Chichen Itza (secolul al XII-lea)

Chichen Itza (secolul al XII-lea)

Legendara capitală a Imperiului Maya-Toltec s-a aflat pe teritoriul actual al Mexicului.

Istorie

Cuvinte cheie

Chichén Itzá, mayași, Toltec, Mexic, Peninsula Yucatan, America Centrală, patrimoniul mondial, arhitectură, necropolă, cuceritorii spanioli, piramidă, nativ, Evul Mediu, cucerire, America, istorie, capitală, război civil

Suplimente asociate

Întrebări

 • Pe teritoriul cărei țări se află în prezent Chichen Itza?
 • Cărei civilizații i-a aparținut Chichen Itza?
 • Ce înseamnă cenotă?
 • Când se presupune că a fost fondat orașul Chichen Itza?
 • Ce civilizație a fondat orașul Chichen Itza?
 • Ce țară europeană a cucerit Chichen Itza în anul 1531?
 • În ce an au cucerit spaniolii Chichen Itza?
 • Cum se numea conducătorul spaniolilor care au cucerit Chichen Itza?
 • Ce construcție NU se afla în Chichen Itza?
 • În onoarea cui a fost ridicat în Chichen Itza cel mai mare templu-piramidă?
 • Pe ce peninsulă s-a aflat Chichen Itza?
 • Ce înălțime avea piramida Kukulkan (fără altarul din vârf)?
 • Câte trepte aveau scările de pe laturile piramidei Kukulkan?
 • Prin ce trebuia trecută mingea în jocul tradițional maya-toltec?
 • Ce lungime avea arena centrală a terenului de joacă cu mingea din Chichen Itza?
 • Ce funcție îndeplinea cupola templului El Caracol conform teoriei cercetătorilor?
 • A cui statuie era amplasată la intrarea în Templul Războinicilor?
 • Ce diametru avea Cenota Sacră?
 • Din ce rocă este compus solul peninsulei Yucatan?
 • Ce fel de sacrificii erau aduse la Cenota Sacră în timpul secetei?
 • Cum au numit spaniolii Templul lui Kukulkan?
 • Ce funcție avea Tzompantli?
 • De ce a primit templul numele de „Melc”?
 • Ce NU era în Chichen Itza și împrejurimile sale?
 • Unde se afla Tronul Jaguarului?
 • Cât de lungi erau laturile Piramidei Kukulkan?
 • Ce animal se regăsește în basoreliefurile cu care sunt decorate clădirile din Chichen Itza?
 • Care este postura caracteristică a statuilor Chacmool?
 • Din ce era realizată mingea folosită în jocul mezoamerican?
 • În decursul săpăturilor, în ce clădire au descoperit arheologii Tronul Jaguarului?
 • În ce direcție privește animalul înfățișat de Tronul Jaguarului?
 • Care a fost culoarea originală a Tronului Jaguarului?
 • Din ce au fost realizați ochii figurii înfățișate de Tronul Jaguarului?
 • Ce animal înfățișează tronul găsit în interiorul Piramidei Kukulkan?

Animații

Chichen Itza

 • Cenota Sacră - Dolină caracteristică orașului Chichen Itza. În timpul secetei, aici aveau loc ritualurile de sacrificare pentru zeul mayaş al ploii.
 • Tzompantli - Platforma craniilor. O platformă pe care erau expuse craniile celor sacrificați.
 • Platforma lui Venus
 • El Castillo (Castelul) - Templu-piramidă în trepte ridicat în onoarea zeului mayaé Kukulkan (șarpele cu pene) și numit de cuceritorii spanioli El Castillo.
 • Templul Războinicilor - Piramidă în trepte care are în vârf un altar cu două încăperi.
 • piața
 • Galeria Celor 0 Mie de Coloane
 • Cenota Xtoloc
 • case
 • terenuri agricole
 • Marea Curte pentru Jocul cu Mingea - Loc special amenajat pentru jocul ritualic mezoamerican cu mingea.
 • platforma vulturilor și a jaguarilor
 • Templul Marilor Preoți - Piramidă în trepte asemănătoare piramidei Kukulkan, de dimensiuni mai mici și numită Osario.
 • El Caracol - Construcție care și-a primit numele de Melc de la forma scărilor de piatră în spirală din interiorul său. Unicitatea sa constă în forma circulară care diferă de forma rectangulară caracteristică pentru construcțiile mayașe. Este posibil să fi funcționat ca observator astronomic.
 • Mănăstirea - Numită de către spanioli „Las Monjas”, a fost probabil un palat administrativ. Este cea mai bine conservată construcție din Chichen Itza.

Orașul Chichen Itza din America Centrală, de pe teritoriul actual al Mexicului, a fost fondat de mayași în secolul al V-lea.

Aflată pe platourile calcaroase ale Peninsulei Yucatan, așezarea a fost cucerită de tolteci în secolul al X-lea. Cele două civilizații au format o alianță militară, Chichen Itza devenind capitala Imperiului Maya-Toltec.

În timpul războiului civil care a izbucnit în secolul al XIII-lea, mai multe clădiri ale orașului au fost distruse de incendii. Chichen Itza și-a pierdut rolul de centru al imperiului și a intrat în declin.

În anul 1531, orașul a fost cucerit și ocupat de spaniolii conduși de Francisco de Montejo, băștinașii mayași fiind obligați să se retragă în interiorul peninsulei.

Orașul a fost redescoperit de călători europeni în secolul al XIX-lea, curând după aceea începându-se și săpăturile arheologice. Chiar și în prezent există părți încă neexplorate în Chichen Itza.

Ruinele extraordinare ale orașului au fost declarate în 1988 parte a Patrimoniului Mondial Cultural UNESCO.

În anul 2007, ca rezultat al unui vot internațional, Chichen Itza a fost inclus pe lista „celor Șapte Noi Minuni ale Lumii”.

Fiind una dintre cele mai populare atracții turistice ale Mexicului de azi, orașul este vizitat de 1,2 milioane de turiști anual.

Cenota Sacră

 • aprox. 60 m
 • aprox. 27 m
 • dolină - Depresiuni formate prin prăbușirea solului în zonele cu relief carstic, având în general formă circulară. Sunt folosite ca importante surse de apă dulce.
 • victime sacrificate - În perioadele secetoase, erau oferite Zeului Ploii pentru a-i câștiga bunăvoința.

Peninsula Yucatan este un platou de piatră calcaroasă fără râuri. Există însă numeroase doline naturale, de formă circulară, care s-au format prin prăbușirea solului și în care s-a acumulat apă subterană. Din aceste „fântâni” numite cenote se aprovizionau cu apă locuitorii peninsulei.

Una dintre cele mai importante fântâni din Chichen Itza este posibil să fi fost Cenota Sacră. În perioadele de secetă, în această zonă, se presupune că localnicii ofereau sacrificii Zeului Ploii. Scheletele umane găsite de către arheologi pe fundul cenotei sugerează că în timpul ritualului erau sacrificați și oameni.

Marea Curte pentru Jocul cu Mingea

 • Templul Jaguarului
 • zid
 • bancă
 • inel de piatră - Era plasat pe verticală pe ziduri de-a lungul liniei centrale a arenei, în general la 6 m înălțime.
 • arena - Datorită formei și a materialului de construcție, are o acustică extraordinară. Aceasta este cea mai mare construcție de acest gen din America Centrală.
 • 30 m
 • aprox. 95 m
 • 8 m

În Chichen Itza se găsește cel mai mare teren pentru jocul cu mingea din America Centrală. Arena construcției care se întinde pe o suprafață de 168 m lungime și 70 m lățime este delimitată de două ziduri cu lungimea de 90 m.

Pe fiecare zid, de-a lungul liniei centrale a fost amplasat câte un inel de piatră, în general la 6 m înălțime. Mingea de cauciuc dur trebuia trecută de către jucători prin inelele de piatră fără a fi atinsă cu mâna sau piciorul.

Jocul cu mingea avea și elemente ritualice. Arena era considerată o poartă de trecere între viața de pe Pământ și viața de după moarte. Conform basoreliefurilor de pe ziduri, membrii echipei învinse erau sacrificați. Execuția căpitanului echipei învinse era probabil sarcina căpitanului echipei câștigătoare.

Tzompantli

 • platformă înălțată
 • basoreliefuri - Decorează zidurile platformei craniilor. Înfățișează cranii, vulturi care se înfruptă din inimile victimelor sacrificiilor umane și schelete ale războinicilor.

Tzompantli sau Platforma Craniilor a fost o construcție neobișnuită specifică aztecilor, mayașilor și toltecilor.

În craniile inamicilor învinși în război sau ale celor sacrificați în ritualuri se făcea o gaură, iar apoi acestea erau trase în țeapă pe verticală (sau pe orizontală). Aceste țepe erau așezate pe platformă, expunând craniile publicului.

El Castillo (Catelul)

 • altar - Altar cu înălțimea de 6 m aflat în vârful piramidei, unde aveau loc sacrificiile umane.
 • 91 de trepte - Există 4 seturi de scări pe fiecare latură a piramidei, fiecare având 91 de trepte și o înclinație de 45 de grade.
 • 9 terase - Platforme de formă pătrată cu înălțimea de 2,5 m fiecare.
 • 6 m
 • 30 m
 • 55 m

Una dintre cele mai importante construcții din Chichen Itza a fost templul piramidei în trepte, numit de cuceritorii spanioli El Castillo (Castelul). Acest templu a fost dedicat zeului mayaș Kukulkan, o entitate sub forma unui șarpe cu pene.

Conform cercetărilor, piramida a fost construită deasupra unei alte piramide mai vechi și de dimensiuni mai reduse. Construcția a fost ridicată pe o fundație cu patru laturi de câte 55 de m orientate către cele patru puncte cardinale. Piramida are 30 m înălțime și 9 niveluri. Patru scări, fiecare cu câte 91 de trepte și cu o înclinație de 45 de grade, conduc către terasa din vârful piramidei unde a fost ridicat un altar cu înălțimea de 6 m.

În urma săpăturilor, într-una din camerele interioare ale construcției mai vechi care formează baza piramidei Kukulkan, arheologii au găsit două statui, un Chacmool și un jaguar. Prima statuie servea drept altar pentru sacrificarea victimelor, cea de-a doua era probabil folosită ca tron.

Templul Războinicilor

 • piramidă în trepte
 • altar
 • Chacmool - Statuie specifică perioadei precolumbiene din America Centrală, ce se presupune că îl reprezenta pe Zeul Ploii. Sacrificiile oferite zeilor erau așezate pe statuie, pe suprafața plană creată în acest scop.
 • Galeria Celor o Mie de Coloane

Elementul central al complexului de clădiri și-a primit numele de la coloanele ale căror basoreliefuri înfățișează luptători. Este interesant că fiecare coloană înfățișează o persoană diferită.

În vârful piramidei în trepte, în fața scărilor era o statuie Chacmool în spatele căreia se găsea întrarea în altar.

Templul Marilor Preoți

 • altar
 • piramidă în trepte
 • scări

Piramida în trepte, numită și Osario, este versiunea mai mică a „Castelului”. Din altarul aflat în vârful piramidei coboară o scară în camera aflată la 12 m adâncime în interiorul acesteia. Templul a fost numit inițial Mormântul Marilor Preoți de către arheologul Edward H. Thompson care, în timpul săpăturilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea, a găsit oseminte umane în camera piramidei.

Arheologii din zilele noastre nu sunt însă de acord cu această teorie, considerând că templul nu a funcționat ca mormânt.

El Caracol (Melcul)

 • observator (?) - Conform unei teorii populare, ușile și ferestrele construcției au fost astfel poziționate încât să facă posibilă observarea diferitelor fenomene astrologice.
 • platformă pătrată

Clădirea cu cupolă aflată pe o mare platformă pătrată și-a primit numele de Melc (El Caracol), de la forma scărilor în spirală din interiorul său.

Este singura clădire care nu respectă tradițiile mayașe deoarece fundația este de formă circulară și nu rectangulară. Conform unora dintre teorii, clădirea a funcționat ca observator astronomic deoarece poziționarea ușilor și a ferestrelor a fost făcută în funcție de anumite fenomene astronomice (de ex. tranzitul planetei Venus).

Mănăstirea

Cea mai bine conservată clădire din Chichen Itza este cea numită de cuceritorii spanioli „Mănăstirea”. Perlă a arhitecturii toltece, contrar numelui său, clădirea a fost un palat administrativ.

Chacmool

Sculpturile Chacmool sunt opere de artă caracteristice epocii precolumbiene din America Centrală. Reprezintă o figură culcată pe spate care, sprijinându-se pe coate, își întoarce capul într-o parte la un unghi de 90 de grade. Numele „chacmool” nu este de origine indiană ci provine de la Augustus Le Plongeon, unul dintre arheologii care au studiat Chichen Itza.

Statuile aveau probabil legătură cu ritualul sacrificiilor umane. Această teorie este susținută de discul plat sau platoul de piatră de pe stomacul figurilor, pe care erau așezate jertfele oferite în dar. Astfel, Chacmool juca rolul de intermediar între oameni și zei.

Statuia Chacmool din această animație a fost găsită în camera unei piramide mai vechi aflate în interiorul piramidei Kukulkan (El Castillo), în apropierea Tronului Jaguarului.

Tronul Jaguarului

În timpul săpăturilor de la Chichen Itza dintre anii 1920-1930, arheologii mexicani au descoperit o cameră secretă în interiorul piramidei Kukulkan.

În mijlocul acestei camere au găsit o statuie Chacmool, iar într-o cameră mai mică aflată în legătură cu prima au găsit un tron care reprezenta un jaguar. Jaguarul cu capul întors la 90 de grade spre stânga avea inițial culoarea roșie. Ochii și decorațiile de pe corpul jaguarului au fost realizate din piatră de jad.

Animație

Narațiune

Chichen Itza s-a aflat pe teritoriul de azi al Mexicului, în peninsula Yucatan, și a fost fondat de către mayași în secolul al V-lea. După ce aceștia au fost cuceriți de tolteci, au format împreună o alianță militară, iar Chichen Itza a devenit capitala imperiului Maya-Toltec. S-a creat astfel o cultură specială rezultată din amestecul acestora.

În centrul orașului au fost construite cele mai importante temple, dintre care se evidențiază templul piramidă în trepte, numit și Castelul, dedicat zeului mayaș Kukulkan.

La mică distanță de construcția denumită de spanioli „Castel” a fost construit cel mai mare teren pentru jocul cu mingea din America Centrală. Evenimentul sportiv ritualic se încheia adeseori cu sacrificii umane caracteristice acestei culturi.

De partea cealaltă a pieței centrale împânzite de platforme a fost ridicat Templul Războinicilor faimos pentru coloanele sale sculptate.

Puțin mai departe de spațiile publice străjuite de coloane s-a ridicat Templul Marilor Preoți, copia micșorată a Templului lui Kukulkan.

Nu departe de aceasta se găsește „Melcul”, clădirea care a funcționat probabil și ca observator astronomic.

Orașul era înconjurat de terenuri agricole. Irigarea acestora, precum și aprovizionarea cu apă potabilă a oamenilor și animalelor era asigurată de doline, numite și cenote. Marea majoritate a locuințelor se aflau la periferia orașului.

După sosirea cuceritorilor spanioli, orașul a fost părăsit de locuitorii săi, pierzându-și treptat însemnătatea. Călătorii și arheologii secolelor XIX și XX i-au redescoperit măreția. În prezent, face parte cu mândrie din Patrimoniul UNESCO și a fost inclus și pe lista celor Șapte Noi Minuni ale Lumii.

Suplimente asociate

Împărat aztec (secolul al XV-lea)

Imperiul Aztec a fost un stat monarhic despotic, militarist condus de un împărat.

Războinici azteci (secolul al XV-lea)

Armele primitive ale luptătorilor azteci nu i-au putut opri pe conchistadorii spanioli din drum.

Tenochtitlan (secolul al XV-lea)

Măreţia legendarei capitale a Imperiului Aztec i-a uimit chiar şi pe conchistadorii spanioli.

Țările Americii

Să învățăm poziția geografică, capitalele și steagurile țărilor Europei prin intermediul unui test cu trei nivele de dificultate.

Forme de guvernământ și limbi oficiale

Animația prezintă formele de guvernământ și limbile oficiale ale statelor lumii.

Imperii ale epocii moderne

În decursul a mii de ani de istorie s-au născut (și s-au destrămat) numeroase imperii legendare.

Machu Picchu (secolul al XIV-lea)

Oraşul antic incaş, situat în prezent în Peru, face parte din Patrimoniul Mondial.

Orașul Interzis (Beijing, secolul al XVII-lea)

Orașul Interzis este unul dintre cele mai somptuoase și misterioase monumente ale Chinei Imperiale.

Războinic incaş (secolul al XV-lea)

Armele rudimentare ale incaşilor erau inadecvate în lupta împotriva cuceritorilor spanoli.

Santa Maria (secolul al XV-lea)

Caraca cu trei catarge a lui Cristofor Columb numită „Sfânta Maria“ a fost nava-amiral a călătoriei sale epocale.

Simboluri naționale și obiective turistice

Animația prezintă simbolurile naționale și obiectivele turistice ale țărilor lumii.

Teotihuacan (secolul al IV-lea)

Maiestuos chiar și în ruine, orașul a fost unul dintre cele mai mari și mai populate așezări din America precolumbiană.

Conchistador (secolul al XVI-lea)

Grație armurii și armelor lor de foc, cuceritorii spanioli s-au bucurat de mare succes.

Marile descoperiri geografice (secolele XV-XVII)

Descoperirile geografice de la începutul Epocii Moderne au schimbat harta lumii și au avut un impact foarte divers.

Piramida lui Djoser (Saqqara, secolul a XXVII-lea î.H.)

Piramida în trepte, construită în secolul al XXVII-lea î.H., a fost prima piramidă din Egipt.

Zigurat (mileniul al III-lea î.H.)

Ziguratele au fost temple-turn specifice Mesopotamiei antice. Ele erau situate în centrul orașelor.

Regiune carstică (nivel începător)

Formațiunile carstice includ, printre altele, dolinele și speleotemele.

Added to your cart.