Benzen (C₆H₆)

Benzen (C₆H₆)

Benzenul este cea mai simplă hidrocarbură aromatică.

Chimie

Cuvinte cheie

benzen, Moleculă de benzen, hidrocarbon aromatic, arene, legătură simplă, legătură multiplă, legături delocalizate, Kekulé, cărbune de gudron, legătură sigma, legătură pi, inel aromatic, Chimie organică, hidrocarbură, moleculă, chimie

Suplimente asociate

Fenol (C₆H₅OH)

Cel mai simplu compus hidroxilic aromatic.

Legături covalente în moleculele de benzen

În benzen, între atomii de carbon se stabilesc legături sigma și legături pi delocalizate.

Acid benzoic (C₆H₅COOH)

Cel mai simplu acid carboxilic aromatic.

Anilină (C₆H₅NH₂)

Cea mai simplă amină aromatică. Numele științific: fenilamină.

Stiren (vinil-benzen) (C₈H₈)

Stirenul este un lichid cu miros asemănător cu cel al benzenului și monomerul polistirenului.

Etan (C₂H₆)

Al doilea reprezentant al seriei omoloage a alcanilor normali cu catenă lineară.

Etenă

Primul reprezentant al seriei omoloage a alcanilor.

Etină (acetilenă) (C₂H₂)

Primul reprezentant al seriei omoloage a hidrocarburilor acetilenice.

Naftalină (C₁₀H₈)

Cea mai simplă hidrocarbură aromatică policiclică.

Piridină (C₅H₅N)

Compus organic heterociclic care se prezintă sub formă de lichid toxic, incolor, cu miros înțepător.

Pirimidină (C₄H₄N₂)

Compus organic heterociclic; derivatele pirimidinei sunt timina, citozina și uracilul.

Added to your cart.