Poluarea mediului

Poluarea mediului

Poluarea este efectul negativ al activității umane asupra mediului înconjurător.

Geografie

Cuvinte cheie

poluarea mediului, poluarea solului, poluarea aerului, poluarea apei, poluare, industrie, agricultură, transport, așezare, deșeu, încălzire, pesticid, fertilizare, produse derivate din păcură, aer, apă, sol, mediu, natură, societate, geografie, biologie

Suplimente asociate

Animații

Surse de poluare

 • industrie
 • agricultură
 • așezări umane
 • transport

Poluarea solului

 • agricultură - Pesticidele folosite în exces și îngrășămintele artificiale penetrează solul și ajung în apa freatică.
 • industrie - În urma accidentelor și a disfuncționalităților din acest domeniu, poate ajunge în sol o mare cantitate de substanțe toxice.
 • deșeuri - O parte a gunoiului municipal poate fi reciclată. Acest procent poate fi mărit prin colectarea selectivă a acestuia.

Poluarea aerului

 • transport - Produsele combustiei, în principal gazele de eșapament, conțin monoxid de carbon, dioxid de carbon, plumb, oxid de azot, funingine și alte substanțe toxice.
 • încălzire
 • industrie - Centralele pe combustibili fosili emit dioxid de carbon care cauzează efectul de seră, compuși de sulf care cauzează ploi acide și alte substanțe toxice. Din acest motiv, este importantă echiparea centralelor cu dispozitive de filtrare și sisteme eficiente de protecție a mediului înconjurător. Alte surse importante de poluare sunt și industria chimică, petrolieră și cea metalurgică.
 • agricultură - În domeniul zootehnic, se degajă în aer metan care cauzează efect de seră. Pesticidele și îngrășămintele folosite în exces sunt de asemenea poluante.

Poluarea apei

 • petrol industrial și derivații săi - Deșeurile uleioase ajunse în apă provoacă daune grave acesteia. Prin blocarea oxigenului și a luminii, acestea afectează condițiile ecologice. În plus, uleiul este dăunător organismelor vii.
 • deșeuri - Substanțele degajate de acestea pătrund în pânza de apă freatică.
 • detergenți - Agenții de curățare din apele menajere și municipale pătrund în sursele de apă. Ei acoperă suprafața apei cu spumă care, ca și deșeurile uleioase, împiedicând schimbul de gaze. Datorită conținutului de fosfați, cauzează eutrofizarea apei. Agenții de curățare sintetici poluează apa cu substanțe insolubile în aceasta, precum pesticidele și uleiurile, ceea ce constituie un pericol direct pentru organismele vii.
 • pesticide - În cazul utilizării lor excesive, aceste substanțe pătrund în pânza freatică, iar de aici în apele de suprafață unde pot produce daune ecosistemelor.
 • îngrășăminte - Consecința folosirii acestor substanțe care pătrund în sursele de apă este imbogățirea apelor cu substanțe nutritive ceea ce duce la eutrofizare: apele stătătoare se transformă în mlaștini.

Suplimente asociate

Poluarea apei

Principalele surse de poluare a apei sunt zonele urbane, industria și agricultura.

Poluarea solului

Animația prezintă principalele surse de poluare a solului.

Efectul de seră

Activitatea umană constituie cauza intensificării efectului de seră care determină încălzirea globală.

Poluarea aerului

Animația prezintă principalele surse de poluare a aerului: poluarea agricolă, idustrială și urbană.

Stratul de ozon

Stratul de ozon filtrează radiațiile ultraviolete dăunătoare, fiind astfel indispensabil vieții pe Pământ.

Termocentrală (combustibil de hidrocarburi)

Termocentralele transformă energia degajată de arderea combustibililor fosili sau a resurselor regenerabile în electricitate.

Cum funcționează panoul solar și colectorul solar?

Animația prezintă modurile de utilizare ale energiei solare.

Curiozități geografice - Geografie socială

Animaţia prezintă elemente interesante de geografie socială.

Despădurire

Despăduririle au un efect negativ asupra mediului înconjurător.

Metropolă

Metropolele sunt orașe cu mai mult de 1 milion de locuitori.

Tipuri de soluri (profiluri de sol)

Animația prezintă diferitele tipuri de soluri.

Casă familială fără emisii de dioxid de carbon

La proiectarea și construirea unei case familiale trebuie să avem în vedere importanța protecției mediului.

Centrală electrică eoliană

Centralele eoliene transformă energia cinetică a vântului în electricitate.

Centrală electrică solară

Centralele electrice solare transformă energia solară în electricitate.

Centrală geotermală

Centrale geotermale transformă energia apel subterane fierbinți cu presiune înaltă în electricitate.

Centrală nucleară

Centralele nucleare convertesc energia eliberată în timpul reacțiilor nucleare în energie electrică.

Reactor de fuziune nucleară

În viitor, fuziunea nucleară va servi ca o sursă de energie ecologică nelimitată.

Stație de epurare a apelor uzate

Apele uzate epurate pot fi folosite în agricultură și industrie.

Uzină de biogaz

Biogazul este produs din materie organică (îngrășăminte naturale, deșeuri vegetale, deșeuri organice) cu ajutorul bacteriilor. Biogazul este un amestec de...

Autovehicule ecologice

Prin combinarea unui motor cu ardere internă cu un motor electric se obține reducerea emisiilor.

Mașina electrică

Mașina cu propulsie electrică Tesla Model S este una dintre primele mașini electrice propice pentru utilizare cotidiană.

Sistem de utilități publice

Sistem prin care se asigură alimentarea cu apă, canalizarea, alimentarea cu energie termică și electrică, precum și telecomunicațiile.

Added to your cart.