Continente şi oceane

Continente şi oceane

Întinderea de uscat a Pământului este împărțită în continente, acestea fiind separate de oceane.

Geografie

Cuvinte cheie

continent, pământ uscat, ocean, Pământ, Africa, Asia, Australia, Europa, America de Nord, America de Sud, Antarctica, Oceanul Pacific, Atlanti-óceán, Oceanul Indian, hartă, harta lumii, globul pământesc, mare, oceanele lumii, geografie

Suplimente asociate

Pământul

Pământul este o planetă telurică a cărei atmosferă conține oxigen și a cărei scoarță este solidă.

Țările Africii

Să învățăm poziția geografică, capitalele și steagurile țărilor Europei prin intermediul unui test cu trei nivele de dificultate.

Țările Americii

Să învățăm poziția geografică, capitalele și steagurile țărilor Europei prin intermediul unui test cu trei nivele de dificultate.

Țările Asiei

Să învățăm poziția geografică, capitalele și steagurile țărilor Asiei prin intermediul unui test cu trei nivele de dificultate.

Țările Europei

Să învățăm poziția geografică, capitalele și steagurile țărilor Europei prin intermediul unui test cu trei nivele de dificultate.

Țările lumii

Prin intermediul testelor cu trei nivele de dificultate, putem învăța poziția geografică, capitalele și steagurile țărilor lumii.

Curiozități geografice - Geografia fizică

Animația prezintă câteva fenomene interesante din domeniul geografiei fizice.

Curiozități geografice - Geografie socială

Animaţia prezintă elemente interesante de geografie socială.

Deriva continentelor pe scară geologică

De-a lungul istoriei Pământului, continentele au fost în continuă mișcare.

Formarea Pământului și a Lunii

Animația prezintă modul de formare a Pământului și a Lunii.

Globul pământesc

Vizualizări 3D ale globul pământesc.

Mări și golfuri

Animația prezintă principalele mări și golfuri.

Curenții oceanici

Circulația termohalină este un sistem global de curenți oceanici, care au o mare influență asupra climatului planetei noastre.

Expediția legendară a lui Darwin

Expediţia legendară a lui Charles Darwin la bordul navei HMS Beagle a jucat un rol crucial în dezvoltrea teoriei evoluţioniste.

Formarea mărilor la suprafața Pământului

Apa mărilor, fiind o forță externă, joacă un rol important în formarea țărmurilor.

Harta fundului mărilor

Marginile plăcilor tectonice pot fi observate pe fundul mărilor.

Imperii ale epocii moderne

În decursul a mii de ani de istorie s-au născut (și s-au destrămat) numeroase imperii legendare.

Imperii medievale legendare

În decursul a mii de ani de istorie s-au născut (și s-au destrămat) numeroase imperii legendare.

Prima expediție a lui James Cook

Expediția legendară în jurul lumii a lui James Cook a adus științei o contribuție enormă.

Topografia Pământului

Animația prezintă cei mai mari munți, cele mai mari câmpii, lacuri și deșerturi ale Pământului.

Apă (H₂O)

Apa este un compus stabil al hidrogenului și al oxigenului, indispensabil vieții. În natură se găsește în stare lichidă, solidă și gazoasă.

Apele subterane

Printre apele subterane se numără apa freatică, apa carstică și acviferele.

Circuitul apei în natură (nivel mediu)

Pe Pământ, apa este într-un circuit continuu. Circuitul apei constă din următoarele procese: evaporare, condesare, topire și îngheț.

Imperii antice legendare

În decursul a mii de ani de istorie s-au născut (și s-au destrămat) numeroase imperii legendare.

Istoria migrației umane

Marile mișcări migratorii ale populațiilor umane au început încă din Epoca Preistorică.

Marile descoperiri geografice (secolele XV-XVII)

Descoperirile geografice de la începutul Epocii Moderne au schimbat harta lumii și au avut un impact foarte divers.

Răspândirea lui Homo sapiens pe Terra

„Omul inteligent” a pornit din „leagănul” său african și a cucerit toate celelalte continente.

Refugiați și migranți

Animația prezintă criza actuală a refugiaților, din mai multe puncte de vedere.

Canalul Panama

Canalul Panama este o cale de navigație artificială creată pentru a scurta rutele de navigație dintre Oceanul Pacific și Oceanul Atlantic.

Canalul Suez

Canalul Suez o cale de navigație artificială care face legătura între Marea Roșie și Marea Mediterană.

Fiord

Fiordul este un golf maritim îngust și intrat adânc în uscat, cu maluri abrupte, format într-o vale glaciară.

Structura apelor oceanice

Proprietățile fizice, flora și fauna oceanelor se schimbă în funcție de adâncimea acestora.

Termeni din geografia fizică

Animația prezintă cele mai importante forme de relief, apele de suprafață și reprezentarea simbolică a acestora.

Added to your cart.