Ako to funguje? - Klimatizácia

Ako to funguje? - Klimatizácia

Klimatizácia ochladzuje vzduch vo vnútri miestnosti tým, že čerpá teplo a uvoľňuje ho vo vonkajšom priestore.

Technológia

Kľúčové slová

klimatizácia, Klimatizovaná budova, externá jednotka, vnútorná jednotka, kompresor, chladiaca kvapalina, uvoľňovanie tepla, vychladnutie, vyparovanie, technika

Súvisiace extra

Ako to funguje? - Chladnička

Táto animácia prezentuje ako funguje chladnička.

Ako funguje mikrovlnná rúra?

Pomocou animácie spoznáme konštrukciu a fungovanie mikrovlnnej rúry.

Ako funguje vysávač?

Vysávač vytvára mierne vákuum a prach nasáva pomocou vstupujúceho vzduchu s vyšším tlakom.

Odsoľovanie morskej vody

Odsoľovaním morskej vody sa vyrába z morskej vody pitná voda.

p-V-T diagram ideálnych plynov

Vzťah medzi tlakom, objemom a teplotou ideálnych plynov je uvedený v stavovej rovnici.

Pasívny dom

V pasívnom dome je možné zaistiť komfortnú vnútornú teplotu bez použitia tradičných vykurovacích a chladiacich systémov.

Teplomery

Na meranie teploty používame rôzne teplomery.

Vyparovanie a vrenie

Čo sa odohráva v kvapaline počas vrenia a vyparovania? Od čoho závisí bod varu kvapaliny?

Zmeny skupenstva

Fázový prechod je premena látky z jedného skupenstva do druhého.

Ako to funguje? - Elektrická naparovacia žehlička

Táto animácia prezentuje štruktúru a fungovanie elektrických naparovacích žehličiek.

Moderná kancelárska budova

Úspora energie a ochrana životného prostredia sú dôležitými faktormi pri návrhu moderných kancelárskych budov.

Priemyselný park

Priemyselný park zabezpečuje infraštruktúru a služby pre firmy.

Added to your cart.