Benzén (C₆H₆)

Benzén (C₆H₆)

Patrí do skupiny aromatických zlúčenín a jej najjednoduchším benzenoidným uhľovodíkom.

Chémia

Kľúčové slová

benzol, benzénová molekula, aromatický uhľovodík, arény, jednoduchá väzba, viacnásobná väzba, premiestnili väzba, Kekulé, uhoľný decht, sigma väzba, väzba pí, aromatický kruh, Organická chémia, uhľovodík, Molekula, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Priestorový model molekuly

Benzén (C₆H₆)

Údaje

Molárna hmotnosť: 78,11 g/mol

Bod topenia: 5,5 °C

Bod varu: 80,1 °C

Spalné teplo: –3267,6 kJ/mol

hustota: 0,8736 g/cm³

Vlastnosti

V molekule sa nachádza cyklicky delokalizovaný, stabilný pí-elektrónový systém. Je to bezfarebná, jedovatá kvapalina s charakteristickým zápachom, ktorá sa intenzívne vyparuje. Pri zahrievaní sublimuje.

Dobre sa rozpúšťa v organických rozpúšťadlách a samotný je vynikajúcim rozpúšťadlom. Má menšiu hustotu ako voda, a preto sa vznáša na jej povrchu. Kvôli veľkej miere nenasýtenosti horí čadivým plameňom. Jeho špeciálna štruktúra spôsobuje, že s brómom vstupuje do substitučnej reakcie. Pôsobením zmesi koncentrovanej kyseliny sírovej a kyseliny dusičnej vznikne z neho nitrobenzén.

Výskyt a výroba

V minulosti ho vyrábali z čiernouhoľného dechtu, dnes ho vyrábajú z ropy.

Použitie

Benzén sa používa na výrobu farieb, umelej hmoty, pracích prostriedkov, liečiv a výbušnín.

Výplň priestoru

Rozprávanie

Súvisiace extra

Fenol (C₆H₅OH)

Fenol je najjednoduchším zástupcom skupiny aromatických hydroxyderivátov.

Kovalentná väzba v molekule benzénu

V benzéne nájdeme sigma väzby a delokalizované pi väzby medzi atómami uhlíka.

Anilín (C₆H₅NH₂)

Je to najjednoduchší aromatický amín. Jeho vedecké meno je fenylamín.

Kyselina benzoová (C₆H₅COOH)

To je najjednoduchšou aromatickou karboxylovou kyselinou.

Styrén (vinylbenzen) (C₈H₈)

Je to bezfarebná kvapalina s vôňou podobnou benzénu. Je monomérom polystyrénu.

Etán (C₂H₆)

Druhý člen homologického radu alkánov s priamym reťazcom.

Etén (etylén) (C₂H₄)

Je prvý člen homologického radu alkénov.

Etín (acetylén) (C₂H₂)

Prvý člen homologického radu alkínových uhľovodíkov.

Naftalén (C₁₀H₈)

Je to najjednoduchší polycyklický aromatický uhľovodík.

Pyridín (C₅H₅N)

Heterocyklická zlúčenina, obsahujúca dusík. Táto kvapalina s nepríjemnou vôňou je bezfarebná a toxická.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

Je to heterocyklická zlúčenina na báze dusíka, jej deriváty sú tymín, cytozín a uracil.

Added to your cart.