Cetate gotică din cărămidă (Jula, Ungaria, secolul al XVI-lea)

Cetate gotică din cărămidă (Jula, Ungaria, secolul al XVI-lea)

Animația prezintă o cetate din cărămidă din sud-estul Ungariei. Părțile cele mai vechi ale cetății au fost construite cel mai probabil la sfârşitul secolului al XIV-lea.

Istorie

Cuvinte cheie

castel, Cetatea Jula, Gyula, castel de cărămidă, sistem de fortărețe de frontieră, turn, palisadă, gotic, stil gotic, Evul Mediu, Ungaria, Casa de Anjou, conac, clădire, Fehér-Körös, apărare, Sigismund de Luxemburg, Maróti János, castel transformat în teatru, structură, zonă inundabilă

Suplimente asociate

Întrebări

 • Ce încăpere NU era în cetatea interioară?
 • În ce stil a fost construită cetatea?
 • În ce clădire erau găzduiți soladații din cetatea husarilor?
 • Care dintre acestea NU făcea parte din cetatea interioară?
 • Cine au fost husarii?
 • Adevărat sau fals?\nCetatea Jula era o verigă importantă a sistemului de fortărețe de graniță?
 • În ce țară se află Cetatea Jula?
 • În amintirea cui a fost numit orașul Gyula?
 • Pe lunca inundabilă a căror râuri a fost construită cetatea Jula?
 • Ce caracterizează condițiile geografice din împrejurimile cetății Jula în perioada medievală?
 • A cui proprietate era domeniul când s-a început construcția cetății?
 • Care rege a donat domeniul lui Ioan Maróti ban de Maciva?
 • Când a ajuns cetatea în proprietatea regelui Ferdinad I?
 • Care dintre acestea NU constituie un element structural important al cetății Jula?
 • Din ce era construită palisada?
 • Cum se numea una din părțile cetății exterioare?
 • Din ce a fost construită cetatea interioară?
 • Ce este bastionul circular?
 • În ce an au capturat otomanii cetatea Jula?
 • În ce an a fost recucerită cetatea de către oștile creștine?
 • În ce constă unicitatea cetății Jula?

Animații

Insula cetății

Vedere aeriană

 • teren agricol
 • așezare - Poartă numele căpeteniei maghiare medievale Jula care a ridicat mănăstirea Julamonustra în timpul Dinastiei Arpadiene.
 • luncă inundabilă - Cetatea medievală este situată pe lunca plată, mlăștinoasă din apropierea Crișurilor. Condițiile geografice au ușurat apărarea fortăreței.
 • cetate - Construită în stil gotic, este singura fortăreață medievală de cărămidă din Europa Centrală care a rămas intactă.

Cetatea din Gyula (Jula)

 • cetatea husarilor - Cetate exterioară a fortărețelor din perioada otomană. A fost sediul cavaleriei ușoare de la care și-a primit și numele. În cazul cetății Jula, constituie o parte a cetății exterioare.
 • cetatea exterioară - Prima linie de apărare, sistem de palisade care înconjoară cetatea interioară.
 • cetatea interioară - Parte a fortăreței care poate fi cel mai bine apărată, fiind protejată și de cetatea exterioară. A fost construită din cărămidă deoarece în împrejurimi nu a existat o cantitate suficientă de piatră de construcție.

Cetatea husarilor

 • șanțuri cu apă
 • palisadă - Cetățile de husari erau în general înconjurate de șanțuri și sisteme de apărare construite din lemn și pământ. Cele mai puternice sisteme de apărare erau așa - numitele „palisade căptușite”
 • bastion - Fortificație care iese în afara palisadei, folosită la depozitarea muniției artileriei.
 • poarta turnului
 • pod
 • cazarmă - Clădire unde erau găzduiți soldații care staționau în cetatea husarilor.
 • grajd
 • turn de artilerie - Fortificație circulară, separată, proeminentă, construită din lemn și pământ.
 • fortificație - Paralele cu aceasta, palisada era întărită cu gard, șanțuri și pari înfipți în pământ.

Cetatea interioară

 • turnul porții și donjonul - Una din părțile esențiale ale cetății interioare.
 • poartă cu pod ridicător
 • zid de fortificație
 • bastion - Fortificație care iese în afara zidului cetății. Avea rol de depozit pentru muniția artileriei.
 • palat - Cea mai reprezentativă parte a cetății, constând din încăperi private și publice. Printre altele adăpostea sala cavalerilor și capela.
 • curte cu puț
 • bastion circular (rondelă) - Bastion circular construit în timpul lui Iancu de Hunedoara.

Curtea cetății

Animaţie

Narațiune

Atât numele cetății cât și cel al orașului, Jula, păstrează, probabil, amintirea conducătorului maghiar medieval Jula (Giula) care a fondat Mănăstirea Julamonustra în timpul Dinastiei Arpadiene (1000-1301).

Proprietatea situată pe câmpia mlăștinoasă mărginită de brațele Crișului, a fost donată lui Maróti János în 1403 de către regele maghiar Sigismund de Luxemburg. Construcția castelului a început sub stăpânirea lui Maróti. În 1552 cetatea a ajuns în stăpânirea regelui maghiar Ferdinand I și a devenit o verigă importantă în sistemul de fortărețe de graniță. Animația prezintă cetatea din acea perioadă.

Mulțumită situării sale, cetatea se bucură de apărare naturală. În plus, este înconjurată de o palisadă construită din pământ și lemn care îndeplinește și funcția de fortăreață exterioară. O parte separată a cetății care adăpostea cavaleria ușoară fost numită cetatea husarilor.

Cetatea interioară construită în stil gotic și zidul care o înconjoară au fost construite din cărămidă deoarece în regiune nu era suficientă piatră. Rondela, care a fost construită în timpul domniei lui Ion Corvin, se află în unul dintre colțurile zidului cetății.

După multe încercări, otomanii au cucerit cetatea în 1566, anul morții Sultanului Suleiman Magnificul. Devenind centrul vilaietului, sau provinciei, a fost recucerită de către armatele creștine în anul 1695.

Perioada care a urmat a a fost mai turbulentă decât cea anterioară. Cetatea a fost renovată în a doua jumătate a secolului XX.

În prezent reprezintă o atracție turistică populară și funcționează ca centru cultural, purtând titlul de „cea mai bine conservată cetate din zona de șes a Europei Centrale”.

Suplimente asociate

Belgrad (secolul al XV-lea)

Cetatea Belgrad (Nándorfehérvár) a fost o verigă importantă a sistemului maghiar de fortărețe de frontieră.

Cetatea medievală din Eger (secolul al XVI-lea)

Cetatea din Eger a fost finalizată în secolul al XVI-lea, devenind astfel o componentă importantă în lanţul cetăţilor de frontieră ale vremii.

Sala Cavalerilor

Una din cele mai importante încăperi ale castelelor medievale era sala cavalerilor.

Castel medieval (Diósgyőr, Ungaria)

Castel medieval cu patru turnuri din Ungaria, construit de regele Ludovic I al Ungariei.

Cetatea din Varaždin (secolul al XVI-lea)

Splendida cetate situată în nordul Croației păzește demn memoria secolelor trecute glorioase.

Cetatea Oradei (1775)

Cetatea Oradei este un exemplu al arhitecturii fortăreţelor medievale.

Cetatea Szigliget (secolul al XVII-lea)

Cetatea aşezată în partea nordică a lacului Balaton, facea parte din lanţul cetăţilor de frontieră ca puncte strategice împotriva turcilor. Consturirea ei a...

Complexul Castelului Mir (secolul al XVII-lea)

Complexul Castelului Mir din orașul Mir, Belarus, a fost construit în stil gotic-renascentist.

Curuţ

Termenul „curuţ" se referă la membrii partidei maghiare anti-habsburgice proveniți din diferite clase sociale în secolele XVII—XVIII.

Fortăreața de care husită

Folosirea carelor de luptă a fost ridicată la grad de măiestrie de husiți în secolul al XV-lea.

Funcţionarea tunului (secolul al XVIII-lea)

Tunul a fost o armă de foc importantă a epocii moderne folosită atât pe uscat cât și în apă.

Roată de foc

Bornemissza Gergely a inventat o armă letală care s-a dovedit eficace în lupta împotriva otomanilor asediatori în 1552.

Soldaţi otomani (secolul al XVI-lea)

Armata otomană era formată din ieniceri (soldați plătiți) şi spahii (cavaleri vasali).

Sultan Otoman

Conducătorul Imperiului Otoman a fost Sultanul, stăpân pe viaţă şi pe moarte.

Turn rezidenţial medieval

Turnurile rezidenţiale erau clădiri tipice din Evul Mediu, construite independent de cetăţile medievale.

Turnuri şi bastioane medievale

Structura fortificaţiilor s-a dezvoltat o dată cu tehnologia militară.

Bastilia (Paris, secolul al XVIII-lea)

Inchisoare pariziană devenită legendară după revoluția din 1789.

Fortificație de pământ din Ungaria

În această fortificaţie imensă cu plan triunghiular se afla tabăra unuia dintre conducătorii triburilor maghiare din epoca de cucerire.

Added to your cart.