Rafinarea petrolului

Rafinarea petrolului

Produsele obținute prin rafinarea petrolului includ motorina, benzina și lubrifianții.

Geografie

Cuvinte cheie

rafinărie de petrol, hidrocarbură, compusi carbonilici, petrol, resurse de țiței, formarea petrolului brut, distilare, sursă de energie, combustibil, ulei lubrifiant, ulei de încălzire, benzină, parafină, motorină, asfalt, turn de distilare, conducte, fracţie, distilat, rafinărie, energie, ulei, materia primă, fosilă, resursă minerală, mineral, instalație de foraj, câmpul petrolier, portcontainer, industrie, geografie, tehnică

Suplimente asociate

Animații

Factorii construcției

 • platformă petrolieră marină
 • sondă de foraj terestră
 • port petrolier
 • rezervor de petrol
 • rafinărie de petrol

Rafinarea petrolului este o ramură a industriei care presupune folosirea unei mari cantități de materie primă și apă, de aceea rafinăriile sunt construite în general în apropierea zăcămintelor de hidrocarburi, a centrelor de distribuție prin conducte și a porturilor.

De regulă, țițeiul este adus în rafinărie prin conducte. Este încălzit în furnal până ajunge în stare gazoasă și apoi este condus în coloana de distilare. Petrolul este compus din mai multe mii de tipuri de hidrocarburi saturate care, prin rafinare, sunt separate unele de altele în fracțiuni (distilați).

Există două tipuri de proceduri de rafinare a petrolului: produsele primului tip sunt păcura și combustibilii pentru încălzire, în timp ce produsele celui de-al doilea tip sunt lubrifianții.

Rafinarea petrolului se bazează pe faptul că diferitele componente ale țițeiului (petrolului brut) au temperaturi de fierbere diferite. Prin distilare, țițeiul poate fi separat în fracțiunile sale componente.

În coloana de distilare, vaporii se ridică și încep să se răcească. Când una din fracțiuni își atinge punctul de fierbere, se condensează pe platourile din coloană, ajungând astfel în stare lichidă. Acești distilați, numiți și fracțiuni, ajung în rezervoare.

În partea de jos a coloanei, la cea mai ridicată temperatură, se condensează motorina. Mai sus se condensează fracțiunile cu punct de fierbere scăzut, precum benzina. În partea superioară a coloanei, se eliberează componentele gazoase, precum metanul și etanul.

Reziduul care rămâne de la distilarea fracționară este păcura care, după ce este separată la fundul coloanei de distilare, este reîncălzită și distilată în continuare. Astfel se obțin lubrifianții. În prezent doar o mică parte a acestora este folosită ca lubrifiant, cea mai mare parte, prin cracare este folosită la obținerea carburanților cu cifră octanică mare și număr mic de atomi de carbon.

Reziduul de la sfârșitul procesului de distilare este bitumul, folosit la construcția de drumuri.

Rafinărie

 • conductă
 • furnal
 • coloană de distilare (combustibil)
 • coloană de distilare (lubrifianți)

Secțiune

 • furnal
 • coloană de distilare (combustibil)
 • coloană de distilare (lubrifianți)
 • gaz 100 °C
 • benzină ușoară 105° C
 • benzină grea 120° C
 • kerosen 160° C
 • motorină 220° C
 • păcură 275° C
 • lubrifiant rafinat 300° C
 • lubrifiant semirafinat 340° C
 • lubrifianți grei 370°C
 • bitum 400 °C

Animație

 • platformă petrolieră marină
 • sondă de foraj terestră
 • port petrolier
 • rezervor de petrol
 • rafinărie de petrol
 • conductă
 • furnal
 • coloană de distilare (combustibil)
 • coloană de distilare (lubrifianți)
 • furnal
 • coloană de distilare (combustibil)
 • coloană de distilare (lubrifianți)
 • gaz 100 °C
 • benzină ușoară 105° C
 • benzină grea 120° C
 • kerosen 160° C
 • motorină 220° C
 • păcură 275° C
 • lubrifiant rafinat 300° C
 • lubrifiant semirafinat 340° C
 • lubrifianți grei 370°C
 • bitum 400 °C

Proces

 • gaz 100 °C
 • benzină ușoară 105° C
 • benzină grea 120° C
 • kerosen 160° C
 • motorină 220° C
 • păcură 275° C
 • lubrifiant rafinat 300° C
 • lubrifiant semirafinat 340° C
 • lubrifianți grei 370°C
 • bitum 400 °C

Narațiune

Rafinarea petrolului este o ramură a industriei care presupune folosirea unei mari cantități de materie primă și apă, de aceea rafinăriile sunt construite în general în apropierea zăcămintelor de hidrocarburi, a centrelor de distribuție prin conducte și a porturilor.

De regulă, țițeiul este adus în rafinărie prin conducte. Este încălzit în furnal până ajunge în stare gazoasă și apoi este condus în coloana de distilare. Petrolul este compus din mai multe mii de tipuri de hidrocarburi saturate care, prin rafinare, sunt separate unele de altele în fracțiuni (distilați).

Există două tipuri de proceduri de rafinare a petrolului: produsele primului tip sunt păcura și combustibilii pentru încălzire, în timp ce produsele celui de-al doilea tip sunt lubrifianții.

Rafinarea petrolului se bazează pe faptul că diferitele componente ale țițeiului (petrolului brut) au temperaturi de fierbere diferite. Prin distilare, țițeiul poate fi separat în fracțiunile sale componente.

În coloana de distilare, vaporii se ridică și încep să se răcească. Când una din fracțiuni își atinge punctul de fierbere, se condensează pe platourile din coloană, ajungând astfel în stare lichidă. Acești distilați, numiți și fracțiuni, ajung în rezervoare.

În partea de jos a coloanei, la cea mai ridicată temperatură, se condensează motorina. Mai sus se condensează fracțiunile cu punct de fierbere scăzut, precum benzina. În partea superioară a coloanei, se eliberează componentele gazoase, precum metanul și etanul.

Reziduul care rămâne de la distilarea fracționară este păcura care, după ce este separată la fundul coloanei de distilare, este reîncălzită și distilată în continuare. Astfel se obțin lubrifianții. În prezent doar o mică parte a acestora este folosită ca lubrifiant, cea mai mare parte, prin cracare este folosită la obținerea carburanților cu cifră octanică mare și număr mic de atomi de carbon.

Reziduul de la sfârșitul procesului de distilare este bitumul, folosit la construcția de drumuri.

Suplimente asociate

Funcționarea puțurilor de petrol

Puțurile de petrol sunt structuri de pompare a țițeiului la suprafață.

Extracția de gaz natural (Norvegia)

Troll A, cea mai mare platformă marină de extracție a gazului natural cântărește 656 000 de tone, are o înălțime de 472 metri și se ridică la aprox. 170 de...

Gaz de șist

Animația prezintă extracția cu ajutorul noilor tehnologii a gazelor de șist.

Motor diesel

Motorul diesel a fost brevetat de inginerul german Rudolf Diesel în 1893.

Motorul în patru timpi Otto

Animația prezintă motorul cel mai adesea folosit la automobile.

Navă petrolieră

Navele petroliere apărute la sfârșitul secolului al XIX-lea fac parte în prezent din categoria celor mai mare nave.

Platformă petrolieră

Prin centrul turnului trece o țeavă care penetrează fundul mării pentru a ajunge la stratul de petrol.

Rețele de transport

Animația prezintă principalele rute și noduri de rețele de transport aeriene, navale și terestre.

Flora și fauna din carbonifer

Această animație prezintă câteva dintre animalele și plantele care au trăit între perioada devoniană și perioada permiană (cu 358–299 de millioane de ani în...

Industria fierului (nivel începător)

Minereul de fier este transformat în fier brut în topitorii.

Industria fierului (nivel mediu)

Minereul de fier este transformat în fier brut în topitorii.

Combinat de aluminiu

În combinatele de aluminiu are loc extragerea aluminiului din alumină prin electroliză.

Added to your cart.