Archeologický prieskum, prieskum zemnice

Archeologický prieskum, prieskum zemnice

Veľké stavby v súčasnosti poskytujú veľa práce pre archeológov.

Dejepis

Kľúčové slová

archeológia, archeologický prieskum, archeológ, záloha, Vykopávanie, hrobka, Rekonštrukcia, kultúra, kostol, vrstva

Súvisiace extra

Osídlenie z obdobia Arpádovcov

V dedinách boli dominantnými stavbami zemnice v období Arpádovcov.

Avari (8. storočie)

Avari založili v Karpatskej kotline pevnú ríšu v 6. a 7. storočí.

Chammurapiho zákonník

Najčastejšie spomínanou pamiatkou Chammurapiho panovania je zbierka právnych ustanovení pozostávajúca z 282 článkov.

Dolmen (hunebed)

Výnimočné dolmeny nachádzajúce sa na území dnešného Holandska boli postavené asi pred päťtisíc rokmi.

Jaskyňa Altamira

Táto svetoznáma vápencová jaskyňa, ktorá ukrýva obdivuhodné jaskynné maľby, je jedným z najdôležitejších archeologických nálezísk paleolitického umenia.

Jaskyňa z obdobia staršej doby kamennej

Prvé bydliská v histórii ľudstva poskytujú veľa informácií o spôsobe života našich predkov.

Knosský palác (2. tisícročie pr. Kr.)

Najväčší palácový komplex ostrova Kréta bol pravdepodobne stredisko minojskej civilizácie.

Megalitické kultúry v Európe

Niekoľko tisícročné stavby pozostávajúce z obrovských kamenných blokov sú záhadnými pamiatkami, ktoré tu zanechali megalitické kultúry.

Neolitické sídlisko

Vďaka neolitickej revolúcii vznikali trvale obývané osady.

Obliekanie starých Maďarov (10. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Od kamennej doby do železnej doby

Pomocou animácie môžeme spoznať evolúciu starodávného nástroja, sekera.

Ötzi, ľadový muž

Múmiu ľadového muža, ktorý žil pravdepodobne v medenokamennej dobe, našli v alpskom ľadovci.

Rosettská doska

Pomocou Rosettskej dosky sa podarilo rozlúštiť hieroglyfické písmo.

Skýtsky zlatý bojovník (3. storočie pr. Kr.)

Nositeľa brnenia, ktorého našli v kurhane Issyk v Kazachstane, nazvali „Zlatým bojovníkom”.

Svojrázne obydlia

Každá doba a každá kultúra má svoje špecifické obydlia.

Zrubový dom

Domy zrubovej konštrukcie boli charakteristické v Maďarsku v období Arpádovcov.

Atreova pokladnica (Mykény, 14. storočie pred Kr.)

Mykénsky staroveký kruhový hrob podľa tradície je viazaný k menu mýtickému kráľovi.

Hrobka faraóna Tutanchamóna (14. storočie pred Kr.)

Odkrytie hrobky egyptského faraóna je jeden z najväčších archeologických objavov 20. storočia.

Mykény (2. tisícročie pred Kr.)

Toto mesto s vyspelou kultúrou bolo prvým osídlením v histórii, ktoré malo citadelu.

Staroveká grécka keramika

Majstrovské diela starovekých gréckych hrnčiarov sú dôležité archeologické pramene.

Stonehenge(Veľká Británia, bronzová doba)

Svetoznámy pamätník v Anglicku z bronzovej doby.

Added to your cart.