť a rýchlejšie otáčanie lode.

Na palube birém bolo - kvôli nedostatku miesta - oveľa menej vojakov ako veslárov. To bolo najväčším nedostatkom tohto typu lode, a preto sa začali neskôr stavať väčšie lode. Výnimočné postavenie mali veslári, ktorí obsluhovali kormidlové veslá. Veľké veslá, ktoré boli umiestnené na konci lode, na oboch stranách, sa vo veľkej miere podieľali na úspešnosti manévrov. Hlavnou zbraňou tejto lode bolo brvno zakončené krátkym, špicatým, kovovým výbežkom, pomocou ktorého mohli na lodi nepriateľa vyraziť otvor. Pre birému bolo preto dôležité, aby bola rýchla a obratná (ľahko manévrovateľná). Počas námorných bitiek plávala zvyčajne bez plachiet, iba pomocou vesiel. Neskôr ju nahradili väčšie a rýchlejšie vojnové lode, ktoré mali viac radov s veslami (napríklad triréma s troma radmi vesiel).

Súvisiace extra

Quinquereme (3. storočie pr. Kr.)

Je typickou vojnovou loďou helenistického obdobia s niekoľkými radmi vesiel.

Bitka pri Salamíne (480 pr.Kr.)

Taktika gréckeho loďstva a rýchlosť týchto lodí zabezpečili víťazstvo Grékom.

Staroveká Egyptská plachetnica

Riečné a námorne lode starovekých Egypťanov boli jednosťažňové plachetnice vybavené veslami.

Staroveká grécka obchodná loď

Pomocou plachetníc prevzali Gréci od Feničanov titul "morskí voziari".

Anglická vojnová loď (19. storočie)

Anglické plachetnice boli medzi najlepšími v 17. a 19. storočí.

Bitka pri Maratóne (490 pr. Kr.)

Maratónsky beh zachoval spomienku víťazstva athénskych hoplitov nad perzskou armádou.

Bitka pri Termopylách (480 pr. Kr.)

Počas grécko-perzských vojen bitka pri Termopylách sa stala symbolom hrdinstva a obetavosti kráľa Leónida a sparťanských vojakov.

Diokleciánov palác (Split, Chorvátsko)

Tento palác v podobe pevnosti dal postaviť rímsky cisár Dioklecián na pobreží, v blízkosti svojho rodiska.

Grécka a makedónska falanga

Falanga bola staroveká vojenská formácia gréckej pechoty.

Grécky hoplita (5. storočie pr. Kr.)

Bojovník pechoty zaraďovaný do skupiny ťažkoodencov v starovekom Grécku.

Perzský bojovník (5. storočie pr. Kr.)

Vynikajúci lukostrelci boli obávanými bojovníkmi perzského vojska.

Perzský panovník (5. storočie pr. Kr.)

Panovníci staroperzskej ríše boli slávni vďaka veľkosti ríše a bohatstvu.

Perzský pontónový most (5. storočie pr. Kr.)

Postavili aj pre I. Dareiosa rovnako ako perzského veľkokráľa Xerxesa pontónový most cez Bospor.

Provincie a mestá Rímskej ríše

Táto animácia vám predstaví dejiny Rímskej ríše trvajúce niekoľko storočí.

Rímsky vojak (1. storočie pr. Kr.)

Rímské vojsko tvorili vysoko kvalifikovaní a dobre vybavení žoldnieri.

Ropný tanker

Ropné tankery, ktoré sa objavili na konci 19. storočia, patria k lodiam najväčších rozmerov.

Staroveká grécka keramika

Majstrovské diela starovekých gréckych hrnčiarov sú dôležité archeologické pramene.

Typy gréckych stĺpov

Iónske, dórske a korintské stĺpy majú odlišné rozmery a ozdoby.

Vikinská loď (10. storočie)

Títo výborní námorníci a stavitelia lodí sa plavili po moriach a riekach na veľké vzdialenosti.

Krížnik Aurora (1900)

Meno ruského pancierového krížniku sa stalo dobre známe vďaka októbrovej revolúcii v roku 1917.

North River Steamboat (kolesový parník Clermont)

Americký inžinier Robert Fulton vytvoril prvú funkčnú parou poháňanú loď.

Parník Kisfaludy (1846)

Prvý kolesový parník v Maďarsku bol uvedený do prevádzky v roku 1846.

Plachetnica

Prvé škunery boli postavené v Holandsku v 17. storočí a boli predovšetkých používané ako obchodné lode.

Santa Maria (15. storočie)

Santa Maria bola malá karaka. Slúžila ako veliaca a zásobovacia loď pre Kolumbovu expedíciu.

Tradičná arabská plachetnica (Sambuk)

Najväčší druh arabských plachetníc, tieto lode sa často používajú v Perzskom zálive ako obchodné plavidlá.

RMS Queen Mary 2 (2003)

Najväčší zaoceánsky parník v dobe svojho vzniku.

Titanic (1912)

RMS Titanic bola najväčšia osobná loď na začiatku 20. storočia.

USS Tarawa LHA-1 (1976)

Od roku 1940 sa stále väčšie lietadlové lode stali majstrami oceánov.

Added to your cart.