Benediktínské opátstvo v obci Ják ( Maďarsko)

Benediktínské opátstvo v obci Ják ( Maďarsko)

Románsky kostol benediktínskeho opátstva postavili v 13. storočí v centre obce.

Dejepis

Kľúčové slová

church of Ják, Ják, Jáki Nagy Márton, Benediktínskej, opátstva, Kaplnka svätého Jakuba, Frigyes Schulek, Svätý Juraj, kaplnka, kostol, Rumunčina, Katolíci, veža

Súvisiace extra

Scénky

Benediktínské opátstvo

Benediktínske opátstvo v Jáku

Toto opátstvo sa nachádza v centre obce Ják, na západe Maďarska vo Vašskej župe. Jeho kostol bol postavený na kopci, ktorý sa týči nad údolím potoka Sorok.
Hoci sa výstavba opátskeho kostola v románskom štýle začala už v 20. rokoch 13. storočia, stavba získala svoju konečnú podobu až po tatárskych vpádoch. Vysvätený bol v roku 1256.
Táto stavba patrí na území Maďarska k výnimočným dielam románskej architektúry.
Opátstvo zažilo aj búrlivé časy, niektoré jeho časti boli zničené. Jeho posledná významnejšia rekonštrukcia sa uskutočnila na prelome 19. a 20. storočia (podľa návrhov Frigyesa Schuleka).

Benediktínske opátstvo a jeho záhrada

Vchod

Brána a priečelie kostola

Väčšina vonkajších ozdobných prvkov kostola je sústredená okolo hlavného vchodu.
V spodnej časti priečelia dominuje unikátna, mnohonásobne členená hlavná brána prehlbujúca sa smerom dovnútra, ktorú zdobia geometrické vzory. Toto rozmanité a bohaté zdobenie s geometrickými vzormi je charakteristické pre normanský štýl.
Nad bránou môžeme vidieť rad výklenkov, v ktorých sú umiestnené sochy. Tie sú dobrým príkladom maďarského, ozdobného sochárstva v románskom slohu. V nikách, ktoré sú oddelené stĺpmi a zaklenuté trojlístkovými oblúkmi, sa nachádza socha Krista a 12 apoštolov. Zaujímavosťou je, že iba tri sochy majú pôvodné hlavy a sochy dvoch apoštolov sa dostali na priečelie veží.
V spodnej časti priečelia dominuje unikátna, mnohonásobne členená hlavná brána prehlbujúca sa smerom dovnútra, ktorú zdobia geometrické vzory.

Brána a priečelie kostola

Budova

Charakteristika a ozdobné prvky

Opátstvo, ktoré stojí na kopci, je obklopené kamenným múrom. Kostolný dvor je prístupný cez dekoratívnu bránu (Folnayho brána, 1663).
Kostol bol postavený v typickom románskom štýle, má bazilikové usporiadanie s troma loďami.
Veže sú integrovanou súčasťou exteriéru. Bočné lode sa začínajú pod vežami.
Väčšina ozdobných prvkov je koncentrovaná na západnom priečelí. (Oproti nemu sa nachádza Kaplnka svätého Jakuba.)
Brána kostola je majstrovským dielom maďarskej architektúry z románskeho obdobia. Ostatné časti tejto stavby majú skromnejšiu výzdobu (výnimkou je iba svätyňa umiestnená vo východnej časti). Jednotvárnosť stien rozbíjajú iba zložené stĺpy, rastlinné tvary, postavy ľudí a zvierat. Okná sú zaklenuté polkruhovými oblúkmi.

Pôdorys kostola

Kaplnka

Kaplnka svätého Jakuba

Kaplnka svätého Jakuba sa nachádza v záhrade opátskeho kostola. Nakoľko v stredoveku bolo zakázané používať kostoly mníchov ako farské kostoly, kaplnka slúžila ako miestny kostol.
Postavená bola skoro v rovnakom čase ako kostol, okolo roku 1260. Kaplnka bola postavená takisto v románskom slohu, má štvorlístkový pôdorys a dve podlažia. Svoju dnešnú podobu získala počas renovácie, ktorá sa uskutočnila v 18. storočí.
Kaplnka je oveľa menej ozdobená ako opátsky kostol. Na základe podobnosti ozdobných prvkov nad vchodom sa však predpokladá, že aj kaplnku postavili tí majstri, ktorí stavali kostol.

Pôdorys a bočný pohľad na kaplnku

Animácia

Rozprávanie

Tento kostol sa nachádza v centre obce Ják, na západe Maďarska, 10 km od mesta Szombathely. Bol postavený na kopci, ktorý sa týči nad údolím potoka Sorok.
Spomienku na niekdajšie benediktínske opátstvo dnes uchováva už len opátsky kostol a Kaplnka svätého Jakuba, ktorá stojí na kostolnom dvore.

Opátsky kostol v Jáku je výnimočným maďarským dielom postaveným v románskom architektonickom štýle. Jeho architektonické prvky naznačujú, že bol pravdepodobne postavený v prvej polovici 13. storočia a budovali ho v niekoľkých fázach.
Okolo roku 1220 ho pravdepodobne založil Márton Jáki Nagy, prvý maďarský šľachtic, ktorý sa spomína aj v listine. Isté je, že kostol bol v roku 1256 vysvätený na počesť svätého Juraja.

Táto stavba dobre zapadá do okolitého prostredia, vďaka umiestneniu jej veže sú viditeľné už z diaľky a sú dominantou tohto kraja.
Kostol bol postavený v typickom románskom štýle, má bazilikové usporiadanie s troma loďami.
Veže sú integrovanou súčasťou exteriéru. Bočné lode sa začínajú pod vežami.

Kostol a jeho záhradu ohraničuje múr. Na južnej strane múru sa nachádza Folnayho brána, zdobí ju erb opáta, po ktorom bola pomenovaná.
Keď vstúpime touto bránou, naskytne sa nám pohľad na južnú stranu kostola s južnou bránou, ktorá je oveľa menšia ako hlavná brána. Ak odbočíme doprava, dostaneme sa k sakristii, vedľajšej a hlavnej apside. Severná strana kostola je menej vyzdobená.

Väčšina vonkajších ozdobných prvkov kostola je sústredená okolo hlavného vchodu, ktorý sa nachádza na západnej strane. V spodnej časti priečelia dominuje unikátna, mnohonásobne členená hlavná brána prehlbujúca sa smerom dovnútra, ktorú zdobia geometrické vzory.
Táto brána je na území Maďarska perlou a jedným z najväčších pokladov románskej architektúry. Nad bránou môžeme vidieť rad výklenkov, v ktorých sú umiestnené sochy. Tie sú dobrým príkladom ozdobného sochárstva v románskom slohu. Zaujímavosťou je, že spomedzi postáv zobrazujúcich Krista a 12 apoštolov iba tri sochy majú pôvodné hlavy, ostatné zničili Turci v roku 1532.

Kaplnka svätého Jakuba sa nachádza pred obdivuhodnou hlavnou bránou. Nakoľko v stredoveku bolo zakázané používať kostoly mníchov ako farské kostoly, kaplnka slúžila ako miestny kostol.
Kaplnka bola postavená v románskom slohu v roku 1260, má štvorlístkový pôdorys a dve podlažia. Kaplnka je oveľa menej ozdobená ako opátsky kostol. Svoju dnešnú podobu získala počas renovácie, ktorá sa uskutočnila v 18. storočí.

Kostol v Jáku zažil aj búrlivé časy (niektoré jeho časti boli zničené, zasiahol ho blesk aj požiar). Jeho posledná významnejšia rekonštrukcia sa uskutočnila na začiatku 20. storočia, podľa návrhov Frigyesa Schuleka.

Súvisiace extra

Benediktínske opátstvo (Tihany, Maďarsko)

Benediktínske opátstvo založil uhorský kráľ Ondrej I. v roku 1055.

Opátstvo svätého Havla (11. storočie)

Mnoho storočí patrilo medzi popredné európske benediktínske opátstva.

Pavlínsky kláštor

Tento pavlínsky kláštor bol postavený biskupom v Pécsi v roku 1225 pre pustovníkov žijúcich v pohorí Mecsek.

Chrám svätého Jána (Ochrid, 13. storočie)

Tento pravoslávny chrám, ktorý sa nachádza v malebnom prostredí, bol pomenovaný po apoštolovi Jánovi.

Gotická katedrála (Clermont-Ferrand 15. storočie)

Kostol nanebovzatia Panny Márie je jedným z klenotov francúzskej gotickej architektúry.

Hierarchia stredovekej kresťanskej cirkvi (11. storočie)

Táto animácia nám predstaví hierarchickú štruktúru stredovekej západnej kresťanskej cirkvi.

Historická topografia (poloha, Karpatská kotlina)

V úlohe animácie sa zobrazia významné miesta Karpatskej kotliny.

Katolícka pohrebná kaplnka (Feldebrő, Maďarsko)

Jedna z najvýznamnejších historických stavieb v Maďarsku, farský kostol bol postavený v 11. storočí.

Opátstvo Melk (Rakúsko)

Benediktínske opátstvo s 900 ročnou históriou sa nachádza na brehu Dunaja.

Vikingský drevený kostol (Borgund, 13. storočie)

Drevený kostol sa v Nórsku zachoval v pôvodnej stredovekej forme.

Zvony

Idiofonický hudobný nástroj má viacero prevedení.

Cella Septihcora (Pécs, Maďarsko, 4. storočie)

Budovy ranokresťanského cintorína archeologicky sú zaujímavé ložiská.

Cella trichora (Pécs, Maďarsko)

Rano kresťanský cintorín v meste Pécs (Mad'arsko) je významnou archeologickou lokalitou.

Osídlenie z obdobia Arpádovcov

V dedinách boli dominantnými stavbami zemnice v období Arpádovcov.

Námestie Dóm (Segedín, Maďarsko)

Námestie Dóm obsahuje takmer všetky významné pamiatky medzi ktorými svojou jedinečnosťou vyniká votivny kostol a pod arkádami nájdeme Národnú galériu portrétov.

Added to your cart.