Benediktínske opátstvo (Tihany, Maďarsko)

Benediktínske opátstvo (Tihany, Maďarsko)

Benediktínske opátstvo založil uhorský kráľ Ondrej I. v roku 1055.

Dejepis

Kľúčové slová

Benediktínskej, Katolíci, opátstva, Tihany, kostol, hlavná loď, svätyne, kláštor, mních, Balaton

Súvisiace extra

Otázky

 • Kto bol synom Ondreja I.?
 • Kto bol bratom Ondreja I.?
 • Kto bol otcom maďarského kráľa Ondreja I.?
 • Kedy vládol maďarský kráľ Ondrej I.?
 • Kde sa nachádza Tihanyský polostrov?
 • Na koľko lodí je rozdelená plocha podzemia kostola?
 • Komu bolo zasvätené benediktínske opátstvo?
 • Čo sa považuje za najstaršiu písomnú pamiatku maďarského jazyka?
 • Hrob ktorého maďarského kráľa sa nachádza v podzemí kostola opátstva?
 • Akú výšku dosahujú kostolné veže opátstva?
 • Kedy bola vydaná zakladacia listina benediktínskeho opátstva?
 • Ktorý maďarský kráľ vydal zakladaciu listinu benediktínskeho opátstva?
 • Čo vyjadruje výraz "hlavná loď"?
 • Kde žijú mnísi?
 • Kedy sa odohrala veľká schizma (rozkol medzi východným a západným kresťanstvom?)
 • Čo je mottom Rádu svätého Benedikta?
 • Čo je regula?
 • Ktorý stredoveký mníšsky rád bol ako jediný založený v Maďarsku?
 • Čo nepatrí k trom sľubom mníšskej prísahy?
 • Kde sa nachádza centrum katolíckej cirkvi?
 • Kto je na čele katolíckej cirkvi?
 • Kedy žil svätý Benedikt z Nursie?
 • Kto založil Rád svätého Benedikta?
 • Kto sú benediktíni?

Scénky

Súvisiace extra

Benediktínské opátstvo v obci Ják ( Maďarsko)

Románsky kostol benediktínskeho opátstva postavili v 13. storočí v centre obce.

Opátstvo Melk (Rakúsko)

Benediktínske opátstvo s 900 ročnou históriou sa nachádza na brehu Dunaja.

Historická topografia (významné osobnosti - maďarská história)

Nájdite miesta na mape, ktoré súvisia s významnými osobnosťami a udalosťami v histórií Maďarska.

Katolícka pohrebná kaplnka (Feldebrő, Maďarsko)

Jedna z najvýznamnejších historických stavieb v Maďarsku, farský kostol bol postavený v 11. storočí.

Opátstvo svätého Havla (11. storočie)

Mnoho storočí patrilo medzi popredné európske benediktínske opátstva.

Pavlínsky kláštor

Tento pavlínsky kláštor bol postavený biskupom v Pécsi v roku 1225 pre pustovníkov žijúcich v pohorí Mecsek.

Uhorské korunovačné klenoty

Spomedzi všetkých korunovačných klenotov najznámejšia je uhorská koruna.

Zvony

Idiofonický hudobný nástroj má viacero prevedení.

Added to your cart.