Benzen (C₆H₆)

Benzen (C₆H₆)

Benzenul este cea mai simplă hidrocarbură aromatică.

Chimie

Cuvinte cheie

benzen, Moleculă de benzen, hidrocarbon aromatic, arene, legătură simplă, legătură multiplă, legături delocalizate, Kekulé, cărbune de gudron, legătură sigma, legătură pi, inel aromatic, Chimie organică, hidrocarbură, moleculă, chimie

Suplimente asociate

Animații

Model bile şi tije

Benzen (C₆H₆)

Date

Masa molară: 78,11 g/mol

Punct de topire: 5,5 °C

Punct de fierbere: 80,1 °C

Putere calorifică: –3267,6 kJ/mol

Densitate: 0,8736 g/cm³

Proprietăţi

Molecula conţine un sistem stabil de electroni pi delocalizaţi. Este un lichid incolor, foarte volatil, toxic, cu un miros caracteristic. Sublimează prin încălzire.

Este foarte solubil în solvenţi organici, fiind el însuşi un solvent excelent. Este mai puţin dens decât apa, şi pluteşte pe suprafaţa acesteia. Din cauza gradului ridicat de nesaturare, arde cu o flacără cu funingine. Datorită structurii speciale, participă la reacţii de substituţie cu bromul. Din tratarea benzenului cu un amestec de acid sulfuric concentrat şi acid azotic, rezultă nitrobenzen.

Răspândire, producţie

Anterior se fabrica din gudron de cărbune, în prezent se obţine din petrol.

Utilizare

Benzenul este utilizat în producţia de vopsele, materiale plastice, detergenţi, medicamente şi explozibile.

Model molecular compact

Animaţie

Suplimente asociate

Fenol (C₆H₅OH)

Cel mai simplu compus hidroxilic aromatic.

Legături covalente în moleculele de benzen

În benzen, între atomii de carbon se stabilesc legături sigma și legături pi delocalizate.

Acid benzoic (C₆H₅COOH)

Cel mai simplu acid carboxilic aromatic.

Anilină (C₆H₅NH₂)

Cea mai simplă amină aromatică. Numele științific: fenilamină.

Stiren (vinil-benzen) (C₈H₈)

Stirenul este un lichid cu miros asemănător cu cel al benzenului și monomerul polistirenului.

Etan (C₂H₆)

Al doilea reprezentant al seriei omoloage a alcanilor normali cu catenă lineară.

Etenă

Primul reprezentant al seriei omoloage a alcanilor.

Etină (acetilenă) (C₂H₂)

Primul reprezentant al seriei omoloage a hidrocarburilor acetilenice.

Naftalină (C₁₀H₈)

Cea mai simplă hidrocarbură aromatică policiclică.

Piridină (C₅H₅N)

Compus organic heterociclic care se prezintă sub formă de lichid toxic, incolor, cu miros înțepător.

Pirimidină (C₄H₄N₂)

Compus organic heterociclic; derivatele pirimidinei sunt timina, citozina și uracilul.

Added to your cart.