Bromură de argint (AgBr)

Bromură de argint (AgBr)

Un compus cristalin de culoare albă care se descompune la lumină.

Chimie

Cuvinte cheie

bromură de argint, compus ionic, precipitații, fényképészet, cation, anion, descompune, nitrat de argint, bromură de potasiu, fotosensibil, Chimie anorganică, chimie

Suplimente asociate

Animații

Sferă

Bromură de argint

Date

Masa molară: 187,77 g/mol

Punct de topire: 432 °C

Punct de fierbere: 700°C, se descompune

Densitate: 6,473 g/cm³

Proprietăţi

Este o substanţă cristalină, de culoare galbenă-pală, cu ioni de argint şi de bromură aranjate într-o reţea cristalină. Sub efectul luminii, se descompune şi devine violet-cenuşie-pală. În timpul reacţiei se formează brom. Este puţin solubilă în apă. Poate fi redusă uşor.

Răspândire, producţie

Se obţine din reacţia dintre azotat de argint şi bromură de potasiu, sub formă de precipitat. În natură se găseşte sub forma mineralului bromargirit. Zăcăminte importante se găsesc, de exemplu, în Mexic.

Utilizare

Este utilizată la fabricarea de straturi fotosensibile pentru plăci şi hârtii fotografice, precum şi la producerea de ferestre optice.

Model compact

Naraţiune

Suplimente asociate

Azotat de argint (AgNO₃)

Materie primă utilizată în fotografie.

Clorură de argint (AgCl)

Un compus cristalin, de culoare albă care se descompune la lumină.

Cum funcționează aparatul de proiecție cinematografică?

Animația prezintă structura și principiul de funcționare al aparatelor de proiecție cinematografică tradiționale.

Iodură de argint (AgI)

Compus alb-gălbui obținut din reacția azotatului de argint cu iodura de potasiu.

Clorură de sodiu (NaCl)

Sarea de bucătărie este unul dintre cei mai importanți compuși de sodiu, indispensabil organismelor vii.

Metale

Atomii de metal formează rețele metalice cu structură regulată.

Added to your cart.