Circuitul carbonului

Circuitul carbonului

Carbonul intră în componența materiei organice în timpul procesului de fotosinteză, fiind eliberat în atmosferă în timpul respirației.

Geografie

Cuvinte cheie

cărbune, ciclu, dioxid de carbon, legare de carbon, emisii de carbon, fotosinteză, producție de energie, descompunere, respirație, dezagregare, ardere, compusi carbonilici, sedimente bogate în carbon, hidrocarbură, animal, plantă, sol, metan, carbonați, bicarbonați, vulcan, organism, biologie, geografie

Suplimente asociate

Circuitul apei în natură (nivel mediu)

Pe Pământ, apa este într-un circuit continuu. Circuitul apei constă din următoarele procese: evaporare, condesare, topire și îngheț.

Circuitul azotului

Bacteriile fixează azotul atmosferic care este apoi folosit de organismele vii sub formă de compuși.

Circuitul fosforului

Circuitul fosforului în natură reprezintă procesul de circulație continuă a fosforului în litosferă, hidrosferă și biosferă.

Circuitul oxigenului

Pe Pământ, oxigenul, element indispensabil majorității viețuitoarelor, se găsește într-un circuit continuu.

Poluarea aerului

Animația prezintă principalele surse de poluare a aerului: poluarea agricolă, idustrială și urbană.

Acid carbonic (H₂CO₃)

Lichid inodor și incolor obținut prin dizolvarea dioxidului de carbon în apă.

Activitate vulcanică

În timpul activității vulcanice, din scoarța terestră erupe la suprafață magma.

Casă familială fără emisii de dioxid de carbon

La proiectarea și construirea unei case familiale trebuie să avem în vedere importanța protecției mediului.

Despădurire

Despăduririle au un efect negativ asupra mediului înconjurător.

Dioxid de carbon (CO₂) (nivel începător)

Gaz inodor și incolor, mai greu decât aerul, necesar pentru fotosinteza plantelor.

Dioxid de carbon (CO₂) (nivel mediu)

Gaz inodor și incolor, mai greu decât aerul, necesar pentru fotosinteza plantelor.

Fotosinteză

Plantele pot transforma substanțele anorganice (dioxid de carbon și apă) în glucoză (substanță organică).

Mineritul subteran

Spre deosebire de mineritul de suprafață, în mineritul subteran straturile care acoperă minereul de cărbune nu sunt înlăturate, cărbunele fiind extras din...

Monoxid de carbon (CO) (nivel mediu)

Gaz inodor și incolor care în concentrație mare este foarte toxic pentru oameni și animale.

Circuitul apei în natură (nivel începător)

Pe Pământ, apa este într-un proces de circulație continuă. Circuitul apei constă din următoarele procese: evaporare, condesare, topire și îngheț.

Formarea stratovulcanilor

Stratovulcanii sunt formați din straturi de cenușă vulcanică, fragmente de rocă și lavă.

Added to your cart.